Obsah

 

 

Rok 2018

Rok 2019

Rok 2020 a 2022

 


2017

 

Na začátek roku hned jedna smutná informace. 2. ledna 2017 zemřel ve věku 71 let po dlouhé a těžké nemoci dlouholetý člen a též dlouholetý starosta sboru Zdeněk Fichtl. Členem byl od roku 1967, starostou od 1991 do 2009.

6. ledna se konala členská schůze, na níž se rozdělily úkoly na hlavní naši akci hasičský bál. Zúčastnilo se 16 členů.

 

Během ledna se zástupci našeho sboru zúčastnili VVH v Pocinovicích, která se z důvodů silných mrazů konala v místní školní jídelně. Při akcích s větším množstvím lidí, což valná hromada v Pocinovicích bezesporu je, musí se z garáže některé auta zaparkovat venku a tentokrát hrozilo, že by u příslušenství cisterny mohla zamrznout voda.

 

2017
V pátek 27. ledna byla v sále restaurace pana Matějky příprava bálu.

Ženy místních hasičů přišly připravit chuťovky na druhý den, po skončení poseděly ve výčepu na útraty (nijak přehnané) sboru.
Jeho vedení pak sepsalo ceny v tombole a připravilo ji na parapety oken…

 

2017
28. ledna jsme uspořádali další bál a jako v posledních letech bylo plno – hodinu po zahájení byl problém sehnat židli.
V osm večer zahrála Kolovanka Zdeňka Trefance první „zahřívací“ sérii lidovek a hned na druhou už se parket začal plnit prvními tanečními páry, jak jinak než z Chodské Lhoty. Zahanbit se ale nedal ani stůl pocinovských, běhařovských, nezaháleli ani místní a jejich rodinní příslušníci.
Během posledních let lze v Loučimi pozorovat generační obměnu návštěvníků, jestliže před časem stačil mladým jeden stůl pod jevištěm, dnes už jsou zaplněné stoly tři a to nepočítáme místní střední generaci, která večer tráví u dlouhého stolu ve výčepu.
Polky a valčíky vystřídaly svižnější rytmy a nutno dodat, že i ti starší oživili taneční variace svého mládí a tak byl parket stále plný.

2017Na desátou hodinu bylo inzerované předtančení a letos, stejně tak jako předchozí dva roky, jej obstaraly členky Modern Dance studia při Základní umělecké škole J. Kličky Klatovy, tentokrát s rytmickou choreografií výrazového tance.
Potom se už večer přiblížil k půlnoci a na řadu přišly lístky do tomboly, která byla letos opět bohatá. Prvních deset cen bylo hodnotných, jako třeba chytrý mobil, vysavač nebo moderní kufr, ale i zbývající ceny udělaly lidem radost – co na tom, že některé výhry se nejspíš objeví v tombole na příštím bálu…

Velitel hasičů Josef Šváb byl druhý den velmi spokojený: „Letos jsme dali dohromady snad nejdražší tombolu, co mám bály na starosti. Lidí přišlo hodně a všichni byli nadšení, jak se večer povedl!“¨

Bál se povedl i po finanční stránce:

  • příjem:   43 410,-Kč
  • výdaje : 17 659,-Kč
  • zisk:      25 751,-Kč

************************************

 

2017

V sobotu 4.února odpoledne jsme se v klubovně hasičské zbrojnice v Pocinovicích spolu se zástupci ostatních sborů a starostky Pocinovic Marie Homolkové a Loučimi Jany Dirriglové zúčastnili valné hromady okrsku, v jehož vedení máme tyto zástupce: Josef Šváb, Jiří Grösl, Jaroslav Široký a Zdeněk Huspek.

 

 

2017
Zádušní mše za Zdeňka Fichtla se konala 5. února.
Celebroval ji náš člen Mons. Miroslav Kratochvíl.
Po jejím skončení jsme položili věnec na hrob, pan farář a věřící naši členové se pomodlili a potom jsme poseděli a zavzpomínali v restauraci pana Matějky.
Muziku obstaral Váša Valenta na harmoniku a Vašek Boubele na housle.

 

V únoru předala delegace dárkový koš Josefu Černému u příležitosti jeho 75. narozenin.
 

K MDŽ jsme 11. března připravili posezení pro místní ženy, na němž vystoupili žáci ZUŠ Kdyně, sourozenci Matějkovi (Hana, Jirka a Jeník), kteří na své akordeony předvedli, co se do této doby právě v zušce naučili (a bylo opravdu co poslouchat) a na závěr nám Aleš Bláha předvedl, co se naučil na bicí a platí totéž, co jsem napsal o Matějkových. A jak takové vystoupení vypadá? Malý bubeník se posadí za svoji aparaturu, jeho táta Jiří pustí za záznamu muziku, ale bez bicích nástrojů. Ty živě dodá zmíněný Aleš.

Každá žena potom dostala karafiát, k tanci a poslechu zahrál Franta Toman ze Škrchleb. Výdaj za akci byl 4 800,- Kč.

 

V březnu absolvovali školení velitelů Josef Šváb a Petr Široký.

 

20178. dubna oslavil v zaplněném sále naší restaurace 70. narozeniny Václav Ponocný, který je dlouholetým hnacím motorem SDH Pocinovice i okrsku č. 10. 
V Pocinovicích také vede kroužek mladých hasičů.
Zároveň je členem Okresního sdružení hasičů Čech, Moravy a Slezska, z jehož jednání přenáší na výroční valné hromady i schůze okrsku zasvěcené informace.

16. dubna jsme byli spolupořadateli velikonoční zábavy u příležitosti jarní poutě, na níž zahrála skupina Crystal Zdeňka Peroutky z Domažlic.

 

29. dubna se v areálu koupaliště Pocinovice konala hasičská liga malých hasičů, kde máme v kroužku při SDH Pocinovice své zastoupení – Elišku a Matěje Steidlovy a Aleše Bláhu.

2017

30. dubna jsme pak postavili na návsi májku, jejíž vztyčení není pouze záležitost hasičů, ale mnoha dalších mužů ze vsi. Zapomenout nesmíme ani na malé děti a jejich maminky, které pravidelně zdobí korunu májky.

 

Jarní měsíc květen jsme zahájili s výměnou střechy hasičské zbrojnice, neboť novou střechu dostala budova bývalé školy a nyní Obecního úřadu a střecha hasičárny vedle toho nevypadala pěkně, navíc eternitové desky zarostlé mechem už byly poněkud děravé. Do práce se zapojilo 8 členů sboru, jejichž práce tak snížila náklady výměny, kterou financovala obec. Práce trvaly do konce června.

2017
Průvodu k uctění sv. Floriána v Domažlicích jsme se 6.května zúčastnili v uniformách s praporem, po skončení průvodu jsme absolvovali mši svatou v Arciděkanském kostele uprostřed domažlického náměstí a potom jsme poseděli v sále MKS, kde je vždy zábava.
 

8. května vyrazilo 7 členů na brigádu na cestu k Petříčku, kde u tratě pokračovali v loni započatém vyřezávání náletových stromů a keřů. Cesta vede pod smržovickými mosty a měla by sloužit jak pro pěší, tak i pro cyklisty.

 

201713. května (nar.15.5.1947) oslavil 70 let náš kronikář a tiskový mluvčí okrsku Zdeněk Huspek v sále OÚ. Byl mu předán balíček a pár dárků.

 

Členská schůze se konala 17. května za účasti 17 členů a projednávala se kromě organizačních věcí účast na okrskové soutěži ve Smržovicích.

 

Oslav 120. let založení hasičského sboru v Běhařově se 27.května zúčastnila delegace našeho sboru s praporem. Po skončení průvodu následovala soutěž v požárním sportu tohoto okrsku.

 

Okrsková soutěž se tentokrát konala z různých důvodů až 17. června v areálu koupaliště ve Smržovicích. Jako obvykle jsme postavili dvě družstva a obě se umístila velmi dobře – družstvo do 35 let bylo první, nad 35 let pak třetí. Oproti minulým létům bylo z časových důvodů dohodnuto dělat pro požární útok pouze jeden pokus. Kromě účastníků soutěže jsme postavili také několik našich členů jako rozhodčí jednotlivých disciplín.

 

2017

Po skončení soutěže následovala malá oslava, která se pro nás protáhla do pozdních nočních hodin – důvodem byl ale pozdní příjezd objednaného pojízdného grilu a tak bylo nutno vonící kuřátka zkonzumovat a také samozřejmě zapít.

 

Na pozvání SDH Chodská Lhota jsme se 9. července zúčastnili slavnostního křtu jejich nového hasičského auta Iveco, jenž byl spojen s oslavou 70. výročí přejmenování obce ze Lhoty na Chodskou Lhotu. Zahájení bylo v kostele sv. Václava mší svatou, dále položili věnce k pomníku obětem v první světové válce z roku 1921, kde také příchozí vyslechli něco z historie obce od kronikáře Milana Zajíce a poté se všichni průvodem vydali k hasičské zbrojnici, kde Mons. Miroslav Kratochvíl auto posvětil. Následovalo posezení pod stanem s občerstvením.

Ve stejný den šla delegace popřát v předat dárkový balíček našemu členovi a kulturnímu referentovi Otovi Blahutovi k jeho 75. narozeninám.

 

Většina našich členů se aktivně podílela jak na přípravách, tak i na realizaci oslav 660. výročí založení obce. Podrobnosti jsou v následujícím textu článku kronikáře Z. Huspeka v Domažlickém deníku:

 

Na loučimské návsi bylo veselo

Loučim – V sobotu 5.8. odpoledne zažila obec velkou slávu, když si její obyvatelé spolu s pozvanými hosty připomněli 660 let od jejího založení. O tom, že zastupitelé v čele se starostkou Janou Dirriglovou pojali oslavu opravdu velkoryse, svědčí spokojenost tří stovek návštěvníků, z nichž možná dvacet procent přijelo ze sousedního Bavorska.

Odpoledne začalo mší svatou ve zcela zaplněném kostele Narození Panny Marie, kde se ve svém kázání p. Miroslav Kratochvíl zamyslel nad otázkou, proč vlastně máme slavit podobná výročí? I tady byla téměř polovina věřících zpoza hranice a několik církevních písní zde zazpíval mužský pěvecký sbor Hohenbogen z Neukirchenu.

Program pokračoval na návsi, kde ke svým pultíkům zasedla dechová hudba Domažličanka a diváci do stínu stromů a do velkého společenského stanu, kde také bylo připraveno občerstvení. To si tentokrát zajišťovala obec z vlastních zdrojů a nutno dodat, že k naprosté spokojenosti všech přítomných.

Po úvodním projevu starostky Loučimi Jany Dirriglové a Markuse Müllera, starosty Neukirchenu došlo k předání diplomů seniorským studentům Virtuální univerzity 3. věku a pak už na parket nad rybníkem nastoupil Chodský soubor Mrákov se svým téměř hodinovým programem, místy doprovázeným skandovaným potleskem. Odpoledne uzavřely orientální břišní tance v podání amatérského kroužku v MKS Klatovy. Celé odpoledne i večer si mohli návštěvníci prohlížet fotografie Z. Huspeka, který na 14 velkoplošných panelech zmapoval téměř veškeré dění v obci za posledních 10 let a když odpolední horko ustoupilo večernímu chládku, obsadili parket tanečníci z řad diváků. Uspořádání oslavy výročí založení obce se loučimským vydařilo.

2017
 

V srpnu začala dodavatelská firma opravovat naší požární nádrž, na níž získala obec dotaci. Před zahájením prací jsme nádrž vypustili, vyvezli usazené bahno a 20. srpna nám pocinovští hasiči vystříkali stěny a dno, protože z důvodu nedostatku vody došlo v poruše na vodovodu a nemohli jsme tak použít vodu z hydrantu.

