Obsah

Rok 1970

 

První schůze se konala 6.1. a projednala zajištění plesu. 

13.2. bylo vyúčtování plesu, předání průkazu novému členovi Fr. Haasovi, program školení a uspořádání jarní pouťové zábavy.

14.4. byl dán návrh, aby se umyla silnice k zastávce, neboť je na ní veliká vrstva popela po delší kruté zimě. Vyúčtování pouťové zábavy – letos se moc nevydařila.

3.6. dal velitel návrh, aby se družstvo sešlo aspoň 2x týdně na cvičení. Velitelské schůze se zúčastnil Šimon Kalaj a podal zprávu, že si některý člen nacvičí svléci se ze stejnokroje a co nejrychleji se ustrojit a také rozhodit a svinout hadici. Námětové cvičení provedou spolu požárníci libkovští a loučimští. Libkovští pak pojedou na zájezd do Hřenska a je možno se k nim přidat.

28.7. popsal předseda ve své zprávě oslavy 90 let založení hasičského sboru v Pocinovicích. Dále byl projednán pohřeb člena Petra Štaubera, malíře z Loučimi. Věnec objedná jednatel v Domažlicích, nechá jej dovést vlakem do Loučimi, kde jej převezme paní Javorská. Ve stejnokroji se pohřbu zúčastní 12 členů. Usnesení – natřou se vrata zbrojnice a opraví střecha.

20.10. byla příprava plesu a VČS a preventivní prohlídky.

VČS se konala 13. prosince v místnosti MNV. Předseda Černý Ant. st. ve zprávě konstatoval, že úkoly v tomto roce byly veliké a někdy jsou na venkově velmi těžko splnitelné. Dále řekl, že by bylo dobré, kdyby každý sbor měl své motorové vozidlo, neboť když se něco stane, tak je traktor z JZD někdy těžko k sehnání, protože traktory jsou na polích o požárníci musí čekat, až se někdo smiluje nad opuštěnou stříkačkou, i když jest požární družstvo připraveno k zásahu.
V diskusi poté bylo konstatováno, že motorové vozidlo, třeba jen traktor by pro malé jednoty bylo neúnosné, protože by to byla veliká položka a třeba i nevyužitá. Bylo dohodnuto, aby velitel pohovořil s předsedou MNV, aby apeloval na JZD Šumava Loučim, zda by nemohl v případě potřeby dát povolení, aby mohl třeba i ten nový vůz odjeti k zásahu. Řídil by jej řidič JZD.
Zástupce OV Úterský řekl, že pokud by v případě velmi nutné potřeby nebylo v místě žádné motorové vozidlo, tak velitel může zastavit třeba jen vozidlo projíždějící naší obcí, Každý pak je prý povinen dopravit stříkačku i mužstvo k místnímu zásahu. Nakonec pak ještě dodat, že v případě že by někdo běžel pěšky neb motorkou, aby se nezapomněl obléci do stejnokroje a přilby.

 

Přehled velitelských funkcí v letech 1950 – 1970

 

1951    starosta Fr. Bureš                   velitel                         Ant. Černý

1951    předseda Fr. Bureš                 1.místopředseda            Ant. Černý

1955 předseda Fr. Bureš                    1.místopředseda            Ant. Mráz,                                                                           vel. sboru                     Syrovátka Jan

1956  předseda Fr. Bureš                   velitel V. Bureš

1957  předseda  Fr. Bureš                  velitel V. Bureš, zást. velitele Josef Bureš

1957  předseda  Ant. Černý                velitel V. Bureš

1958  předseda  Ant. Černý                velitel V. Rubáš

1959  předseda  Ant. Černý                místopředseda V. Rubáš,  J. Křížek jednatel

1960  předseda  Ant. Černý                místopředseda V. Rubáš,  vel. pož. družstva J. Šváb

1961  předseda  Ant. Černý                zvolen velitelem        Fr. Stahl

1962 předseda  Ant. Černý                velitel                         Fr. Stahl

1963 předseda    V. Bureš (51)            místopředseda     J. Šváb (26)

1964 předseda    Fr. Stahl                 1. místopř. J. Šváb,   2. místopř. V. Bureš.

1965 předseda    Fr. Stahl                 výbor není jmenovitě v knize

1966 předseda   Ant. Černý               místopředseda            J. Šváb

1967                                             zvolen výbor, funkce neuvedeny

1969 předseda   Ant. Černý              místopředseda            J. Šváb    

 

Rok 1971

 

Na schůzi 12.2. byl vyhodnocen hasičský ples, který skončil přínosem 1934 korun do pokladny. Děle byly oznámeny výsledky kontroly z Pocinovic na zkoušku stříkačky, jestli dobře zapaluje motor. Kontrola dopadla dobře.

29.8. vysvětlil předseda Černý, proč se delší dobu nesešla schůze. Dále seznámil členy, že MNV přidělilo novou stříkačku pro místní sbor, která se zde ponechá do úplného zaběhnutí. Dále bylo oznámeno, že se musí udělat námětové cvičení a členové byli vyzváni, aby se dohodli na místní kultuře pro požárníky. Po diskusi se dohodl termín plesu na 15. ledna 1972. Schůze 24. září řešila návrh rady MNV, aby dva členové sboru pracovali v radě MNV. Byli schváleni Josef Šváb a Václav Zimmermann.

Námětové cvičení se konalo 3.9. ve spolupráci  Libkova a Pocinovic na stáj JZD č. 55. Zapojeny byly 4 stroje a 2 hydranty.

Bylo rozhodnuto zazimovat oba stroje a členové byli seznámeni, že nové hodnostní označení na stejnokroje našije požárník Vávra za poplatek. Dále byla zaslána objednávka na hokejový zápas v dubnu 72.

Na schůzi 29.10. přečetl jednatel Křížek referát k nadcházejícím volbám do všech stupňů NV. Projednalo se odhlášení dvou členů, kteří v obci už delší dobu nebydlí. Do výroční schůze provedou Šváb Josef, Bureš V., Široký Jar. st., Zimmermann V. preventivní prohlídky. Zazimování stříkaček provedou Šváb J., Černý Ant., Böhm Václav a Fichtl Zd. Dále byl dám požadavek na MNV na 10 párů bot vysoké gumovky. Za členy byli přijati Halada Karel č.10, nar. 23.4.1953 a Valenta Václav, nar. 24.9.1948.