 

2017Dva naši členové, Josef Šváb a Milan Zimmermann se již několik let zúčastňují spolu se členy pocinovského sboru Chodské veterán ligy, která má 4 kola. Letos se konala v Krchlebech, Pasečnici, Pocinovicích a závěr byl 30.9. v Domažlicích. Pocinovští skončili na 4. místě. Po vyhlášení výsledků se všichni přesunuli do amfiteátru v Tlumačově, kde se za účasti ministra vnitra Milana Chovance, hejtmana Plzeňského kraje Josefa Bernarda a senátora Jana Látky konalo slavnostní ukončení s občerstvením.

 

11. října se konala členská schůze, přišlo 20 členů. Projednal se nákup výstroje a výzbroje pro zásahovou jednotku obce, kterou jsme mohli pořídit díky dotaci Plzeňského kraje ve výši Kč 39.000,- Dále velitel informoval o činnosti za minulé období a ocenil aktivitu většiny členů.

 

2017

Dne 16. září náhle zemřel ve věku 67 let dlouholetý člen sboru Václav Sika.
Jeho pohřbu v kdyňské smuteční síni se 22. září zúčastnili téměř všichni členové.
Následovalo rozlučkové posezení v restauraci pana Matějky, na němž zahráli opět Váša Valenta a Václav Bouberle. 

 

28. října oslavil 80 let dlouholetý člen sboru Šimon Kalaj. Delegace mu přišla blahopřát a popřát mu hodně zdraví, též mu předala dárkový balíček.

 

O den později, 29.října, se nad naším územím přehnal orkán Herward, po Kyrillu druhý nejsilnější v posledních letech – síla větru dosahovala přes 100 km/h. Orkán způsobil značné škody hlavně v lesích. V Loučimi nenapáchal skoro žádné škody, pouze jsme museli dopoledne odstranit padlý strom přes silnici č. 22 v zatáčce u sochy sv. Jana Nepomuckého, který zablokoval (strom, nikoliv Nepomucký) provoz.

 

V pátek a v sobotu 3. a 4. listopadu uspořádal okrsek velitelský den, který se tentokrát konal v Běhařově. Tématem námětového cvičení byla dodávka vody z místního rybníka na hašení lesa za obcí. Náš sbor se zúčastnil se stříkačkou. V sobotu se nacvičoval transport zraněné osoby na nosítkách z plošiny rozhledny na Markétě a několik zájemců si mohlo za dozoru profesionálních hasičů vyzkoušet slaňování z rozhledny. Další velitelský den se bude konat na podzim 2018 v Loučimi.

 

2017
V sobotu 11. listopadu zajišťovalo několik členů v pracovních oděvech a v přilbách bezpečný přechod procesí (koná se každý lichý rok) z Nových Kostelů na bohoslužbu v našem kostele.

Tentýž den se také konal hasičský bál (Kateřinský věneček) v Pocinovicích, jenž navštívilo několik našich členů.

Ve středu 22. listopadu jsme uspořádali každoroční přednášku v sále restaurace, tentokrát přišel profesionální vyšetřovatel HZS Domažlice major Petr Kinzler, který velmi zajímavě vyprávěl o své práci při vyšetřování příčin požárů, jejich prevencí a seznámil nás se statistikou požárů a nehod v okrese Domažlice i v celém Česku. Přednášky se zúčastnili i kolegové z Pocinovic, Libkova a přišlo i mnoho lidí z obce.

2017
Výroční valná hromada (od letošního roku už jen valná hromada, výroční má být pouze ta volební) se letos konala v pátek 1. prosince a tradičně jako první v okrsku Pocinovice. Zúčastnilo se celkem 40 hasičů včetně hostů z ostatních sborů okrsku.
Členská základna k tomuto dni čítá 37 hasičů a 4 hasičky, nejstarším je Šimon Kalaj 80 let. Ve sboru je zároveň 9 členů, kteří nemají bydliště v Loučimi.

Hlavním bodem byla podrobná a čtivým způsoben jednatelem J. Grösem napsaná zpráva o činnosti za celý rok – jednotlivé události jsou zapsané zde v kronice.

Informaci o hospodaření sboru v roce 2017 přednesl pokladník sboru Milan Zimmermann:

Celkem příjmy:                66.185,-Kč

Celkem výdaje:                54.398,-Kč

Zůstatek v pokladně :       27.691,-Kč

Zůstatek na BÚ:               30.508,-Kč

Dále ve svém vystoupení uvedl významné příjmové a výdajové položky

Po zprávě o hospodaření a dalších procedurálních záležitostech schůze došlo k předávání ocenění.
Za 20 let členství převzal stužku Petr Široký a Jiří Grösl, za 50 let pak Šimon Kalaj a Karel Nejdl, Čestné uznání Sdružení hasičů ČMS obdržel Jaroslav Široký, „Čestné uznání“ Krajského sdružení pak  Josef Šváb a Milan Zimmermann a medaile „Za příkladnou práci“ Richard Honka a Zdeněk Huspek.
V diskusi vystoupila starostka obce Loučim Jana Dirriglová, která ocenila pomoc hasičů při všech akcích v obci.
Valnou hromadu pak pozdravili zástupci SDH Dobříkova, Libkova, Chodské Lhoty, za Pocinovice i okrsek jeho starosta Leon Stavovčík. Činnost okresu i okrsku na závěr shrnul zástupce okresního sdružení Václav Ponocný.

Po také tradiční chutné večeři vepřo-knedlo-zelo pak k tanci i poslechu zahráli manželé Trefancovi.

O první adventní neděli 3. prosince 2017 jsme se zúčastnili rozsvícení vánočního stromu na návsi. Osvětlení stromu i kostela zajišťuje spolu s Jirkou Bláhou náš sbor. Po skončení zpívání koled místními dětmi se všichni návštěvníci přesunuli do společenské místnosti OÚ na adventní posezení spojené s ochutnávkou vína
a přednáškou Josefa Nejdla, ředitele Muzea Domažlice.

Během prosince se zástupci našeho sboru zúčastnili valné hromady ve Smržovicích, Chodské Lhotě, Dobříkově a Libkově.

 

2017
Nahoru

 

 

2018

 

Nový rok jsme spolu s dalšími spoluobčany obce přivítali přípitkem na návsi a hned 6. ledna jsme se zúčastnili valné hromady SDH Pocinovice, kde máme každý rok poměrně silné zastoupení – letos tam byli Josef Šváb, Richard Honka, Jiří Grösl, Milan Zimmermann, Jaroslav Široký, Lenka Švábová a Zdeněk Huspek.

 

2018
14. ledna měl náš člen, farář Mons. Miroslav Kratochvíl 70. narozeniny. Oslavil je 17.1. v lokále restaurace s mnoha hosty, včetně zástupců obce, paní starostky
a nás hasičů.
K obligátnímu balíčku jsme kromě blahopřání ještě přidali další dárek – obraz kostela.
Zazpívali jsme si při harmonice Váši Valenty
a houslích Vaška Bouberleho.

 

Hlavní kulturní událostí v našem sboru je hasičský bál.

V pátek 27. ledna přišly ženy nejen hasičů připravit chuťovky na druhý den, kdy se bál konal. Zároveň připravili členové výboru tombolu, označili a sepsali jednotlivé ceny a vystavili je na parapetu oken v čele sálu.

 

V sobotu 28. ledna to bylo 20 let, kdy jsme se na svých bálech začali bavit v nově rekonstruovaných prostorách bývalé místní hospody u silnice. Zásluhou Jiřího Matějky
a rodiny jeho i manželky Martiny (rozené Dědinové) se Jednotou zanedbané prostory proměnily v úhledný penzion a restauraci se sálem a přilehlými prostorami. 2018
Bály zde hasiči pořádají od svého založení v roce 1902 kromě válečných období a již zmíněné doby rekonstrukce nepřetržitě a dobrat se jejich celkového počtu bylo by hodně složité.
Jakým způsobem jsou obsazována místa v sále víme ale jistě. Vlevo za vchodem pod okny na ulici je stůl místních pořadatelů, na jehož kraji sedí pokladník Milan Zimmermann.
Velitel Josef Šváb je až na malé výjimky stále v pohybu, protože všechno musí probíhat hladce. Tombola je umístěna na již zmíněných parapetech, letos tam bylo 230 cen, top desítka v hodnotě 25 tisíc. V rohu mají místo místní senioři, pod okny na parkoviště pak jsou stoly hostů z Pocinovic, Chodské Lhoty a okolních vesnic. Pod pódiem s kapelou – letos jako ostatně řadu let zpátky Kolovankou Zdeňka Trefance –  sedí omladina, jíž rámus s reproduktorů nad hlavami zatím nevadí. Stoly v sále proti oknům jsou pro místní střední generaci a jejich hosty a hasiče z Běhařova či dalších okolních sborů. Místní čtyřicátníci mají své místo u dlouhého stolu ve výčepu.

2018V deset hodin nastoupily na parket dívky z Modern dance studia Klatovy s předtančením.
I ony jsou v Loučimi skoro už tradičně
a tak letos předvedly dvě kreace – jazzovou a kankán, s nímž zde měly úspěch už před třemi lety, tak proč
si jej nezopáknout?
A poněvadž pětice tanečnic opravdu umí, byly odměněny velkým
a zaslouženým potleskem.
Finanční výtěžek letos překonal loňský, podle zprávy pokladníka byl čistý zisk 27 894,- korun.

Jak je patrné, jsou bály významným zdrojem financí pro naši další činnost či nákupy drobné techniky anebo například vycházkových uniforem, které mají už všichni aktivní členové.

 

201810. března jsme pro ženy naší obce k jejich svátku uspořádali divadelní představení ochotníků z Krašovic, kde žije náš dlouholetý sponzor Karel Cvačka (jeho maminka je rozená Panošová z čp. 56). Ten také sponzoroval celé představení. Hra pochází z tvůrčí dílny Svěrák – Smoljak a dohrává se v herberku (útulku pro pocestné), kde se jedné deštivé noci setkávají vrchní inspektor všech starobinců, porodní dědek Formánek, poručík Pihrt a mlynář, to vše za velmi neochotné asistence nerudné paní správcové. V průběhu hry vychází najevo, že divák nesleduje klasické divadelní představení, ale tzv. psychodrama, které sehrávají obyvatelé starobince pod Cimrmanovým vedením, přičemž občas vypadnou z role. Toto léčebné divadlo (Cimrmanův vynález) jim má pomoci vyrovnat se s jejich životními traumaty a neúspěchy. V závěru se odhalí, že roli inspektora starobinců napsal Cimrman sám sobě. Nebyla to zrovna třeskutá komedie, ale naše obecenstvo je kulturně na výši a hru přijalo vlídně. Po skončení dostaly ženy karafiát a zábava pokračovala při živé hudbě.

 

V neděli 1. dubna jsme se spolu s TJ Sokol podíleli na uspořádání velikonoční zábavy
u příležitosti jarní pouti. Tato každoroční zábava není příliš navštěvována a o zisku do pokladny nemůže být řeč, ale pokud by obě složky (což jsou zhusta stále stejní lidé) podobné akce nepořádaly, nedělo by se u nás skoro nic, jak je to leckde v podobně velkých nebo i větších vesnicích…

 

23. dubna oslavil 65. narozeniny člen sboru Karel Halada, kterému jsme spolu se zástupci obce předali dárkový balíček (každý svůj).

 

V dubnu se konala schůze okrsku v Pocinovicích, kde se letos odehraje soutěž.


Jako každý rok jsme 30. dubna za příjemně teplého počasí a za pomoci dalších ochotných rukou postavili na návsi májku.
 

Letos jsme se 4. května zúčastnili s praporem průvodu k uctění sv. Floriána v Domažlicích. Součástí akce je mše svatá v Arciděkanském kostele na náměstí a následné posezení při muzice v sále MKS. Akce se konala oproti jiným rokům v pátek místo v sobotu a vešla tak daleko víc ve známost široké veřejnosti – v páteční podvečer se po náměstí pohybovalo daleko víc lidí než v sobotu.

2018

Na snímku jsme spolu s členy SDH Chodská Lhota.

 

Soutěž v požárním sportu se konala, jak už bylo předesláno, v hasičském areálu na koupališti v Pocinovicích 27. května. I tentokrát přálo soutěži počasí, bylo teplo a slunečno.

Ve štafetě nás reprezentovali Tomáš Franc, Vašek Vávra, Martin Kacerovský a Patrik Jung, družstvo do 35 let soutěžilo ve složení Dušan Siran, Petr Široký, Martin Kacerovský, Aneta Švábová, Tomáš Franc, Pavel Sika a Vašek Vávra, družstvo nad 35 let doplnili Milan Zimmermann a Josef Šváb.

Výsledky:      muži do 35 let:                                                          muži nad 35 let:

1. Dobříkov                                                               1. Pocinovice

2. Chodská Lhota                                                      2. Loučim

3. Pocinovice                                                             3. Chodská Lhota

4. Loučim                                                                  4. Smržovice

 

Další naši členové pak působili jako rozhodčí. Po skončení soutěže naše družstvo posedělo v areálu a posléze pak v loučimské restauraci, kde se do pozdních hodin soutěž znovu vyhodnotila.

2018

Soutěžní družstvo zleva: Dušan Siran, Petr Široký, Martin Kacerovský, Aneta Švábová, Tomáš Franc, Pavel Sika a Václav Vávra.

20182018

******************************

 

Několik členů se 31.5. zúčastnilo posledního rozloučení s členem SDH Smržovice Romanem Blahníkem v klatovském krematoriu.

 

V průběhu měsíce května se naši členové podíleli na úpravě koupaliště po skončení jeho rekonstrukce firmou VAK Servis Klatovy. Rozřezaly se traverzy, které tvořily nosnou konstrukci dětského brouzdaliště, vyřezaly se náletové stromy v okolí koupaliště, stejně tak jako stromy padlé nebo hrozící vyvrácením a celkově se uklidilo okolí nádrže, jejíž slavnostní otevření se uskutečnilo 30. června a spojilo se s poněkud opožděným dnem dětí.

Rekonstrukce nádrže, vybudované v roce 1980 už byla nutná, popraskané stěny propouštěly vodu a celkový vzhled odpovídal jejímu stáří. Po dokončení opravy tak slouží nejen jako koupaliště (na vlastní nebezpečí), ale primárně jako zásobárna vody v případě požáru.

Rozřezané traverzy jsme prodali do kovošrotu a získali tak další finanční prostředky do kasy.

 

V srpnu se Jaroslav a Petr Široký zúčastnili spolu s pocinovskými hasiči celostátního setkání hasičů a jejich techniky PyroCar v Přibyslavi.

8. září se v Pocinovicích uskutečnilo 3. kolo Veterán ligy Chodska, za pocinovské družstvo soutěží i Milan Zimmermann a Josef Šváb. Liga skončila v říjnu a Pocinovice obsadily 6. místo.

 

5. října oslavil náš dlouholetý člen Karel Nejdl 80. narozeniny a delegace mu předala dárkový balíček.

 

V neděli 7. října se členové zásahové jednotky a vedení sboru věnovali přezkoušení všech hydrantů v obci.

Čtyři jsou nadzemní, kde stačí připojit hadice a klíčem pustit vodu, dalších 14 jich je umístěno pod poklopy v zemi. Tady je třeba otevřít poklop větší, kam se nasadí nástavec na připojení hadic, pomocí hydrantového klíče se otevře přístup do nástavce a z pod menšího poklopu, který je většinou hned vedle většího, se stejným klíčem pustí do systému voda. Všechny hydranty jsou napojeny na místní vodovod a protože ten v Loučimi udělali před dvěma roky nový, nebyl nikde žádný problém s případnou dodávkou vody v případně požáru.

2018

Hydranty můžou obsluhovat jen členové zásahové jednotky a proto musí znát jejich umístění v celé obci. Mají taky přístup do hasičské zbrojnice, kde je hydrantový klíč. Celá akce byla součástí jejich výcviku.

V říjnu se také konala schůze okrsku v naší restauraci, protože v příštím roce máme pořadatelství hasičské soutěže a tím i pořádání okrskových schůzí.

 

Hlavní událostí letošního roku bylo uspořádání velitelského dne v Loučimi. Ve spolupráci s vedením okrsku jej pořádá každý rok jiný sbor a letos od prvního velitelského dne uplynulo už úctyhodných 23 let.2018

V pátek 19. října se ve společenské místnosti OÚ sešlo 62 členů SDH  Pocinovice, Chodská Lhota, Loučim, Libkov, Smržovice, Dlažov, Běhařov, Soustov a Slavíkovice, aby si na úvodním brífinku vyslechli instruktáž technického velitele Václava Ponocného ml. Úkolem taktického cvičení bylo dopravit vodu z požární nádrže do „místa“ zásahu na kopci u lesa nad skládkou odpadů pomocí dvou cisteren a 4 stříkaček PS 12.

Po instruktáži určil velitel zásahu Josef Šváb jako začátek akce devatenáctou hodinu a všichni se vydali do tmy celkem teplého večera, aby provedli určené úkoly – většina těchto malých sborů má v případě požáru za úkol zajištění právě dodávky vody. Pracovalo se ve světle baterek na přilbách a ve chvíli, kdy bylo vše připravené, zavelel Šváb spustit vodu a stříkačky i cisterny začaly pracovat naplno. Vedení bylo dlouhé 900 metrů s převýšením 80 metrů a voda dorazila od nádrže až do proudnice na konci za pěkných 9 minut.

Následoval pokyn všechno zase sbalit, naložit a přesunout se na náves a do společenské místnosti, kde bylo závěrečné hodnocení a večeře. Celá akce trvala dvě hodiny.

 

V sobotu 20. října dopoledne pokračoval velitelský den školením profesionálního hasiče z domažlického HZS Přemysla Lamače o první pomoci při nehodách. Probrala se resuscitace dospělých i dětí, zastavování krvácení, ošetření zlomenin a popálenin, vyzkoušely se nafukovací dlahy.

Další část programu se odehrávala venku a byla to ukázka vyprošťování osob z havarovaného auta pomocí hasičské techniky (vše takříkajíc nasucho), kterou předvedl další profík Zdeněk Jírovec. Dobrovolníci si měli možnost vyzkoušet techniku, které se do malého technického vozu Ford vejde úctyhodné množství, hydraulickými kleštěmi na stříhání i silných plechů počínaje a ochrannými dečkami proti poranění zasahujícího při rozbíjení skla auta konče.

Oba potom odpověděli na spoustu otázek, které jim třicítka účastníků školení položila.

Poslední přednášku měl Václav Ponocný ml. o spojovací technice od prvního zavolání na linku 150 až po nahlášení návratu výjezdového vozidla na základnu.

Na závěr se podával guláš s chlebem, kvalitní občerstvení kvalitně zajišťovali členové  a členky místního SDH.

2018

 

V n2018eděli 28. října slavila republika 100 let od svého vzniku a u té příležitosti se na mnoha místech sázely lípy, národní strom naší vlasti. Nezůstali jsme pozadu a přesně ten den jsme lípu zasadili nedaleko hasičské zbrojnice.
Členové našeho sboru vykopali jámu
a stromek (cca 2,5 metru vysoký) zasadil, čemuž přihlíželo asi 70 obyvatel obce, kteří
si též vyslechli projev starostky Jany Dirriglové. Slavnost pokračovala posezením v sále OÚ, kde se podávalo občerstvení, na němž jsme měli finanční podíl. Akci jsme spolupořádali s Obcí Loučim.

V látek 23. listopadu jsme v rámci každoročních naučných přednášek pozvali majitele autoškoly Josefa Hofmaistera, který nás seznámil s novinkami vyhlášky o provozu na silnicích, promítl ukázky řešení křižovatek a odpověděl na otázky publika, jehož přišlo
téměř 30.

24. listopadu navštívili někteří členové s manželkami Kateřinský věneček v Pocinovicích, což je jejich hasičský bál.

 

27. listopadu se delegace našeho sboru zúčastnila pohřbu Josefa Šimka z SDH Smržovice v klatovském krematoriu a následného posezení U Pasáčků ve Smržovicích.

 

V pátek 30. listopadu jsme jako první v okrsku upořádali svoji valnou hromadu (podle nových směrnic se v jejím názvu vynechává slovo výroční). Do příjemně vyhřátého sálu restaurace pana Matějky přišlo celkem 25 členů našeho SDH a 18 hostů, z nichž ti z okolních sborů museli zvládnout jízdu autem po náledí, které se během odpoledne vytvořilo z mrznoucího deště.

 

Úvodem všechny přítomné přivítal starosta sboru Richard Honka a předal slovo jednateli Jiřímu Gröslovi, který přečetl podrobnou zprávu o činnosti sboru za rok 2018. Následovala zpráva pokladníka Milana Zimmermanna a revizora Dušana Sirana. Součásti programu bylo předání Medailí za věrnost a Čestného uznání členům sboru:

Stužky za věrnost obdrželi za 10 let Pavel a Vladimír Černý,

za 30 let Zdeněk Blahut,

za 50 let Jaroslav Široký a Josef Dědina,

za 60 let Václav Zimmermann.

Čestné uznání krajského sdružení hasičů Čech, Moravy a Slezka obdrželi za příkladnou práci Josef Šváb a Milan Zimmermann.

Krásnou skleněnou plaketu k příležitosti stého výročí vzniku samostatného Československa členům pak obdrželi členové sboru, zástupci hasičských sborů okrsku 10. a obce Loučim a Pocinovice a naši sponzoři.

V diskusi vystoupily starostky obcí Loučim a Pocinovice a zástupci přítomných hasičských sborů Okrsku 10. Závěr diskuse provedl zástupce OSH ČMS Domažlice, Václav Ponocný st., který podrobně informoval přítomné o dění v okresním sdružení a v soutěžní činnosti. Návrh na usnesení pak přečetl předseda návrhové komise Václav Vávra. 

Následovala večeře – tradiční vepřo-knedlo-zelo, při které se všichni mohli podívat na obrázky Z. Huspeka z činnosti sboru, o které pojednávala zpráva jednatele. A pak už byla volná zábava, doprovázena živou hudbou manželů Trefancových.

 

Ke dni 30.listopadu měla naše členská základna 37 hasičů a 4 hasičky. Nejstarším je Šimon Kalaj, jemuž letos bylo 81 let. Věkové složení sboru je následující: do 30 let 5 členů, 30-40 let 4 členové, 40-50 let členů, 50-60 4 a starších 70 let je 9 členů.

Letos jsme měli 4 členské schůze, starosta sboru Richard Honka se zúčastnil okresních shromáždění delegátů v Domažlicích. V řádných termínech jsme odevzdali každoročního hlášení na OS a zaplatili pojistné za jednotlivé členy. Rovněž jsme přispěli na pořízení nového zvonu na kostel, jehož instalace a vysvěcení bude v roce 2019.

2018

 

Rok 2018 lze nesporně považovat za úspěšný a podle zápisů v této kronice se téměř každý měsíc odehrála nějaká akce. Ve sboru je nejvíc aktivních přibližně osm lidí, při větších akcích se nicméně zapojují téměř všichni. Hasiči jsou v obci hlavními garanty spolkové činnosti, tuto práci dělají v osobním volnu a zdarma a mnohdy si na některé akce musí brát dovolenou, je tedy naděje, že loučimský sbor dobrovolných hasičů bude prosperovat i nadále!

Nahoru

 

2019

 

Valná hromada 30. listopadu skončila a s novým elánem jsme vykročili do dalšího hasičského roku.