V listopadu byla schůze 2.11, byl projednán plán činnosti na rok 1972 a vyhlášen závazek na počest II. sjezdu ČSPO – údržba techniky 30 hod., údržba výstroje 30 hod., pomoc v zemědělství 100 hod., akce 200 hodin. Jeden dárce krve – Valenta V. Projednán byl návrh na nový výbor a určeny úkoly na ples.

Výroční členská schůze 12.12. se konala v hostinci Jednoty. Po přivítání členů a hostů z Pocinovic a Ch. Lhoty uctili všichni povstáním památku zemřelého člena P. Eidlpesa. Dále přečteny zprávy o činnosti, plán práce na další rok, odeslán závazek. V diskusi

pohovořil jednatel
Ch. Lhoty o stavbě zbrojnice, předseda MNV Široký poděkoval za práci požárníků.

 

Rok 1972

Členská schůze 27.ledna provedla zhodnocení a  vyúčtování plesu, který se povedl a zůstal také pěkný čistý zisk. Dále byl přijat nový člen, který přišel z Příbrami a bylo oznámeno, že vstupenky na hokejový zápas nebudou, protože Čedok dostal malý příděl.

23.3. byla projednána pouťová zábava, preventivní prohlídka, 3.5. bylo vyúčtování pouťové zábavy, velitel podal zprávu o zájezdu na hokej do Prahy, který byl pro členy upořádán zdarma. Hovořilo se o námětovém cvičení v Libkově a naplánováno okrskové cvičení na 21.5. ve Smržovicích. Dále bylo oznámeno provedení protipožární prohlídky ve 45. číslech.

30. června se projednávala pouťová zábava, konkrétně zajištění hudby ze Kdyně, vedoucí Jiří Hájek. Přečteno pozvání požárníků ze Kdyně na oslavu jejich 100 let výročí. Soutěž ve Smržovicích vyhráli požárníci z Pocinovic, kteří jeli na okresní soutěž do Kolovče, kde také vyhráli.

6.9. se chůze zúčastnilo 20 členů. Bylo konstatováno, že závazek z VS byl splněn a vyhlásil se další. Tajemník MNV Široký pak požádal požárníky o pomoc při opravě školy.

31.10. bylo zhodnoceno námětové cvičení z 28.10., kdy se vyzkoušely hydranty. Do poloviny listopadu bude provedena preventivní prohlídka, byla naplánována VČS na 3.12. a požární ples na 13. ledna.

Výroční členská schůze 3. prosince projednala obvyklé zprávy a hodnocení, tajemník MNV Široký poděkoval za práci  a předal diplom ONV. Velitel Šváb Josef oznámil, že ve zbrojnici byla revize OV a prohlásila, že vše je ve vzorném pořádku.

 

Rok 1973
 

25. ledna se projednal průběh plesu, vyinkasovaly se peníze na známky, určeno datum příštího plesu na 19. ledna 1974, hudba Úhlavanka Klatovy.

17. dubna vysvětlil člen okresního výboru s. Rubáš Boh. účast v soutěžích, když se přihlásí strojník, musí být majitelem požárního odznaku 3. stupně. Toto u nás nepřipadá v úvahu. Velitel pak seznámil přítomné, že bylo-li by třeba vyhlásit požární poplach v nočních hodinách, není možno se dostat k místnímu rozhlasu. Požární školení se konalo 4.5. Toto školení provedl okrskový kulturní Křížek Jan.

Referát byl vytažený z knihy ABC požárníka, k referátu byla bohatá diskuse.

Na schůzi 11.7. seznámil velitel Šváb přítomné o průběhu slavnosti v Chodské Lhotě, kde se loučimští umístili na druhém místě, první byli pocinovští. Předseda MNV oznámil, že klíč od úřadovny MNV je u něho doma v soukromém bytě a protože je pořád někdo doma, je kdykoliv k vyzvednutí, ale pouze v případě nutné potřeby. Velitel bude seznámen s obsluhou rozhlasového přístroje.
Člen Franc ml. pak navrhl uspořádat nějaký zájezd, což se bude realizovat na jaře.
Člen Jirotka požádal předsedu MNV, zdali by se nemohlo již zhotovit el. osvětlení zbrojnice, což tento přislíbil.
Člen Zimmermann pak měl návrh, aby MNV jednalo s Jednotou H. Týn ohledně toho našeho jeviště.

27.10. se projednal datum VČS, plesu, protipožárních prohlídek a byl oznámen dobrý výsledek inspekce zbrojnice.

Výroční členská schůze 9.12. Byly přečteny zprávy o činnosti, financích, revizi, projednán plán činnosti na další rok. Byl zvolen nový výbor:

 

Černý Ant. st.                                    předseda

Šváb Josef ml.                                   velitel

Křížek Jan                                         jednatel

Kalaj Šimon                                       kulturní referent

Zimmermann Václav                           pokladník

Široký Jaroslav                                  hospodář materiálu

Fichtl Zdeněk                                    referent mládeže

Valenta Václav                                  preventista 

Grösl František a Panoš Raimond         revizoři    

Černý Ant. ml.                                  strojník
 

Všichni byli zvoleni jednotně aklamací. V diskusi poukázal Vávra Jan na stav hydrantu za farou, který je v dezolátním stavu. Odpověděl velitel. Dále byl odsouhlasen návrh na zájezd na hokejový zápas do Prahy začátkem roku.

 

 

Rok 1974

 

V tomto roce se konaly schůze v lednu, školení v únoru, schůze v dubnu, červnu, září a VČS. Zajistil a  zhodnotil se požárnický ples, provedly se pravidelné prohlídky, z rozpočtu MNV sbor dostal peníze na nákup holínek, v září byl dán návrh na nákup 4 stejnokrojů, neboť se členové již nemohou obléci do starých, jsou jim malé.
Na VČS 8.12. upozornil v diskusi člen Jarka Václav na nebezpečné používání otevřeného ohně v č. 48 občany cikánského původu, František Grösl připomněl, že osvětlení v požární zbrojnici není dosud zhotoveno. Opověděl mu předseda MNV s. Široký, který také požárníkům poděkoval, což učinili i hosté Rubáš Vojtěch ze Smržovic a Rubáš Bohumil z OV ČSPO.

 

Rok 1975

Schůze byly v lednu, březnu, květnu, srpnu, říjnu a VČS v listopadu. V únoru se uskutečnilo společné setkání a školení požárníků ze Smržovic a Libkova, které provedl jednatel Křížek Jan. Na schůzích byl připraven a zhodnocen ples, předseda Černý Ant. byl opět spokojen a pronesl, že tento ples jest u nás tradičnost. Jednatel pak ještě dodal, že finanční přebytek jest dobrý, ale hlavní podmínkou jest, aby se lidé sešli a dobře se pobavili, neboť po celoroční práci jest toho potřeba.
V červnu se sbor zúčastnil námětového cvičení v Chodské Lhotě ve složení – Šváb Josef, Široký Jaroslav, Valenta V., Černý Ant. ml., Vávra Josef, Sika V., Halada K., Dědina J., Fichtl Zd., Franc Ant.ml., Jirotka J. Byl přijat socialistický závazek o vzornou péči o požární čerpadla.

VČS se konala 23. listopadu. Přečteny zprávy. Předseda MNV s. Široký seznámil přítomné, že el. proud do požární zbrojnice nebyl zapojen. Dále podal návrh na koupi bývalé dílny JZD pro požární zbrojnici, dosavadní zbrojnice by mohla sloužit pro účely MNV. V. Mráz ze Smržovic pozdravil členskou schůzi s poukázal na možnost zlepšení další spolupráce. Velitel Šváb poděkoval za práci jak na stavbě nové prodejny, tak i v požárnictví. Zvlášť poděkoval V. Zimmermannovi ml. za vedení deníku požárníků v akci Z. Okrskový velitel Václav Kacerovský poukázal na skutečnost, že základní organizace nemá organizovanou mládež a že jest nutné veškeré brigády vykazovat v hodinách. Nakonec podotkl nutnost řádného požárního zdroje. Odpověděl předseda Široký, že výstavba vodní nádrže je zařazena do plánu akce na rok 1977 a projednává se v radě MNV. Důležitá jest pohotovost požárního družstva přes všechny uváděné potíže. Byl potvrzen dosavadní výbor a předány  nové členské průkazky.

 

Rok 1976

 

Schůze v lednu, v únoru školení, schůze v dubnu, červnu, srpnu, říjnu.
V lednu rozděleny úkoly na ples: pro hudebníky podá večeři guláš a knedlíky hostinská. Vstupenky a věci do tomboly – 4 druhy cukrářského pečiva á 60 kusů od každého druhu. Dva páry dřeváků a jedno koště – zajistí kulturní ref. Kalaj Š. Pokladnu obsadí Panoš R., Javorský V., Černý Ant., Rubáš Václav. Výzdoba sálu se provede 25.ledna: Šváb Josef, Valenta V., Černý Ant.ml., Kalaj Š., Jarka Václav, Vávra Josef, Zimmermann V. Pozvánky roznesou: Franc Ant. ml., Dědina Josef, Sika V., Široký Jar. ml., Široký Václav, Halada Karel. O teplo v sále se postará Javorský V. Na ples půjdou ve stejnokroji Šváb, Zimmermann, Kalaj, Černý, Panoš, Javorský, Franc A. st., Rubáš, Křížek, Bureš V., Fichtl.
V dubnu se projednávala účast na prvomájovém průvodu ve Kdyni, účast na okrskovém cvičení v Ch. Lhotě. Požárník Nejdl K. vyzval členy, aby dávali pozor na vypalování suché trávy, což nadělá každý rok hodně škody.
V červnu byly vyzváni požárníci, kteří ještě neodpracovali závazek v akci Z, aby tak učinili na zřizování chodníků v obci.
Za člena byl přijat Panoš Josef. V srpnu byli za kandidáty do MNV navrženi Šváb J. a Zimmermann V. V říjnu byl předán členský průkaz Panošovi Josefu, oznámena VČS a vyzváni strojníci, aby zazimovali stříkačku.

Výroční členská schůze se konala 5. prosince. Minutou ticha byla uctěna památka zesnulých členů Antonína Mráze a Hase Františka. V diskusi předseda MNV s. Široký hovořil o úkolech na další rok, zvláště pak se zaměřil na požární nádrž. Toto jest třeba řádně promyslet, než se začne. Je třeba, aby PS převzal nad výstavbou patronát. Dále požárníkům předal čestné uznání jako nejlepší složce NF.

 

 

Rok 1977

V lednu se rozdělily úkoly na ples, projednalo členství Petr Štaubera, který se odstěhoval, v únoru bylo školení na téma „Za zvýšení aktivity Svazu požární ochrany při plnění současných úkolů požární ochrany vycházejících ze závěrů XV. sjezdu KSČ“, v březnu byla projednána pouťová zábava a oznámeno, že naše organizace byla vyhodnocena západočeským KV KSČ, KV NF a KNV (krajské výbory komunistické strany, národní fronty a krajský národní výbor) bronzovou pamětní medailí, která jest uschována u jednatele Křížka Jana.
V květnu se projednala účast na soutěži v Pocinovicích, v červenci si členové převzali stroj a zbrojnici do socialistické péče, schváleno zakoupení 4 stejnokrojů za peníze vydělané na sběru šrotu a navrženo očistit a natřít dveře zbrojnice do zimy, v srpnu projednána pouťová zábava, v říjnu termín výroční schůze, oznámen schodek pouťové zábavy Kčs 800,- a vyzváni členové, pro které se zakoupí stejnokroje, aby si je jeli vyzkoušet do Plzně.

VČS se konala 11.12. Byl navržen výbor v tomto složení:

Černý Antonín st.

Šváb Josef

Kalaj Šimon  

Fichtl Zdeněk

Sika Václav

Křížek Jan

Zimmermann Václav

Široký Jaroslav

Javorský Václav

Vávra Josef

Do revizní komise navrženi: Panoš Raimund, Grösl František, delegát na okresní konferenci Šváb Josef. Všichni  navržení byli jednomyslně schváleni.
Předseda MNV J. Široký v diskusi poděkoval požárníkům za práci a oznámil stavbu nové požární nádrže, která byla započata v letošním roce i přes veliké problémy s vynětím pozemku ze zemědělské půdy. Rozpočet je půl miliónu korun.
Jménem okrsku promluvil s. Úterský, který poděkoval Jar. Širokému ml. za velikou pomoc při údržbě techniky v Pocinovicích. Velmi kladně pak ohodnotil spolupráci při požáru v Loučimi.
Člen okresního výboru B. Rubáš pak předal pamětní medaile za dlouholetou činnost Ant. Černému st. a Janu Křížkovi.