 

2019
Ten začal v neděli 2. prosince zavěšením vánoční hvězdy na smrk nahoře na návsi
a jeho rozsvícení se konalo večer o páté hodině. Svařák i jiné nápoje se prodávaly
pod přístřeškem bývalého krámu na návsi, nyní obydleném Michalem Čihákem,
ve stanovém přístřešku se asi padesátka příchozích mohla schovat před mírným deštěm. Koledy tentokrát zpívali všichni, kdo měli chuť a zájem a nakonec se akce, jejímž pořadatelem je TJ Sokol, vydařila.

Posledního prosince (31.12.) prosince se pár lidí sešlo kolem půlnoci na návsi, aby si společně připili a podívali se na ohňostroj, tentokrát trochu větší než kdy jindy. Sponzoroval jej Zdeněk Blahut.

 

4. ledna se Josef Šváb, Ríša Honka, Jiří Grösl, Jarda Široký, Milan Zimmermann a Zdeněk Huspek zúčastnili valné hromady SDH Pocinovice, která se místo v hasičárně konala v restauraci U Jandů v Úborsku. Už celý rok je totiž hlavní komunikace v Pocinovicích rozkopaná a průjezdná jen hodně složitě (pro cizí dokonce zapovězená) a k hasičárně zrovna tak. Místní si budují novou kanalizaci, navazovat bude nový vodovod.

 

9. ledna jsme uskutečnili první členskou schůzi, na kterou přišlo 14 členů. Probrala
se činnost za uplynulé období, zástupci delegací na valných hromadách okolních sborů podali hlášení, jak to kde vypadalo a připravil se bál, jedna z našich hlavních každoročních akcí. Termín sobota 26. ledna, vstupné stanoveno na Kč 90,-, lístek
do tomboly Kč 20,-. Počet prodaných lístků je upřesněn podle příchozích návštěvníků v poměru 1:3. Tombola i jednohubky se budou dělat den předem.
 

2019

V podvečer 25. ledna přišly do sálu naší restaurace ženy, aby připravily na druhý den jednohubky – na tácek se jich vejde 10, prodávají se za dvacku. Členové výboru zároveň připravili tombolu, v níž se sešlo 223 cen, z nichž nejhodnotnější byly vysokotlaká myčka nejen na auta Wap, retro rádio, kufr anebo audio mikrosystém.

 

2019V sobotu 26. ledna v osm už začal samotný bál. Zahrála  Kolovanka Zdeňka Trefance
a bylo opět plno. V sále, ve výčepu, prostě jako jindy. Velký zájem vzbudilo – tak jako každý rok – předtančení v podání Modern Dance studia Klatovy, nejprve to byl diskotanec a potom oblíbený kankán a hlavně z pánů se jen těžko našel někdo, komu by se nelíbily pestrobarevné sukně nad hlavou a odhalené nožky tanečnic!

Hasičský bál je taky významnou příjmovou položkou v pokladně – letos to bylo 27 894 korun.

 

V tomto roce pořádáme okrskovou soutěž v požárním sportu a tak se v sobotu 2. února odpoledne konala valná hromada okrsku č. 10 za účasti 24 zástupců sboru dobrovolných hasičů Pocinovic, Chodské Lhoty, Dobříkova, Smržovic, Libkova
a Loučimi a starostek Loučimi –  Jany Dirriglové, Libkova –  Barbory Černé, Pocinovic –  Marie Homolkové a starostů Chodské Lhoty Miroslava Jägera a Kdyně Oskara Hamruse u nás v sále restaurace pana Matějky. 

Zprávu o činnosti okrsku přednesl jeho velitel Josef Šváb, o dění v Okresním sdružení hasičů pohovořil Václav Ponocný st., který také oznámil své rozhodnutí skončit
ve funkci ve sdružení, kde pracuje nepřetržitě od roku 1985. 

V diskusi dostaly slovo starostky i starostové a zmiňovali nejčastěji významnou roli dobrovolných hasičů v činnosti obcí. Zástupci jednotlivých sborů pak krátce promluvili o hlavních událostech ve svých sborech a zároveň oznámili termíny akcí, pořádaných v letošním roce.

Dát dohromady termínový kalendář bylo ostatně jedním z hlavních bodů tohoto setkání, protože všechny zmíněné obce jsou známé svojí aktivitou nejen v činnosti hasičské, ale také kulturní i pracovní. Starosta Kdyně Hamrus pak řekl: „Okrsek je v okrese hodnocený jako nejaktivnější a budeme se jistě snažit, aby tomu tak bylo i nadále.“

Spokojený s jednáním byl také starosta okrsku Leon Stavovčík: „Poprvé v historii se našeho jednání zúčastnili všichni starostové z údolí kolem řeky Andělice, což svědčí o dobré spolupráci vedení obcí a hasičů.“2019Úspěšné jednání valné hromady ukončilo občerstvení a společné fotografování.

 

8. března se veliteli zásahové jednotky našeho sboru Tomáši Francovi (nebo spíš jeho přítelkyni Zdeňce Haladové) narodil syn, dostal jméno Antonín.
 

2019
9. března
za nepříliš vlídného počasí jsme uspořádali malou brigádu a porazili kůrovcem napadený smrk u dětského pískoviště.
Odklidili jsme větve, prořezali stromy na horní části návsi a též odvezli hromadu listí, která zbyla od loňska u vjezdu na Rafandu.
Kůrovec je velký problém posledních let, lesy jsou prořídlé a kolem cest jsou velké skládky pokácených kmenů. Akční rádius má kůrovec je zdá se docela velký…

 

20196. dubna jsme pro ženy k jejich svátku připravili ochotnické divadlo. MDŽ sice byl už měsíc předtím, ale KROS, čili Krašovický ochotnický spolek, jiný volný termín neměl. Pozdní datum možná zapříčinil menší návštěvu především místních, ale
ti co přišli – a byl jich stejně skoro plný sál – nelitovali. Soubor zahrál pohádku Šíleně smutná princezna doprovázenou zpěvem s chutí a dobře a všichni se i dobře bavili. Vystoupení zčásti sponzoroval

Karel Cvačka, který v Krašovicích, vesnici o 370 obyvatelích ležící mezi Horní Břízou a Kaznějovem bydlí a je tam starostou, ale toto jméno lze zaznamenat i v místních análech.

 

V podvečer 30. dubna jsme jako každý rok postavili na návsi májku. Tato akce
je sice režii dobrovolných hasičů, ale je to záležitost celé vesnice – nebo alespoň těch, kteří přijdou. Příprava kmene zahrnuje ozdobení koruny a to mají na starosti ženy všeho věku a děti, hlavně holky, kluci spíš dovádějí kolem. Letošní májka měřila 25 metrů a její vztyčení včetně výzdoby koruny a věnce trvalo za chladnějšího,
ale přijatelného počasí téměř dvě hodiny. Použity byly 2 traktory, Ríšovo s čelní vidlicí na zvedání kmene, s druhým traktorem přijel Gustík Pech z farmy Maškův mlýn
a kmen lanem tahal až do jeho úplného vztyčení. A živá síla, osm chlapů na průběžné podepření tzv. ženkrutami, což jsou dvě lešenářské trubky nahoře svázané tak, aby vytvořily podpěru kmene. Když májka zapadne do před lety k tomuto účelu vybetonované díry (a pozor, jen málo vesnic v okolí to má takhle vychytané!), srovná se do přísně svislé polohy (od oka, zatím nikoliv vodováhou, ale co není, jednou třeba bude J), zaklíní se speciálním kovovým utahovákem a dřevěnými klíny a potom
už se rozhoří táborák, opékají se buřty, popíjí se… a hlídá až do rána.

2019

 

3. května se konala členská schůze, zúčastnilo se 17 členů, v nichž jsou zahrnuty i dvě ženy – Lenka a Aneta Švábovy. Velitel zhodnotil dobu od minulé schůze a poděkoval všem za aktivní práci na akcích, zmíněných v této kronice. Informaci ze shromáždění Okresního sdružení hasičů podal starosta Richard Honka, dále se připravila okrsková soutěž.
Na 10. května se naplánovala účast do průvodu k uctění sv. Floriána v Domažlicích, kam jsme nakonec kvůli deštivému počasí nejeli.

8. května zemřel po dlouhé nemoci v nedožitých 73 letec dlouholetý člen sboru Josef Vávra (čp. 8), 16.5. jsme se s ním rozloučili v klatovském krematoriu. Smuteční řeč měl kronikář Z. Huspek.  Po pohřbu jsme poseděli v restauraci pana Matějky, kde všem přítomným členům poděkoval za účast velitel J. Šváb.

 

2019

 

Na letošní rok, jak již bylo zmíněno, vyšlo na nás pořadatelství okrskové soutěže v požárním sportu neboli hasičské soutěže a konala se v neděli 2. června. Znamenalo to pro onu aktivní část sboru nejen účast, ale taky spoustu další práce okolo. Posekat kus louky na Sobenci, kde se soutěže konají, vyznačit dráhu pro štafety, přivézt z Pocinovic překážky a kladinu, připravit zázemí pro občerstvení, vypůjčit si ze Soustova společenský stan, postavit ho a umístit v něm rozkládací lavice a stoly (pivní sety), postarat se o dodávku elektřiny, vody, ozvučit prostor soutěže… jsou to drobnosti, ale zabraly postupně
tři předchozí dny. Podílelo se na tom zhruba 10 lidí.

N2019a soutěž přijely hasiči z Libkova, Smržovic, Chodské Lhoty a Pocinovic – dvě posledně jmenované obce reprezentovaly kromě mužů také ženy. Soutěž zahájily štafety na 4x60 metrů. V první dráze musí člen družstva proskočit okno, ve druhé zdolat bariéru, ve třetí přenést hasicí přístroj
na vzdálenost 30 metrů a v poslední uchopí dvě hadice, přeběhne lávku a hadice rozvine, jednu napojí
na rozdělovač, potom obě spojí
a nakonec připojí proudnici, která zároveň slouží jako štafetový kolík.
A jako už v předchozích letech zde brali vítězství libkovští mladí hasiči, kterým přišla fandit polovina vesnice – mají to ostatně něco přes kilometr z kopce. Poslední úsek s kladinou
je nejnáročnější a za nás jej běhá Vašek Vávra, který těsně před cílem upadl tak nešťastně, že si zlomil ruku v zápěstí a marodil skoro 3 měsíce…2019

Divácky nejatraktivnější je požární soutěž s vodou, kdy jednotlivá družstva musí nastříkat nádržku
za otvorem terče a tady se projevují spíš zkušenosti, byť rychlost natažení hadic hraje taky důležitou roli. Třeba spojení dvou savic a koše
a nabrání vody z nádrže tak, aby stříkačka okamžitě dodávala vodu
do hadic je docela umění, o seřízení stroje nemluvě a tak o pořadí rozhodují někdy i maličkosti.

Ozdobou podobných soutěží je účast žen, v Loučimi soutěžily mladší ženy Chodské Lhoty a Pocinovic, kde mají i ženy starší a za časy při stejných podmínkách se před muži rozhodně stydět nemusí.
Naše družstvo soutěžilo ve složení: Pavel Sika, Vašek Vávra, Dušan Siran, Petr Široký, Tomáš Franc, Martin Kacerovský a Aneta Švábová. Zde se nám přihodila zajímavost – generační rozložení našich členů zúčastnivších se soutěže je takové,
že až na malé výjimky obsadí obě kategorie družstvo téměř stejného složení, takže
ve starší kategorii jsme na špici, v mladší poněkud pokulháváme…          

Rozhodčími u terčů byl Jirka Grösl a Milan Zimmermann, čas měřil Jarda Široký, Josef Šváb byl rozhodčím ve štafetách. Na přípravě občerstvení se podílel Michal Čihák, Lenka Švábová, Vlasta Francová, Helena Vávrová, vypomohl i Pepík Šváb. Kromě piva a limonády byly k mání opečené klobásy a bramborák.