 

Rok 1978

 

20.1. přednesl jednatel Křížek přednášku na téma ideově výchovné práce 1977-78, byly rozděleny úkoly na ples.

18.3. se zúčastnilo schůze 22 členů a 4 nečlenové. Projednán byl společný zájezd s Libkovem do Beskyd, pouťová zábava v režii požárníků bez přispění dalších organizací, zpráva o kontrole u pokladníka a ve zbrojnici, příspěvek na oslavu MDŽ, která se konala v novém kulturním domě v Pocinovicích.

17.5. projednána účast na okrskové soutěži, námětové cvičení v místě a příprava dřeva na mírový oheň NF.

19.7. byla naplánována poutová zábava na 10.9. a její zajištění,

23.8. byla projednána účast na pohřbu předsedy Antonína Černého, který bude 25.8. v 15 hodin. 

28.11. projednán program a změny funkcionářů na VČS dne 10.12.

VČS 10.12. byla zahájena minutou ticha na památku zemřelého předsedy Ant. Černého, vyslechnuta zpráva o činnosti za uplynulý rok a plán na další rok a provedena volba: předsedou byl zvolen Jan Křížek, jednatelem Antonín Franc.
B. Rubáš pak předal čestné uznání J. Švábovi za práci velitele, Ant. Černému za práci strojníka, Zimmermannovi V. za práci pokladníka, Kalajovi Š. za práci kulturního referenta, Františku Burešovi pamětní medaili za věrnost a členství delší 50. let.

 

Rok 1979

 

12.1. se projednávala příprava plesu, o němž nebylo jasné, jestli v důsledku energetické krize vůbec bude. Pakliže ano, bude předtančení dětí ZŠ Hluboká, připraví se dříví, objednají se 3 druhy zákusků na volenku po 70ti kusech v ceně cca 4 Kčs, připraví se 500 kusů jednohubek. Lístky do tomboly budou stát 2 koruny, vstup 10 a 15 korun.

10.2. provedeno vyúčtování plesu, čistý zisk 3288,70 Kčs. Byla projednána pouťová zábava na 16.4., hrát bude bigbítová skupina Kaskáda ze Kdyně. Na návrh OV bude pořízena vývěsní skříňka na propagaci požární ochrany.

16.3. byly připraveny protipožární prohlídky. Za člena byl přijat Ota Blahut, byl schválen přestup Viktora Sirana z Úsilova. Naplánovány akce – beseda se žáky místní školy a sběr šrotu. 

7.4. se zajistila pouťová zábava, úklid ve vsi a rozebrání padlé hřbitovní zdi na 8.4.

8.5. se schůze zúčastnilo 17 členů a bylo projednáno vyúčtování pouťové zábavy. Po odečtení nákladů na hudbu, večeře a úklid zbylo 108 korun na zaplacení dalších poplatků. Dále bylo rozhodnuto nepořádat podzimní pouťovou zábavu s předem dohodnutou skupinou Kaskáda a bylo dohodnuto zajistit tuto skupinu na jarní pouť 6. dubna 1980. Bále byl určen termín sběru železného šrotu na 11.5.

6.6. velitel oznámil provedení sběru železného šrotu, dále účast na okrskovém cvičení a oslavách 80. let trvání požárního sboru v Ch. Lhotě (10.6.) – průvodu, večerní zábavy. V sále hostince byly vybroušeny parkety a bylo dohodnuto sebrat ještě jeden valník šrotu do žní.

27.6. byly projednány instrukce z okresu, účast na zájezdu do NDR (pořádá MO ČSŽ) a přispění každému členovi padesáti korunami,  do funkce velitele družstva byl ustaven Josef Vávra. Sběr šrotu byl odložen na příští rok, o podzimní pouti se uskuteční přátelské utkání ve fotbale a požárníky Libkova. 5.10. seznámil bratr velitel s úspěšným cvičením 11.8. u Ch. Lhoty, upřesněno fotbalové utkání a vystoupení harmonikářů V. Valenty a J. Vágnera z Nevděku.

31.10. byla připravena výroční členská schůze. Bylo dohodnuto pozvat na chůzi mladší chlapce, kteří připadají v úvahu na přijetí za členy. Bylo projednáno a schváleno podání návrhu na vyznamenání Za věrnost těmto členům:

Antonín Franc st.                                 člen od roku  1925

Josef Halada č. 13                                         -„-       1933

Šváb Josef st.                                               -„-       1928

Zimmermann Václav st.                                   -„-      1932

O. Blahutovi byl předám čl. průkaz a byl schválen převod Gustava Halady do ZO Sobětice. Velitel oznámil zazimování stříkačky, požární prohlídky budou provedeny do 15. listopadu a bude též provedena inventura a vyřazení poškozeného a opotřebovaného materiálu.

VČS se konala 1.12.1979. Přednesena zpráva o hospodaření, revizní zpráva a zpráva o činnosti. Člen předsednictva OV s. Jarábek ocenil velkou účast členů, velmi dobrou zprávu o činnosti. Předal medaile Za věrnost členům navrženým v říjnu, dále předal čestná uznání J. Širokému ml. a Ant. Francovi ml. Schůzi pozdravili zástupci okolních sborů. Jednatel A. Franc přednesl plán činnosti a závazek na rok 1980 – na údržbě techniky bude odpracováno 40 hodin, na zbrojnici 40 hod., akce Z 50 h., pomoc v zemědělství 200 h. a bude sebráno 20q žel. šrotu. Získáme 2 nové členy.

 

Rok 1980

5.1. bylo zajištění plesu a seznámení s instrukcemi o poslání, stanovách, právech a povinnostech členů. 

6.3. bylo vyúčtování plesu, projednání pouťové zábavy, přednáška s OB (osvětová beseda),

21.3. projednány protipožární hlídky, sběr šrotu a pouťová zábava, určeni zástupci na pohřeb  br. Jakuba Kafky z Ch. Lhoty na den 23.3.

Na schůzi 10.5. bylo vyúčtování pouťové zábavy – schodek 294,50 korun, určeno družstvo na soutěž ve Smržovicích, kde se bude soutěžit podle nových pravidel: velitel Vávra J., zástupce Sika V., členové Široký Jar., Kalaj Milan, Zimmermann Milan, Fichtl Z., Šváb J. ml., Franc A., Siran V., náhradníci Dědina J., Široký V. Dále byli přijati noví členové: Zimmermann Milan, Kalaj Milan, Šváb Josef ml.

27.6. se schůze zúčastnilo 19 členů. Byly předneseny instrukce protipožárního zajištění žní, projednána účast na letním táborovém ohni 28.6., účast na 100 let sboru v Pocinovicích, účast na soutěži.

6.9. projednáno zajištění fotbalového utkání na pouti 14.9., účast na zájezdu do Maďarska s ČSŽ na příští rok – cena 450 korun, zahrnuje dopravu, ubytování a polopenzi.

4.10. byla sestavena kandidátka na VČS a přednesena zpráva o poradě předsedů.

VČS 15.11.1980. Po zahájení schůze přítomní uctili minutou ticha památku zemřelého člena Františka Bureše. Předneseny obvyklé zprávy. Předáno čestné uznání Václavu Sikovi a Zdeňku Fichtlovi. Jednomyslně zvolen výbor ve složení:

Křížek Jan                               předseda

Šváb Josef                              velitel sboru

Franc Antonín                          jednatel

Kalaj Šimon                             kulturní a vzdělávací referent

Zimmermann Václav                  pokladník

Fichtl Zdeněk                           preventista

Široký Jaroslav ml.                    materiálový technik

Blahut Otakar                          organizační referent

Vávra Josef                             velitel družstva

V diskusi řekl s. Jarábek z okresu, že schůze je dobře připravená, ale měla by být větší diskuse. Na závěr byl vyhlášen závazek na rok 1981.

 

Rok 1981

10.1. byly předány pamětní medaile „Za věrnost“ Františku Gröslovi, Václavu Rubášovi, Václavu Burešovi. Projednána příprava plesu.

7.3. vyúčtování plesu – bylo dosaženo zisku 3076,80 korun. Dále  projednáno zajištění  protipožárních prohlídek, sběr šrotu, jarní pouťová zábava, navržen zástupce SPO do MV NF Ota Blahut a zájezd do jižních Čech 12.7.

14.4. byl zhodnocen sběr šrotu – odevzdáno 37 q, zajištěna jarní pouť na den 20.4. fotbalové utkání mezi ženatými a svobodnými, v hostinci budou hrát harmonikáři Valenta a Vágner.
16.5. určeno družstvo na okrskovou soutěž: Vávra, Široký J., Šváb ml., Kalaj M., Zimmermann M., Dědina, Franc, Siran, Fichtl, náhradník Sika. Z přádelny Kdyně budou vypůjčeny silonové hadice. Dále bylo oznámeno, že soutěž v roce 1982 bude v Loučimi a je třeba se dohodnout, jestli se spojí s oslavami 80. let založení sboru. V sobotu 30.5. zajistíme dříví na mírový oheň k MDD.

2.7. bylo seznámení s instrukcemi ohledně senoseče a žní, domluvena účast na tradičním táboráku ve Smržovicích 4.7. Bylo vysloveno poděkování za 1. místo v okrskové soutěži v Pocinovicích. Velitel Šváb seznámil s úkoly – natřít vrata zbrojnice, zřídit sirénu a možnost vypnutí el. proudu při požáru.

5.9. se zúčastnilo 14 členů. Velitel oznámil, že regály na cvičnou ústroj do zbrojnice jsou hotovy, vypínání el. proudu dohodnuto s br. Janem Vávrou. Rozděleny úkoly na podzimní pouť 13.9. Občerstvení na hřišti zajistí Fichtl a Blahut. Dále byla domluvena účast na svozu balíkové slámy JZD na farmě Ch. Lhota. Účastní se 9 členů. Za nového člena přijat Karel Nejdl ml. 8.11. byla provedena příprava na VČS. Občerstvení – obloženou mísu – zajistí vedoucí hostince p.Bejvlová. Bylo dohodnuto, že oslava 80. let založení sboru se nebude pořádat, uskuteční se pouze okrsková soutěž.

VČS 5.12. přečteny zprávy, dále byla předána čestná uznání, která obdrželi: V. Siran, M. Zimmermann, M. Kalaj a J. Šváb ml. Zástupce okolních sborů pozvali na své výročky, byl uzavřen závazek na další rok a přijat plán činnosti.

 

Rok 1982

Schůze 2.1. se zúčastnilo 21 členů. Byly předány čestné diplomy: KV ČSPO br. Janu Křížkovi, Josefu Švábovi st. a Jaroslavu Širokému. Uznání OV ČSPO obdržel Josef Vávra a Josef Dědina. Projednána příprava požárnického plesu – výzdoba sálu, topení, dříví, služby, občerstvení...

28.2. bylo vyúčtování plesu, zisk byl 1297,70 korun. Ustavena prohlídková komise a zajištěna společná oslava MDŽ. V březnu se též provede sběr starého železa, MNV Kdyně byl zaslán dopis, že po rekonstrukci vedení místního rozhlasu je toto zařízení mimo provoz. Dále br. Nejdl přednesl návrh, aby byla provedena nová fotografie členů.

17.4. určen termín Národní směny – jarního úklidu 24.3. dopoledne. Budou se betonovat základy u autobusové čekárny. Sběr šrotu o den později dopoledne. Projednáno pořádání okrskové soutěže 23.5. Je nutné zajistit výběr a posečené pozemku a dovoz překážek, terčů a vodní nádrže z Pocinovic. Soutěžní družstvo: velitel J. Vávra, členové Široký J., Šváb ml., Khin, Franc, Siran, Fichtl, Dědina a Halada K. K zajištění dovozu vody byl určen br. Ant. Černý. Dále bylo dohodnuto stavění máje a brigáda na sběr kamení na zasetém obilí.