Pořadí ve štafetách: 1. Libkov, 2. Chodská Lhota, 3. Pocinovice, 4. Loučim.
Požární útok do 35 let: 1. Pocinovice, 2. Chodská Lhota, 3. Libkov, 4. Loučim.
Muži nad 35 let: 1. Loučim, 2. Pocinovice, 3. Chodská Lhota, 4. Smržovice. 

2019

 

Další schůze se uskutečnila 14. srpna za účasti 19 členů. Velitel probral akce za uplynulé období, poděkoval za organizaci soutěže, naplánovaly se akce na další období s důrazem na pomoc při organizování žehnání nového zvonu 8.9. a při akci 600 let přenesení sošky Panny Marie z Loučimi do bavorských lesů. Jednatel upozornil, že letošní valná hromada bude volební a je tedy nutno projednat se stávajícími členy výboru, jestli budou ve své práci pokračovat.

 

2019
Další významnou akcí, jíž jsme se rádi zúčastnili, bylo 120 let od založení sboru v Chodské Lhotě. Spolu s námi tam 31. srpna přijeli hasiči z Pocinovic, Loučimi, Libkova, Smržovic, Dobříkova, Kdyně, Hluboké, Mrákova, Starého Klíčova, Javora
a Brnířova. Počasí si Lhotečtí tentokrát objednali krásné, slunečné a docela horké. Program taky měli pěkný, v jednu hodinu začala v kostele sv. Václava mše svatá, při níž požehnal Mons. Kratochvíl novou stuhu na hasičský prapor od firmy Partners Market. Potom se lid kostelní přesunul k hasičárně v horní části obce, kde se 90 uniformovaných hasičů seřadilo do průvodu, a ten se za doprovodu Domažličanky vydal z kopce na fotbalové hřiště se zastávkou u pomníku padlých, k němuž položili věnec a vyslechli si projev starosty obce a jednatele SDH Miroslava Jägera.
Na zeleném trávníku hřiště se odehrával další bohatý program, jemuž kromě hasičů přihlíželo dalších 200 diváků. Zahájil jej projev starosty sboru Josefa Stuibera, který přítomné seznámil s činností od založení až po současnost a hned potom nastoupily mažoretky z Domu dětí a mládeže v Nýrsku. 
Dalším bodem bylo předání ocenění 30 členům místního SDH od čestných uznání až po medaile sv. Floriána. Velký potlesk sklidily členky Sokola se svojí sletovou skladbou a potom už přišly na řadu ukázky historické techniky – z obce Javor přijeli hasiči v dobových uniformách a předvedli práci čtyřkolové stříkačky z roku 1928 s benzínovým motorem a dvoupístovým čerpadlem, jež je možno v případě poruchy motoru pohánět ručně,
což také ukázali.

2019Kdyňskou stříkačku na podvozku a s motorem od firmy
Laurin & Klement z roku 1925 přezdívanou „Babička“ v činnosti už snad viděli všude, ale nikdy se tato ukázka neokouká a tak i ve Lhotě přilákala pozornost mnoha diváků, kteří se přišli podívat zblízka.
Z výšky pak všechno moli sledovat odvážlivci, kteří se nechali na plošině HZS Domažlice nechali vynést
do 16 metrů. Místní instalovali 3 občerstvovací stanoviště, v horku pivo teklo proudem a chvílemi na něj byla fronta, ale nikomu to nevadilo. Domažličanka vyhrávala s chutí a všichni se dobře bavili.

 

Kromě hasičské soutěže jsme měli v letošním roce ještě dvě velké akce sice církevního charakteru, ale na jejichž hladkém průběhu jsme měli lví podíl.

V neděli 8. září odpoledne se v 16 hodin poprvé rozezněl nový zvon na věži našeho kostela Narození Panny Marie. Jeho požehnání přihlíželo 300 nejen věřících a ještě
o padesát víc se přišlo občerstvit po skončení akce do společenských stanů na hřišti.

2019Historie zvonů loučimského kostela je pohnutá. V roce 1905 uhodil 5. října do střechy blesk, shořela střecha věže i kostela, staré zvony spadly a rozbily se. U zvonaře Herolda z Chomutova byly pořízeny tři zvony nové o celkové hmotnosti 13 q. V listopadu 1916 byly dva z nich sňaty pro válečné účely – posloužily jako materiál na děla. Zůstal zvon z roku 1908 jménem Martin. Po první válce byl v roce 1926 ze sbírek rodáků a osadníků z Ameriky i zdejších věřících ulit opět v Chomutově nový, 4q těžký zvon, který dostal jméno Marie. Třetí zvon byl malý a sloužil jako umíráček, ten byl ulitý v Klatovech
už v roce 1905. V březnu 1942 Martin na věži opět osaměl, když za velké účasti truchlícího lidu byly sňaty oba posledně jmenované zvony – pro válečné účely, jak jinak.

2019Několikaleté úsilí loučimského faráře Mons. Miroslava Kratochvíla přidat k Martinovi alespoň jednoho kolegu bylo po dlouhých 77 letech korunováno úspěchem, byť cesta od myšlenky k jejímu naplnění byla dlouhá. Na malém pódiu u nazdobeného zvonu tak mohl Kratochvíl přivítat starostku obce Janu Dirriglovou, generálního vikáře plzeňské diecéze Jakuba Holíka a svého nástupce ve funkci Przemyslawa Ciupaka a taky představitele Nových Kostelů v Bavorsku včetně starosty Markuse Müllera a bývalých dvou starostů Egida Hofmanna a Josefa Berlingera, jimž poděkoval za 330 kg mědi, kterou před dvěma lety na zvon věnovali. Přivítal též všechny přítomné, kteří přišli průvodem za zpěvu náboženských písní z místního hřiště.

2019Samotného žehnání se ujal generální vikář, zvon pokropil svěcenou vodou, zakouřil kadidlem a svěceným olejem udělal křížek. U kliky rumpálu s navijákem ocelového lana byl Tomáš Franc, Pavel Sika a Petr Široký a ti zvon zvedli o několik centimetrů, aby mohl zaznít po úderu kladiva. Vystřídali se všichni, Kratochvíl, starostka, Ciupak, ti všichni klepli decentně, až přišel vysoký třicátník v modrákách a bacil kladivem pořádně! Věděl co dělá, byl to Michal Votruba z Myslkovic u Soběslavi, člověk, který zvon odlil a v neděli dokončil svojí práci jeho zavěšením
do věže, do jejíhož okna v západní straně začal zvon stoupat. Aby se nešoupal o zeď, jistili jej lanem Pepík Šváb a Milan Zimmermann, kdo chtěl, mohl si klikou (celkem se muselo otočit 986x!) taky zatočit a za zpěvu improvizovaného pěveckého sdružení rodiny Dědinovy a Valentovy a bavorského sboru Hohenbogen-Chor pozvolna vystoupal do výše 20 metrů a posléze byl vtažen dovnitř.

Den předtím uspořádal Sokol „Štrapáci za loučimským džbánkem“ za mrholení a deště, v neděli dopoledne se ukázala modrá obloha a pršet začalo až po čtvrté odpolední, ale to už si všichni po střechami vyzdobených stanů u stolů pokrytých bílými ubrusy pochutnávali na řízku se salátem, pivu, limonádě a kávě, k níž každý dostal kousek chodského koláče – to všechno díky sponzorským darům grátis. A taky díky obětavým loučimským hasičům, sokolům a představitelům obce! Upomínkou na slavný den bude každému i pamětní list s motivem kostela i zvonu.2019

Na hřišti bylo nutno tentokrát postavit stany 3, dva velké bílé a jeden menší modrý a ještě malý náš červený, kde se připravovalo občerstvení. Ženy pivní sety prostřely bílými ubrusy, květinami ve vázičkách a vypadalo to opravdu  parádně! Kdo přišel, musel být unešený tou slavnostní chvílí a jistě bylo znát, že všichni, kdo se na akci podíleli, dali do toho nejen své síly, ale i srdce!

Samotný zvon váží 411 kg, včetně závěsu má 509 kg a když se do něho dá srdce, je to dohromady 540 kg. Zvon se jmenuje Panna Maria Loučimská, nahoře je nápis

 

NA PAMÁTKU PŘENESENÍ MILOSTNÉ SOCHY P. MARIE LOUČIMSKÉ DO BAVORSKÉHO LESA, NYNĚJŠÍCH NOVÝCH KOSTELŮ, VĚNUJÍ FARNÍCI, dole pak  ODLIL MICHAL VOTRUBA V MYSLKOVICÍCH.   LOUČIM 1419-2019 KE CTI BLAHOSLAVENÉ P. MARIE A SV. MARTINA.

 

V sobotu 5. října otevřeli ve Kdyni nově zrekonstruovanou hasičskou zbrojnici,
kde byl přítomen kronikář. Ostatní členové našeho sboru byli na zájezdu na jižní Moravě.

 

18. a 19. října jsme se zúčastnili velitelského dne na Orlovici a v Chodské Lhotě. Přítomno bylo 65 hasičů z Pocinovic, Chodské Lhoty, Libkova, Smržovic, z okrsku Dlažov to byl Běhařov, Slavíkovice, Soustov a Miletice. V pátek večer se za tmy nacvičovala doprava vody z požární nádrže u moštárny v Chodské Lhotě nahoru
po komunikaci k Prostřednímu rybníku, pak bylo hodnocení a posezení s občerstvením, které obětavě připravily členky pocinovského ženského družstva. V sobotu dopoledne cvičení pokračovalo zdravovědnou přednáškou Evy Turečkové a potom si všichni mohli prohlédnout nové vyprošťovací auto z HZS Plzeň Košutka, jehož hydraulické rameno se natáhne do délky 22,5 metrů anebo vyprostí břemeno o váze až 2,5 tuny. K obědu byl vynikající guláš.

2019

V pátek zúčastnili L. Švábová, M. Čihák, M. Zimmermann, P. Široký, J. Široký,
R. Honka, J. Grösl, P. Sika a Z. Huspek, v sobotu ještě T. Franc a V. Vávra.

 

Na státní svátek 28. října jsme uspořádali brigádu na úklid obce. Odvezlo se listí, které den předem shrabaly obětavé ženy a pokácely se dva kůrovcem napadené smrky na návsi.

 

Na členskou schůzi 30.10. přišlo 16 členů. Jednatel podal zprávu o minulé schůzi, velitel o činnosti. Informoval o ukončení veterán ligy hasičů, kde se v pocinovském družstvu zúčastňují J. Šváb a M. Zimmermann – umístili se letos na posledním, 8. místě. Soutěže se zúčastňují mladší ročníky, které jsou zákonitě rychlejší… Někteří naši členové se zúčastnili rozloučení s Jiřím Jindrákem z Libkova, s Václavem Fritzem ze Smržovic a Václavem Haladou z Chodské Lhoty. Naplánovala se účast na valných hromadách okolních sborů a program naší, která bude 6. prosince a další brigáda a účast na přípravách procesí z Bavorska a 600 let přenesení Madony.

 

V sobotu 9. listopadu se odehrála druhá velká událost v naší obci a byla to oslava 600 let přenesení sošky Panny Marie Loučimské do bavorských lesů v roce 1419, kam ji místní ženy schovaly před husitskými nájezdy. Pověst o celé záležitosti najdete na www.loucim.cz.

2019Od otevření hranic v roce 1989 chodí každý lichý rok z Neukirchenu beim Heiligen Blut (Nové Kostely u svaté krve) procesí poutníků do našeho kostela jako připomenutí události, která dala vzniknout klášteru, poutnímu kostelu a potažmo i jejich městu. U příležitosti výročí nám
na jeden den zapůjčili originál sošky, která je umístěna u nich v kostele, krásně nazdobená nad oltářem. Přivezlo ji (bez ozdob) hasičské auto z Nových Kostelů a v čele malého průvodu ji do našeho kostela přenesl tamní farář Mons. Georg Englmeier a spolu s naším farářem (teď už v důchodu) Mons. Miroslavem Kratochvílem a P. Przemyslem Ciupakem ji postavili do pravé niky před oltářem. Kratochvíl zapálil svíčky a po půl deváté začala mariánská pobožnost.