12.6. zhodnotil velitel J. Šváb. Uvedl, že na přípravě a organizaci se podílela značná část sboru. Soutěži přálo počasí, dobře bylo zajištěno občerstvení a účast diváků byla také dobrá. Družstvo obsadilo 2. místo. Předseda obč. výboru s. Široký pochválil průběh soutěže a navrhl, aby s pocinovským sborem bylo provedeno vyrovnání za zapůjčení překážek a terčů. Na to odpověděl J. Široký ml., že odpracoval sám hodně brigádnických hodin v dílně JZD na zhotovení překážek a nádrže bez jakékoliv náhrady, takže o nějaké vyrovnání s pocinovským sborem nepůjde.

9.10. Zajištění protipožárních prohlídek, příprava zazimování stroje a nákup uniforem. 30.10. zhodnoceny prohlídky, projednány instrukce z OV, zajištění VČS. Nové vycházkové uniformy se zakoupí pro br. Křížka, Khina a France. Dále bude zakoupeno 10 košil do cvičné výstroje a předána objednávka na 3 hadice „c“. Oznámeno, že 21.10. bylo v naší obci provedeno námětové cvičení za účasti 5. požárních sborů.

Na VČS 4.12.1982 byla přednesena zpráva o činnosti předsedou sboru br. Křížkem, zpráva o hospodaření, revizní komise. Karlu Nejdlovi ml. byl předán členský průkaz. Okresní velitel Josef Dufek předal čestné odznaky „Za příkladnou práci“ br. Janu Křížkovi, Josefu Švábovi st. a Jaroslavu Širokému a čestný odznak „Za věrnost“ br. Miloslavu Květoňovi. Dále okresní velitel informoval , že na okrese je organizováno 7500 členů dobrovolných požárníků. Za letošní rok bylo v okrese 10 požárů s celkovou škodou 50 tisíc Kčs, to je pouhá 2% v kraji. Celý kraj měl 211 požárů a škodu 43 miliónů Kčs. Schůzi pak pozdravili zástupci okolních sborů a Václav Zimmermann, člen rady MěNV.

Složení výboru na období 1983-84:

Křížek Jan                                        předseda

Šváb Josef st.                                   velitel

Franc Antonín                                   jednatel          

Blahut Otakar                                   kulturní a vzdělávací referent

Zimmermann V.                                 pokladník

Fichtl Zdeněk                                   preventista

Široký Jaroslav                                 materiálový technik  

Dědina Josef a Sika Václav                 revizoři

Dále byl schválen plán činnosti na rok 1983, závazek a vše bylo hlasováním schváleno.

 

Rok 1983

Členská schůze 15.1. projednala účast na pohřbu br. Václava Rubáše, který bude v úterý 18. ledna. Projednána příprava požárnického plesu a jeho zajištění.


26.3. provedeno vyúčtování plesu (zisk 3022,10 Kčs), přečteny instrukce z okresu o preventivních prohlídkách. Byla projednána účast na národní směně 16. dubna – bude proveden sběr šrotu a úklid prostoru bývalé drůbežárny. Pomoc při zajištění mírového ohně bude jako každý rok spočívat v přípravě dřeva. Dále pak požádal Sbor pro občanské záležitosti o finanční příspěvek na akce pro důchodce – bylo rozhodnuto, že tato instituce je rozpočtovým zařízením MěNV a proto byl měly být náklady na její činnost hrazeny odtamtud. Požární sbor nebude žádný finanční příspěvek poskytovat. Dále byla domluvena účast na stavění máje a domluven dvoudenní autobusový zájezd. O zajištěni a organizaci bude požádána Drahuše Blahutová, která také zajistí spolupráci Svazu žen při obsazování míst zájezdu.

21.5. domluvena brigáda na sběr kamení na 25.května, zajištěn mírový oheň. Br. velitel informoval o rozloučení s okresním velitelem V. Kacerovským, kterému byl za jeho činnost předán věcný dar, na který každý sbor okrsku přispěl částkou 50 Kčs. Do této funkce byl zvolen Jiří Štauber. Byla projednána účast na okrskové soutěži v Libkově, která bude součástí oslav 80. let místního sboru. Zúčastní se družstvo ve složení: Vávra, Široký, Siran, Dědina, Khin, Šváb ml., Halada K., Fichtl, Franc, náhradník Kalaj Š. Jako rozhodčí budou: Šváb st., Křížek, A. Černý, Blahut. Dále bylo dohodnuto, že máj bude prodána br. Širokému za 100 Kčs a podána informace, že bylo sebráno 64 q železného šrotu.

Schůze 8.7. projednána účast na táboráku ve Smržovicích v co největším počtu. ZO SPO Poběžovice zaslala 6 ks odznaků k otevření požární zbrojnice a složenku na  zaplacení 32 Kčs. Bylo dohodnuto odznaky nekoupit a vrátit odesilateli. 2.9. informováno o brigádě na svoz slámy, které se zúčastnilo 10 požárníků, bylo dohodnuto požádat u příležitosti podzimní pouti přátelské setkání s požárníky z Libkova a jeho personální zajištění. V diskusi poděkoval velitel členům, kteří se zúčastnili zásahu u požáru stohu slámy v Libkově 30. srpna a kteří zůstali hlídkovat přes noc.

29.10. bylo přijato politicko-organizační opatření k topnému období a dohodnut termín VČS. 

Výroční členská schůze se konala 3. prosince 1983. Po zahájení a schválení programu byla minuta ticha k uctění památky zemřelých členů Václava Rubáše a Václava Bureše. Bohuslav Rubáš z OV předal medaili „Za věrnost“ V. Zimmermannovi, J. Širokému bude předána na ČS. Po obvyklých projevech zástupců okolních sborů a jejich pozvání na schůze a bály hovořil velitel Šváb o soutěži a umístění družstva, které nebylo nejlepší, protože mladší členové  jsou na vojně Družstvo potřebuje omladit. Schválen plán činnosti a závazek.

 

 

Rok 1984
 

14. ledna bylo projednáno zajištění plesu v sobotu 4.února. Hudba masokombinátu Klatovy, dříví na otop, metry dříví a špalky do tomboly jsou připraveny od podzimu, do tomboly věnuje JZD 120 kg pšenice, od sboru budou zakoupeny ceny za 300 Kčs a každý člen by měl věnovat cenu do tomboly. Obálky a lístky 400 prázdných + lístky s cenami zajistí br. Franc. Dále byl projednán  dopis rady MěNV Kdyně o nahlášení kandidáta pro doplňovací volby v obvodě č. 67 za odstoupivšího br. V. Zimmermanna. Předseda br. Křížek byl pověřen oznámit MěNV stanovisko, že žádný z členů nemá o tuto funkci zájem. Br. Široký navrhl zateplit vrata zbrojnice, jelikož tam mrzne, což je na závadu technice. Br. Böhm navrhl opravit zdivo a základy zbrojnice, které nejsou zrovna v nejlepším stavu.

17.3. vyúčtování plesu -  zůstatek 2766,55 Kčs. projednány instrukce z okresu, zaslání příspěvku 100 Kčs svatu žen na oslavu MDŽ.

19.5. se zúčastnilo 14 členů a byla projednána hlavně účast na okrskové soutěži v Pocinovicích, kde se bude soutěžit podle nových pravidel.  V útoku je jedna hadice B navíc, stříká se místo na terče na plechovky. Štafeta je 100 metrů s překážkami bariéra a lávka, hodnotí se celkový čas 4 členů, navíc je zaveden pořadový výcvik s 12ti povely. Soutěžit budu družstvo ve složení: velitel Vávra J., členové: Široký Jar., Fichtl Z., Halada K., Zimmermann M., Kalaj M., Siran V., Dědina J., náhradník Franc A. Jako rozhodčí určeni Šváb J., Blahut O., Kalaj Š. Dále projednáno zajištění každoročního lampionového průvodu a táboráku na den 2. června, brigáda na sběr kamení.

1. září br. velitel seznámil s instrukcemi OV – Směrnice pro přejímání požární techniky, zbrojnic a vodních zdrojů do socialistické péče a výzvou ke sklizni travních porostů. Dále přečetl děkovný dopis OV všem ZO, které se zapříčinily o to, že okresní organizace SPO byla za minulý rok vyhlášena jako nejlepší složka NF.  Dále bylo projednána možnost pořádání některé akce o podzimní pouti 9. září. Po krátké diskusi bylo rozhodnuto, že se letos nebude nic pořádat z důvodu opožděných žní a nejistého počasí. Dále pak velitel Šváb podal návrh, aby bylo propláceno jízdné za ujeté km osobními auty členů v případě zajišťování akcí sboru. Toto bylo schváleno. Projednána byla brigáda na úklid slámy a podán návrh na zakoupení vycházkových uniforem pro mladší členy. Bylo rozhodnuto o jejich zakoupení najednou, až se vrátí J. Šváb z vojny.

3. listopadu byla připravena VČS a usneseno, že brigáda na sběr kamene a zasetém obilí bude 18.11. dopoledne. Příprava dříví na otop a plnometrů do tomboly nebyla po rozsáhlé diskusi dohodnuta. Bude domluvena br. velitelem na některou neděli dopoledne s členy, kteří budou mít o přípravu dříví zájem.
 

Výroční členská schůze 1.12.1984. Po obvyklých zprávách byly slavnostně předány průkazy novým členům, schválen plán činnosti a závazek na rok 1985.

 

Rok 1985

12. ledna se ČS zúčastnilo 13 členů, projednána příprava plesu a dohodnuto upořádat společně se sborem z Libkova zájezd do středních Čech 25.-26. května. Noclehy budou předběžně zajištěny na Konopišti. Zbývá zajistit autobus – navrženo objednat v ČSAD Klatovy a řidiče .v Bejvla z Nové Vísky. Jednáním kolem zájezdu byli pověřeni br. Fichtl a Franc, kteří potřebné zajistí ve spolupráci s pí. Blahutovou.

9.3.provedeno vyúčtování plesu – zůstatek 1906,55 Kčs. Ohledně zájezdu bylo usneseno hradit v plné ceně zájezd členům, zatím se bude vybírat záloha 100 Kčs, která bude vrácena po zájezdu, nečlenové 200 Kčs.

8.6. příprava okrskové soutěže 30.6. v Dobříkově. Složení družstva: Vávra J., Fichtl Z., Široký J., Siran V., Halada K., Zimmermann M., Kalaj M., Dědina J., náhradník Panoš J. Zhodnocen zájezd jako vydařený, zhodnoceno i pořádání táboráku ke Dni dětí jako dobré.

5.10. příprava VČS, dohodnuto s br. Valentou z Libkova hraní na harmoniku po skončení schůze.

Výroční členská schůze 9. listopadu 1985. Účast 22 členů a 6 hostů. V diskusi uvedl br. Nejdl, že je třeba nutně opravit rybník na návsi, snažit se zařadit to do akce Z. Zvolen výbor ZO ve složení:

Křížek Jan                                        předseda

Šváb Josef                                       velitel

Franc Antonín                                   jednatel

Zimmermann Václav                          pokladník

Fichtl Zdeněk                                   preventista

Blahut Otakar                                  organizační referent

Široký Jaroslav ml.                            materiálně technický referent

Dědina Josef, Sika Václav                   revizoři

Na závěr byl schválen plán činnosti na rok 1986 a závazek.

 

 

Rok 1986

 

První schůze toho roku se konala 19. dubna. Velitel seznámil členy se zprávou o vyúčtování požárnického plesu, vydělalo se 3.146,80 Kčs. Jednatel A. Franc seznámil členy s instrukcemi voleb do zastupitelských orgánů, jako kandidát na poslance MěNV Kdyně byl navržen Jaroslav Široký ml. Po diskusi bylo schváleno zaslat na Fond solidarity 50 Kčs. Dále byla projednána příprava nácviku na okrskovou soutěž v Ch. Lhotě. Složení družstva: Vávra J. – velitel, Široký J. – strojník, Panoš J., Šváb J. ml., Zimmermann M., Kalaj M., Halada K., Dědina J., náhradníci Khin V. a Siran V. Za rozhodčí byli navrženi Šváb J. st., Kalaj Š., Blahut O., Fichtl Z. a Černý Ant. Dále bylo domluveno vyčištění požární nádrže za pomocí cisterny ze Kdyně, projednání vypůjčení tanečního parketu z Libkova, aby se na koupališti mohla uspořádat nějaká akce – navrhl Josef Šváb ml. Bratr Böhm V. vystoupil s návrhem na opravu a údržbu zbrojnice, velitel pak navrhl zorganizování sběru kovového šrotu. Stavění máje bude za pomocí autojeřábu, který zajistí br. J. Wiesner, díru vykopou mladší požárníci, máj zajistí J. Šváb st. a Siran V.