Druhá mše zač2019ala po jedné hodině odpolední pro poutníky, jichž v nevlídném počasí absolvovalo 25 km dlouhou cestu 165. Další přijeli auty či autobusem a tak byla v kostele hlava na hlavě. Německou mši svatou celebroval generální vikář regensburské diecéze Mons. Michael Fuchs, a zúčastnilo (koncelebrovalo) se pět duchovních – Kratochvíl, Ciupak, Englmeier a kaplan v Klatovech Feranec Bystrík. Po skončení mše postavili na oltář obě sošky, originál i naší repliku a kdo chtěl, mohl si je vyfotografovat zblízka

Zakončení celé akce se konalo v sále restaurace a ve stanu na parkovišti. Podával se guláš s chlebem, pivo, káva, koláče, ve stanu zahrály heligonky, v sále pak Kolovanka Zdeňka Trefance.
Stan jsme měli tentokrát vlastní, obec investovala 40 tisíc a máme tedy svůj, postavili jsme jej v pátek. Členové našeho sboru v pracovních uniformách zajišťovali bezpečný přechod procesí přes hlavní silnici (z místní komunikace pod starým viaduktem)
a sošku v kostele spolu s bavorskými kolegy hlídali. A všechno potřebné taky připravili.
2019Zleva P. Przemysl Ciupak, replika Madony z našeho kostela, starostka Loučimi Jana Dirriglová, originál Madony z kostela v Nových Kostelích a Mons. Miroslav Kratochvíl.

 

Poslední akcí před valnou hromadou bylo zavěšení 190 metrů dlouhého světelného řetězu s modrými žárovičkami na stříbrný smrk vedle obecního úřadu, nechybí ani hvězda nahoře. To bylo ve čtvrtek 28. listopadu. Rozsvítil se za účasti 50 obyvatel obce 1. prosince o první adventní neděli. Smrk, používaný v posledních letech jako vánoční, totiž taky napadl kůrovec.2019
 

Stejně jako loňský byl i letošní rok pro naše dobrovolné hasiče náročný na práci, ve které jim aktivně pomáhají i další obyvatelé Loučimi a tak doufejme, že to tak bude ještě hodně dalších let.

Nahoru

 

2020

 

Jak již zmíněno, hasičský rok začíná a končí výroční valnou hromadou a ta, která uzavírala rok 2019 a začínala rok 2020, se konala 6.prosince 2019.

2020

Účast jsme měli pěknou, do sálu restaurace pana Matějky přišlo celkem 45 hasičů včetně několika pozvaných hostů a delegátů z Pocinovic, Chodské Lhoty, Libkova a Smržovic. Jednání, které vedl starosta sboru Richard Honka, proběhlo klasickým způsobem. Jednatel Jiří Grösl podal zprávu o celoroční činnosti, která je popsaná a fotografiemi (v textu i na formátech A4 ve fotokronice) doplněná na předchozích stránkách. Potěšitelná byla i zpráva hospodáře Milana Zimmermanna, na účtu i v pokladně máme celkem více než 100 tisíc korun. Letos nebylo žádné významné výročí a tak se vyznamenání neudělovala, i když… stužka za 30 let aktivního členství ve sboru pro Richarda Honku a za 40 let členství pro Karla Haladu st. svým způsobem vyznamenáním určitě je.

Milý dárek jako poděkování za iniciaci dvou velkých církevních akcí – žehnání nového zvonu a 600 let přenesení sošky loučimské Panny Marie do bavorských lesů pak předali členové vedení tři zarámované fotografie Mons. Miroslavu Kratochvílovi.2019

Zleva Josef Šváb, Richard Honka, Mons. Miroslav Kratochvíl, Václav Ponocný st. a Zdeněk Huspek.

V diskusi M. Kratochvíl poděkoval za pomoc hasičů při zmíněných akcích, starostka obce Jana Dirriglová se z jednání omluvila a její příspěvek přednesl R. Honka, starosta okrsku Leon Stavovčík pak poděkoval za vzornou spolupráci a zástupce Okresního sdružení Václav Ponocný seznámil s děním na okrese.

Letošní valné hromady jsou volební a tak jsme výbor trochu omladili o Lenku a Anetu Švábovy.

Složení výboru SDH Loučim

 

velitel                                                            Šváb Josef

velitel zásahové jednotky                              Franc Tomáš

starosta                                                           Honka Richard          

pokladník                                                       Zimmermann Milan

jednatel                                                          Grösl Jiří

strojník                                                          Široký Jaroslav

předseda kontrolní a revizní komise             Siran Dušan

kulturní referent                                             Švábová Lenka

velitel družstva                                              Švábová Aneta

kronikář                                                         Zdeněk Huspek

 

Následovala tradiční večeře knedlo – zelo – vepřo a posezení při hudbě a zpěvu Dany a Zdeňka Trefancových.

 

Kalendářní rok začal 1. ledna a byl to rok, který se nechvalně zapsal do dějin snad celého světa.

Jeho počátek byl jako každý jiný – novoroční probuzení s kocovinou nebo s čistou hlavou, sníh celý leden žádný, mráz lehce pod nulou v noci a přes den nad nulou…

První členskou schůzi svolalo vedení sboru na 8. ledna a přišlo 18 členů. Jednatel Jiří Grösl přednesl zprávu o průběhu výroční valné hromady, účastníci valných hromad našeho okrsku podali zprávy o jejich průběhu. Velitel Josef Šváb vyhodnotil účast na valných hromadách v ostatních sborech kladně a poděkoval
za práci při oslavách 600. výročí přenesení sošky Madony do bavorských lesů, dále pak za pomoc při výzdobě vánočního stromu a přípravu občerstvení v hasičárně
u příležitosti jeho rozsvícení. Také se zúčastnil školení velitelů SDH ve Kdyni.

Dalším bodem byla příprava tradičního bálu, který se uskuteční 25. ledna
ve 20 hodin v sále restaurace pana Matějky. Hrát bude Kolovanka Zdeňka Trefance, vstupné bude Kč 90,-. V pátek 24. připraví ženy jednohubky, muži tombolu. Výhry budou v poměru 1/3, cena lístku 20 korun.

Byly oznámeny termíny bálů v Chodské Lhotě a Běhařově, kde se zúčastní i naši členové. Jarní brigády se uskuteční podle potřeby obecního úřadu, na jaře se také společně vyfotografujeme.

V pátek 24. ledna připravilo 12 žen chuťovky na bál, vedení sboru pak instalovalo tombolu, což obnášelo sepsat ceny zakoupené i darované jednotlivci, očíslovat je
a vyložit do obou oken proti jevišti sálu.

2020
V sobotu 25. ledna jsme uspořádali tradiční hasičský bál a jak je v posledních letech obvyklé, vydařil se náramně. Sál i výčep obsazený do posledního místečka, návštěvou nás poctili hasiči i s manželkami z okolních sborů, hudba (Kolovanka) hrála skvěle a kankán v podání Modern Dance studia při ZUŠ J. Kličky Klatovy nadšeně roztleskal celý sál.
I finančně byla tato akce pro naší pokladnu příznivá. Vybralo se Kč 47 940,-, z toho za tombolu (249 cen) 19 430,- korun. Výdaje činily 18 707,- korun,
takže zisk byl 29 233,- Kč.

Po skončení bálu nikdo netušil, že dva následující roky žádné bály nikde nebudou…

 

30. ledna jsme se v klatovském krematoriu zúčastnili pohřbu Josefa Mráze, dobrovolného hasiče z Chodské Lhoty.

 Poněvadž okrsková soutěž v požárním sportu se měla konat v Chodské Lhotě,
sešlo se v sobotu 1. února v místním hostinci Choda na výroční valné hromadě 27 zástupců jednotlivých sborů, sdružených v okrsku č. 10 Pocinovice. Velitele a starosty
na jednání doplnili představitelé obcí – starostky Pocinovic Marie Homolková, Loučimi Jana Dirriglová a Libkova Barbora Černá a starosta Chodské Lhoty Miroslav Jäger. Ten a Homolková jsou  zároveň platnými členy svých sborů.

O hladký průběh se staral starosta okrsku Leon Stavovčík.

Po zprávě o činnosti přednesené novým velitelem okrsku Josefem Švábem si vzal slovo Václav Ponocný starší, který naposledy seznámil přítomné s děním v Okresním sdružení hasičů Domažlice, kde byl dlouhých 30 let platným zástupcem.

Ve své zprávě kromě jiného řekl: „Celý život jsem zasvětil hasičské práci, zažil vesměs pěkné zážitky a byl hrdý na to, co se povedlo. Čas je neúprosný a je třeba částečně vše opustit, předat to mladším a těšit se, že moje práce bude mít následovníky.“ Jeho řeč byla odměněna potleskem ve stoje, přičemž Ponocný dál pokračuje v práci jednatele SDH Pocinovice, vede mladé hasiče a dál píše kroniku sboru.

Miroslav Jäger zmínil plánovanou rekonstrukci hasičárny: „Zatím se nepovedlo
ani začít a už to leze k 7 milionům, takže letos to nejspíš nebude.“

Barbora Černá oznámila investici do nové stříkačky a tady už je termín v řádu týdnů.

Po diskusi jednotlivých představitelů sborů následovala volba výboru a volba nástupce Ponocného v OHS, jímž se stal Leon Stavovčík. Starosta lhoteckých hasičů Václav Kafka pak oznámil termín okrskové soutěže v požárním sportu, která bude 9. května.

 

Na závěr bylo zvoleno nové vedení okrsku č. 10 Pocinovice:

 

starosta:                                             Stavovčík Leon

velitel:                                                Šváb Josef

zástupce velitele:                               Ponocný Václav ml.

jednatel:                                             Grösl Jiří

vedoucí mládeže:                              Tomanová Kristýna

preventista:                                        Kafka Václav

strojník :                                             Široký Jaroslav

kronikář:                                             Huspek Zdeněk

kulturní referent:                                 Květon Václav

zástupce klubu důchodců:                  Dvořák Petr

předseda revizní komise:                    Ponocný Pavel

 

Ve vedení okrsku máme tedy 4 zástupce, včetně velitele okrsku.

2020

Účastníci valné hromady okrsku č. 10 Pocinovice.

 

 

Úctyhodných 80 let se 12. února dožil ve zdraví Václav Zimmermann, první porevoluční starosta obce (3 volební období ve funkci) a dlouholetý člen místního SDH, kde také působil 36 let ve funkci pokladníka.

Narozeniny oslavil s rodinou, která se za ta léta utěšeně rozrostla.

Jak je v Loučimi zvykem, s malým dárkem přišla gratulovat nejen hasičská delegace, ale také zástupkyně obce. A jak je na tom jubilant se zdravím?

„Pět, šest se nás schází tady v hospodě každou středu, jsme přibližně stejného věku a někdy probíráme minulost a zaboha si nevzpomeneme na nějaký jméno.
Pak přijdu domů, lehnu si a najednou si vzpomenu… tak možná trochu paměť, jinak sem tam drobnost, úměrná věku,“ zhodnotil oslavenec a pobídl hasiče,
aby ten jeho věk pořádně zapili, což se taky stalo.

                                         ***************************************************

V březnu udeřila pandemie Covid 19 v plné síle.

 

Dne 1. března byly potvrzeny první tři případy covidu-19 na území ČR.
V počátcích se jednalo o nakažené osoby, které pobývaly v severní Itálii, později
již převažovala tzv. komunitní nákaza, tj. nakažení od lidí, kteří v zahraničí nepobývali.

Od 1. do 31. března 2020 bylo potvrzeno celkem 3 257 případů covidu-19.

Dne 16. března hygienici rozhodli o uzavření obcí Litovel, Uničov a Červenka kvůli vysokému počtu nakažených. Lidé nemohli z ani do obcí cestovat a v obcích platil zákaz vycházení.

První nakažený zemřel 22. března, do 31. března zemřelo 31 nakažených
(u starších osob se často se jednalo o souběh více chorob, ne vždy bylo jasné,
zda příčinou úmrtí byl covid-19). Počet úmrtí výrazně stoupl mezi 27. a 31. březnem (z 9 na 31).

Od 2. března byla postupně přijímána a zpřísňována opatření k omezení rizik přeshraničního pohybu.

Od 11. března byly všechny základní, střední, vyšší odborné a vysoké školy v České republice uzavřeny do odvolání.

Dne 12. března od 14 hodin byl v ČR vyhlášen na dobu 30 dnů nouzový stav.
Jím byla vyhlášena řada mimořádných opatření, zejména omezení volného pohybu.

Od 14. března byl zakázán provoz restaurací a obchodů (s výjimkami). Opatření mělo původně platit 10 dní.

Od 16. března byly, až na výjimky, uzavřeny státní hranice.

Dne 19. března byla vyhlášena povinnost si mimo bydliště zakrývat ústa a nos rouškou, šátkem či jinou pokrývkou, později respirátorem FFP2.

Zrušily se samozřejmě veškeré hasičské akce, včetně okrskových soutěží, takže v tomto,
ale i v dalším roce se nekonaly.

 

*****************************************

 

Všelijaká omezení ovšem neznamenala, že by se život zastavil úplně. Kdo mohl, pracoval z domova, školy přešly na distanční výuku online, takže děti se učily z počítačů či tabletů taky doma… co ale bylo nutno udělat reálně, bylo pokácení zbývajících dvou smrků v horní polovině naší návsi. Před Vánoci hasiči zlikvidovali první dva, počátkem dubna zbytek, takže se otevřel nový výhled
na panoráma Šumavy.

S rouškami předpisově nasazenými pracovali členové SDH a Karel Kacerovský mladší.

202Proti covidu se bojovalo všemi prostředky, jedním z nich byla desinfekce rizikových míst.
Tu ve čtvrtek 16. dubna provedli velitel hasičů Josef Šváb a velitel zásahové jednotky Tomáš Franc a desinfekčním roztokem ošetřili obě autobusové zastávky, kontejnery na tříděný odpad, vchody na hřbitov a vodovod u hřbitova.

2020

Covid necovid, májku je nutno postavit! 30. dubna ji vztyčilo pouhých 9 lidí pomocí techniky, takže i v této pro všechny nepříznivé době májka zdobila celý květen naší náves.

 

2020

A protože se restriktivní opatření všelijak měnila či upravovala, mohli jsme
25. července v prostoru před hasičárnou uspořádat zajímavou kulturní akci.

Na plátně zavěšeném před vraty ožilo Švýcarsko v cestopisné přednášce Martina Loewyho s názvem "Velká cesta srdcem Alp" s podtitulem "To nejlepší ze země, kde hory jsou doma a vlaky jezdí na minutu přesně. Alpské štíty, ledovce a rozkvetlé louky".

 

Členové našeho sboru se také jako spolupořadatelé podíleli na dalších akcích, jako byla třeba oslava Dne dětí v červenci,  účastnili na Loučimském sekáči v srpnu, počátkem září na sokolské akci Štrapáce za Loučimským džbánkem a sportovního odpoledne pro děti následující den.


V rámci možností také navštívila hasičská delegace naše jubilanty – Václav Khin a Josef Dědina oslavili v tomto roce své 70. narozeniny.

I přes složitou epidemiologickou situaci byli hasiči v Loučimi vidět a zůstal za nimi kus odvedené práce.

 

Nahoru


2021

 

Nový rok nezačal nijak příznivě. Od 26. listopadu byl vyhlášený nouzový stav. opět se omezily hromadné akce, provoz restaurací i konzumace alkoholu na veřejnosti.

K 15. lednu bylo v Česku oficiálně evidováno 874 605 nakažených a 14 029 úmrtí.

Toho dne zemřel nejstarší člen našeho sboru Šimon Kalaj, kterému bylo 83 let. V nouzovém stavu nesměly být ani pohřby a tak se v dubnu konala zádušní mše.

2021



Stejně jako loni a skoro inkognito, jsme 30. dubna postavili májku na návsi, kde firma opravovala prosakující hráz rybníka.

 

20.8. jsme se zúčastnili oslav 140 let založení SDH Pocinovice.
Ty byly kvůli Covidu o rok odloženy a přesto je jich zúčastnila téměř stovka dobrovolných hasičů z různých sborů.

Ve třináct hodin vyšel od hasičárny průvod za doprovodu Domažličanky
a za přítomnosti zástupců dobrovolných hasičů okolních obcí a bavorské družební obce Schwarzachu. Čelo tvořilo sedm praporů.

První ceremonie byla u pomníku padlých v 1. světové válce, kde hasiči položili věnec a odkud se průvod vydal už jenom kousek ke kostelu sv. Anny,
kde monsignor Miroslav Kratochvíl celebroval slavnostní mši. Po jejím skončení
jej čekal ještě jeden příjemný úkol – vysvětil a pokřtil nové přepravní hasičské auto WV, které počátkem roku nahradilo letitou Avii. Tuto slávu sledovali také kdyňští veteráni v dobových uniformách, kteří přijeli se svojí automobilovou stříkačkou „Laurin & Klement“ z roku 1925.

Když pocinovští připravovali oslavu svého výročí, zvažovali též pár ukázek venku, ale vzhledem k více než roční pauze ve své činnosti i k nejistému počasí toho dne rozhodli se zakončit odpoledne slavnostní schůzí v sále KD, kde se nakonec sešlo 90 účastníků. Tady už se po předchozích projevech především vyznamenávalo. Jako připomínku výročí jsme dostali taštičky, v níž byly propisky a hrnek se znakem obce a nápisem, připomínajícím výročí. V rohu sálu si každý mohl prohlédnout výstavu dobových i současných fotografií z činnosti SDH.2021

Program moderoval Václav Ponocný starší, jeho syn Václav měl na starosti celý průběh oslav a po skončení schůze a večeři následovala zábava s Domažličankou.

 

201

19.9. jsme uctili oběti dvou hasičů jednotky SDH obce Koryčany, zesnulých při výbuchu rodinného domu v Koryčanech dne 15.9.2021. Na hasičárnách byly vyvěšeny černé vlajky symbolizující smutek nad tragickou ztrátou dvou našich kolegů.

 

V pátek 15.10. se po roční pauze uskutečnil další velitelský den, tentokrát
v Běhařově.

Běhařovští dobrovolní hasiči jsou sice členy okrsku Dlažov, ale dlouhodobě úzce spolupracují s naším okrskem, takže se na letošní akci spolupodíleli jako pořadatelé.

Do jejich zbrojnice přijelo v páteční podvečer téměř 70 hasičů z Pocinovic, Dlažova, Soustova, Slavíkovic, Loučimi, Chodské Lhoty, Libkova a Smržovic a krátce před sedmou, po nezbytném proškolení a rozdělení úkolů, vyrazili všichni do tmy teplého večera, aby od rybníka dole pod zámkem natáhli pomocí automobilových cisteren a stříkaček 800 metrů dlouhé vedení nahoru k hasičárně, kde hasili fiktivní požár.2021

Podle hodnocení instruktora Václava Ponocného ml. a velitele okrsku Josefa Švába byl úkol splněn na jedničku, takže po jeho skončení následovala klobása a zábava při harmonice a dvou kytarách.

V sobotu dopoledne velitelský den pokračoval školením Jany Schambergerové
o volání na Krajské operační a informační středisko Plzeňského kraje, zkráceně KOPIS, kde pracuje, zdravotnickým školením Evy Turečkové a ukázkou techniky domažlických profíků a všerubských dobrovolných hasičů.

2021

Jako každý lichý rok přišlo se 6.11. téměř 90 věřících z našeho partnerského městečka Nové Kostely (Neukirchen beim Heiligen Blut) procesím pomodlit do našeho kostela Narození Panny Marie. Členové našeho SDH zajišťovali bezpečnost průvodu při přechodu po hlavní silnici do kostela.

V tomto roce oslavili své jubileum Viktor Siran 75 let, Jarda Široký 70, jeho bratr Václav 65 let. Také k nim přišla naše delegace vinšovat a předat dárek.

 

Nahoru

2022

 

Jestliže jsme si mysleli, že tento rok už bude mít normální průběh, opět jsme se mýlili. Ale postupně.

 

V pátek 14. ledna jsme v náhradním termínu uspořádali valnou hromadu za rok 2021.

Původně měla být na začátku prosince, kvůli Covid 19 jsme ji odložili. Sbory okrskuValná hromada
č. 10 Pocinovice se dohodly, že na své výročky nebudou zvát zástupce z okolí, ani z vedení okrsku a tak jediní hosté byli farmáři Gusta Pech se synem a Karel Jakoubek. Schůze měla klasický program. Jednání zahájil
i zakončil starosta sboru Richard Honka, jednatel Jiří Grösl přečetl zprávu o činnosti za uplynulé období, pokladník Milan Zimmermann zprávu o hospodaření, revizor Dušan Siran zprávu o revizi, Josef Šváb jako velitel okrsku řekl pár slov
za okrsek a Aneta Švábová přednesla plán činnosti na letošní rok. Starostka obce Jana Dirriglová poděkovala za vykonanou činnost hasičského sboru.

Po večeři (klasicky knedlo - zelo – vepřo) donesli harmoniku a Váša Valenta spustil jako první písničku (taky klasicky) Co jste hasiči, co jste dělali...

 

24. února 2022 vypukla rusko-ukrajinská válka. Začala toto dne zrána ruským útokem na Ukrajinu a byla součástí ruské vojenské intervence na Ukrajině
a vyvrcholením rusko-ukrajinské krize.

Zcela regulérní válku jsme sledovali a dosud sledujeme (psáno koncem listopadu) v přímých TV přenosech a jestliže se podobné boje i v nedávné době odehrávaly víceméně daleko, Ukrajina je od nás sakra blízko.

Není posláním této kroniky věnovat se politice, natož pak mezinárodní, ale Rusko pod vedením psychopata Putina dalo plně najevo svoje válečnické choutky ovládnout své bývalé satelity včetně Česka.

Aby toho nebylo málo, nastala krize energetická, provázená dvoucifernou inflací
a nebývalým růstem cen prakticky všeho.

Všechny tyto záležitosti se týkají nás všech, ale život šel dál, stejně jako činnost našeho hasičského sboru.

 

Na členskou schůzi 9. března přišlo 19 členů. Zahájil ji starosta, jednatel přečetl zápis z lednové výročky a velitel zhodnotil činnost od té doby. Připomněl účast na valné hromadě okrsku v Chodské Lhotě, kde se naplánovala soutěž v požárním sportu na 8. května. Delegace byla blahopřát Josefu Černému k jeho
80 narozeninám. Dále velitel kladně ohodnotil účast na stavbách oplocenek v obecním lese, projednala se účast na průvodu k uctění sv. Floriána v Domažlicích, jíž jsme se nakonec nezúčastnili. Společné foto členů v uniformách se naplánovalo na konec května, ale i z toho nakonec sešlo. Oslava 120 založení našeho SDH se naplánovala na 30. července a ta se nakonec uskutečnila.

 

Májka

Ještě předtím 30. dubna několik našich členů pomocí traktorů Ríši Honky
a Gustíka Pecha postavilo májku a poněvadž kronikář byl v té době krátce v klatovské nemocnici, pořídila fotodokumentaci svým mobilem Aneta Švábová
a patrně se rýsuje nástupce kronikáře, což je jedině dobře.

 

Okrsková soutěž v požárním sportu

Covidová omezení zapříčinila dvouletou přestávku v pořádání okrskové soutěže v požárním sportu, takže se na fotbalovém hřišti v Chodské Lhotě  konala v neděli 8. května.  Za příjemného počasí začaly nejprve štafety.

Výsledky štafet kategorie do 35 let (nad 35 let žádný sbor štafetu nepostaví):

 1. Chodská Lhota

 2. Loučim

 3. Pocinovice

S přihlédnutím na minimální (rozuměj žádný) trénink je naše umístění uspokojivé.

Požární útok probíhal už ve dvou kategoriích a pořadí bylo následující:

muži do 35 let:
1. Pocinovice
2. Loučim
3.Chodská Lhota

Okrsková soutěžmuži nad 35 let:
1. Loučim
2. Pocinovice
3. Dobříkov
4. Smržovice

ženy:
1. Pocinovice
2. Chodská Lhota
3. Dobříkov

Soutěžilo se s plným nasazením, v duchu fair play a v přátelské atmosféře
a možná víc než výsledky všechny uspokojila možnost vzájemného setkání dobrovolných hasičů okrsku.

Lhotečtí pořadatelé zajistili občerstvení, v průběhu odpoledne se na hřišti vystřídala přibližně stovka diváků.

Kromě diplomu a poháru za první místo jsme získali taky soudek s 30 litry plzeňské dvanáctky, jenž byl ještě tentýž den večer úspěšně zdolán. 

 

 

Hasičské slavnosti u příležitosti 120. výročí založení našeho sboru vypukly v sobotu 30. července.
 

Jak je u nás v posledních letech zvykem, připravili jsme akci nejen pro sebe,
ale i pro obyvatele obce a návštěvníky z blízkého i vzdálenějšího okolí.

Vypůjčit kryté pódium pro hudbu a umístit poblíž přenosný parket, postavit vlastní i vypůjčený společenský stan a vybavit jej lavicemi a stoly, připravit zázemí pro občerstvení (letos nově kromě klobás i sekaná v housce), na pět panelů našpendlit fotografie A4 z činnosti posledních pěti let, to všechno zabralo téměř celý týden práce, dokončené v sobotu před polednem.

A potom se rychle převléknout do uniforem, protože už v jednu hodinu začala v místním kostele slavnostní mše, kterou celebroval náš člen Mons. Miroslav Kratochvíl.

Té už se zúčastnily také delegace okolních sborů – s prapory Pocinovice, Chodská Lhota, Běhařov, samozřejmě i domácí120 let sborua družební sbor v bavorského Vorderbuchbergu. Po skončení mše se na povel velitele Josefa Švába dal na pochod průvod více než 80 hasičů v uniformách, které doprovázela kapela Postřekovanka. Ta poté hrála celé odpoledne a večer až do noci k tanci a poslechu.

Po zahajovacím projevu, který v zastoupení jednatele Jiřího Grösla přečetl kronikář Zdeněk Huspek, promluvila starostka obce Jana Dirriglová, která  se také zúčastnila předání pamětních stuh na již zmíněné prapory.

Poslední, ale při těchto příležitostech nezbytnou částí úvodu, bylo předání čestných uznání a medailí, seznam je uvedený níže.

Ukázky hašení papírového domečku předvedli dva přespolní členové sboru, které poplach vytáhl zřejmě z postelí, neboť hasili v pyžamech. O poznání lépe si pod velením Antonína Váchala vedlo mužstvo kdyňské historické stříkačky firmy Smékal na podvozku Laurin & Klement z roku 1925 zvané Babička, když v dobových bílých uniformách  předvádělo zásah tímto plně funkčním strojem. Proudnici nakonec předali starostce Loučimi, která vodu z nádrže vracela zpátky do rybníka.

120 let sboruPoslední ukázkou pak bylo stříkání z vodního děla pocinovské  cisterny Tatra, jejíž volant s bravurou sobě vlastní ovládá Jana Schambergerová. Proud vody měl původně vytvořit  nad rybníkem duhu, ale sluníčko bylo jiného názoru a nedosti na tom, kolem půl páté dokonce krátce sprchlo! To už ale nikomu nevadilo, protože zábava pod střechou stanu byla v plném proudu a poněvadž podobné akce jsou vhodnou příležitostí k setkávání příbuzných, přátel i hasičských kolegů, byli nakonec všichni spokojeni.

Dle hodnocení nestranných účastníků se oslavy vydařily velmi, což se ostatně dalo čekat. Tolik času a práce věnované přípravě se muselo nějak projevit!

Průběh oslav je fotograficky zdokumentoval kronikář sboru, z celkem 270 záběrů vybral a na webové stránky obce do rubriky SDH umístil 123 obrázků.

Přehled vyznamenání

Čestné uznání SDH Loučim:

Martin Kacerovský, Jiří Matějka, Lenka Švábová, Aneta Švábová.

Čestné uznání Okresního sdružení hasičů Domažlice:

Josef Černý, Pavel Černý, Vladimír Černý, Josef Dědina ml., Karel Halada ml., Karel Khin, Václav Khin ml., Miroslav Kratochvíl, Václav Široký.

Medaile Za 30 let ve sboru:

Václav Sika.

Medaile Za 50 let ve sboru:

Karel Halada st., Václav Khin st..

Medaile Za příkladnou práci:

Otakar Blahut, Zdeněk Blahut, Pavel Sika, Dušan Siran, Petr Široký, Václav Vávra.

Medaile Za zásluhy:

Josef Dědina st., Tomáš Franc, Richard Honka, Zdeněk Huspek, Viktor Siran.

Čestné uznání Krajského sdružení hasičů Plzeň:

Václav Zimmermann

Medaile svatého Floriána:

Josef Šváb, Milan Zimmermann.

Medaile Za mimořádné zásluhy:

Jaroslav Široký.
 

Předání pamětní stuhy kdyňskému SDH

 

Ve středu 7.září se delegace našeho sboru (velitel J. Šváb, starosta R. Honka
a kronikář Z. Huspek) spolu se starostkou obce Janou Dirriglovou zúčastnila
mše svaté u příležitosti oslav 150 let založení SDH ve Kdyni.

Předání stuhyMše se konala v tamním kostelesv. Mikuláše a celebrovali ji společněP. Karel Adamec a Mons. Miroslav Kratochvíl. Po jejím ukončení položili kdyňští hasiči věnce k několika hrobům a následoval přesun do hasičárny,
kde jsme předali pamětní stuhu našeho 120. výročí založení sboru na historický prapor kdyňských veteránů, kteří
se svojí historickou stříkačkou Smekal na podvozku Laurin & Klement z roku 1925 našich oslav zúčastnili.

 

Druhá členská schůze tohoto roku se konala 5. října a bylo přítomno 16 členů. Velitel Šváb je seznámil se dvěma brigádami, 25.3. na prořezání cesty pod starým viaduktem a 1.4. na stavbu oplocenek, kde se zúčastnilo 14 členů.

Delegace navštívila a dárkové balíčky předala jubilantům Otovi Blahutovi (80)
a Zdeňku Huspekovi (75).

Velitel zhodnotil oslavy výročí založení sboru kladně. Přípravy byly náročné, začaly v úterý 26.7. stavěním stanů a skončily v pondělí 1.8. jejich rozebráním
a uklizením a odvezením.

Finančně byla oslava ještě náročnější, celkové náklady byly 93 427,- Kč (podrobně ve zvláštní příloze a v účetní knize). Někomu se výdaje můžou zdát vysoké,
je ale třeba si uvědomit, že podobné akce se konají jednou za 5 let, ale vzpomínky účastníků zůstávají v jejich myslích roků daleko více.

 

 

Velitelský den ve Smržovicích

 

V pátek 21. a v sobotu 22. října se ve Smržovicích uskutečnil  velitelský den, nebo také chcete-li námětové cvičení okrsku č. 10 PocinovicVelitelský dene. Smyslem nočního cvičení bylo dopravit vodu z čerpacího stanoviště (vodní nádrže) z přírodního koupaliště ve Smržovicích na zemědělskou usedlost nad obcí přes dvě přečerpávací stanoviště
s využitím kontejnerového zásobníku vody a použitím kyvadlové dopravy.S naší skromnou technikou, to jest motorovým čerpadlem a hadicemi, vyrazilo do Smržovic 11 členů. Naším úkolem bylo dodávat vodu z nádrže (koupaliště) do pocinovské cisterny, která ji dovážela do kontejneru pod 
tamní hasičkou klubovnou.

Cvičení se zúčastnili dobrovolní hasiči z Pocinovic, Loučimi, Chodské Lhoty, Libkova, Běhařova a samozřejmě místní, celkem 51 hasičů a předcházela mu instruktáž ve smržovickém hasičském klubu, kde bylo po skončení hodnocení
a večeře.

V sobotu pokračovalo cvičení od osmi hodin ráno snídaní a od devíti hodin školením, zaměřeným na poskytování první pomoci a seznámením záchranných postupů, které
se v dnešní době
již při poskytování první pomoci nedoporučují.

Následovaly ukázky volání na tísňovou linku operačního střediska a postupy při hlášení pálení klestí, listí
a podobně, včetně komunikace jednotky s operačním střediskem.

Závěr provedli hasiči HZS z Domažlic ukázkou vybavení a použití chemického kontejneru.

Při obědě byli přítomní hasiči videozáznamem seznámeni se záchrannými pracemi
a hašením lesního požáru v Hřensku.

Odbornou přípravu celé akce zajistil člen HZS Domažlice Václav Ponocný ml. spolu s velitelem okrsku Josefem Švábem. Smržovičtí hasiči posílení místním Dámským klubem pak zajistili chutné občerstvení po oba dva dny a zvláště ženy
se postaraly o perfektní zázemí, za což jim patří veliké poděkování.

 

 

Oslava výročí založení okrsku č.10 Pocinovice

 

V sobotu 29.října se v restauraci pana Matějky uskutečnila vzpomínková oslava 62 let od založení okrsku č. 10 Pocinovice.

Zúčastnilo se celkem 32  hasičů a hostů, kromě našeho okrsku i zástupci SDH Běhařov, jenž patří do okrsku č. 22 OSH Klatovy.

Okrsek 10 v současné době sdružuje hasičské sbory ze šesti obcí v údolí říčky Andělice v obcích Dobříkov, Chodská Lhota, Libkov, Loučim, Pocinovice

a Smržovice, ve kterých je 251 hasičů v kteroukoliv denní nebo noční dobu připraveno vyjet k mimořádným událostem v těchto obcích s celkovým počtem

1418 obyvatel.

Za dobu existence okrsku bylo celkem 42 dvoudenních námětových cvičení

s ubytováním – 18 na Orlovici, 3 v Běhařově a 2 v Loučimi.

Okrskových soutěží bylo celkem 56.

Zasvěcenou a podrobnou přednášku o vzniku, historii a činnosti okrsku připravil

a přednesl Zasloužilý hasič a dlouholetý funkcionář Václav Ponocný starší.

Díky místním hasičům z obce Loučim, kde před 62 lety okrsek na ustavující schůzi vznikl, se celá akce velice zdařila a po občerstvení a společném fotografování byla zakončená volnou zábavou a zpěvem doprovázeným harmonikou Váši Valenty a Václava Boubrleho.
Statistické údaje dodal starosta okrsku Leon Stavovčík.
 

60 let od založení okrsku

Účastníci vzpomínkové oslavy výročí okrsku na společné fotografii.

 

Letošní rok se v naší činnosti přes všechny v úvodu zmíněné negativní události vydařil a na všech společných akcích zde v kronice zmíněných bylo na jejich účastnících vidět, jak rádi a s chutí se podílejí na činnosti svých sborů. Být aktivním dobrovolným hasičem je v dnešní době pocta!

 

Nahoru