Další schůze se konala 6. září. Ve zprávě velitel Šváb st. konstatoval, že se nepovedl sběr železného šrotu, protože je ho málo a nenaplnil by se valník. Jednatel přečetl instrukce OV SPO Domažlice. Dále byl projednán pouťový turnaj v kopané za účasti 3. družstev – dvě z Loučimi a jedno z Domažlic. Byly rozděleny úkoly – udírnu postaví V. Böhm a J. Široký, stánek se vypůjčí z Pocinovic, prodej ve stánku zajistí Siran, Khin, Fichtl, Franc. 3 ceny za 100 Kčs zakoupí br. Blahut, rozhlas s magnetofonem Böhm a Šváb ml., 4 ks plakátů namaluje Zdenka Fichtlová. V diskusi uvedl bratr velitel, že od poslední schůze uplynuly již 4 měsíce, přesto činnost dále probíhala. Zúčastnili jsme se okrskové soutěže ve Lhotě, kde jsme získali 1. místo, byl uspořádán táborák ke Dni dětí, v obci se konalo námětoví cvičení za účasti požárních sborů okrsku Pocinovice. Brigáda na pomoc JZD na úklid slámy se neuskutečnila, bude třeba na podzim zorganizovat brigádu na sběr kamení na polích.

Schůze 8. listopadu projednávala instrukce OV SPO o topném období a přípravu techniky na zimu, přípravu výroční členské schůze a obsazení výročních schůzí sousedních požárních sborů. Do Lhoty pojede Křížek, Šváb st., Khin, do Libkova Fichtl, Blahut a Siran, do Smržovic Široký, Franc a Dědina, do Pocinovic Křížek a Široký, do Dobříkova Zimmermann M. a Šváb ml. V diskusi řekl velitel Šváb st., že bylo provedeno zazimování požárního stroje a je potřeba udělat inventuru materiálu a pohonných hmot. Rybník na návsi se dosud nezačal bagrovat, příčinou je porucha tahače, který převáží bagr. Bratr Křížek seznámil přítomné se svojí účastí na poradě předsedů požárních organizací, kde se projednávalo nové označení na výložkách.

Výroční členská schůze se konala 6. prosince. Předseda sboru Jan Křížek přivítal členy a hosty: předsedu MěNV ve Kdyni s. Weifutra, delegáta OV SPO s. Úterského, zástupce JZD Šumava s. Stavovčíka a zástupce sousedních sborů. Dále předseda přednesl zprávu o činnosti o hospodaření za rok 1986. Hosté i zástupci okolních sborů pak pozdravili jednání schůze. Za dobře odvedenou práci předal A. Úterský diplomy a odznaky požárnímu družstvu a strojníkům Ant. Černému a J. Širokému. Na závěr byl schválen plán činnosti na další rok a závazek na odpracování 80 hodin v akci „Z“ a při pomoci zemědělství 100 hodin. Schůze byla zakončena občerstvením a posezením při muzice – zahrál Václav Marek (Kadleček) na harmoniku a na bubny Karel Zajíc z Ch. Lhoty.

 

Rok 1987

Hned 2. ledna se konala první chůze tohoto roku, účast 20 členů. Velitel sboru J. Šváb omluvil br. Křížka, který se pro úraz nemohl zúčastnit. Byly projednány následující body:
Pohřbu br. Jana Vávry, který bude v neděli 4. ledna, se v uniformách jako čestná stráž zúčastní: Halada K., Khin V., Šváb J. ml., Zimmermann M., jako náhradník Šváb J. st.
Projednána příprava plesu, hrát bude Hradišťanka, vedoucí pan Pivoňka. Metry dřeva a špalky zajistí velitel a br. Siran, do lesa se pojede v sobotu 10 ledna. Byly rozděleny služby, připraví se den předem 2 druhy jednohubek se salámem a balkánským sýrem v počtu asi 500 ks. Lístky do tomboly zajistí brat jednatel, na jeden vyhrávající budou připadat 3 prázdné. Brat velitel vyzval všechny k návštěvě plesu v Chodské Lhotě a připomněl, že po schůzi se budou vybírat členské příspěvky.

Další schůze se konala 28. února, zúčastnilo se 17 členů. Byly přečteny instrukce k protipožárním prohlídkám, které provede komise ve složení Šváb J., Široký J. a Fichtl Z. Za nového člena byl přijat Václav Franěk, čp. 28. Výsledek plesu – příjem 6.906 Kčs, výdaj 3.814,80, zůstatek 3.094.20 Kčs. Dále byly předběžně projednány termíny okrskové soutěže, kterou letos pořádáme. Br. Böhm uvedl, že je třeba opravit základy u požární zbrojnice a nutná je taky oprava střechy. Jednatel navrhl uspořádat dvoudenní autobusový zájezd do středních a severních Čech společně s libkovským sborem.

Schůze 26. dubna přijala za nové členy Zdeňka Blahuta a Kamila Honku. Bratr jednatel přečetl zprávu z poslední schůze a bylo konstatováno, že Josef Šváb ml. opravil základy zbrojnice a ještě je nutné opravit střešní krytinu. Jako hlavní bod byla projednána okrsková soutěž, která bude v sobotu 30. května na louce pode vsí. Byla vysvětlena pravidla štafety i požárního útoku, překážky zapůjčí sbor z Pocinovic, doplňování nádrže z autocisterny zajistí O. Hamrus. Byly rozděleny úkoly: sčítací komise J. Křížek,  hlavní rozhodčí útoku J. Šváb, pomocný rozhodčí A. Franc, časoměřič O. Blahut, pořadatel Š. Kalaj. Družstvo: velitel Vávra Josef, členové J. Široký, J. Šváb ml., M. Zimmermann, M. Kalaj, K. Honka, Z. Blahut, K. Halada, náhradník J. Panoš.
Ukázku cvičného útoku našeho žákovského družstva nacvičí J. Šváb ml., žáci předvedou útok na sucho. Zapůjčení stánku zajistí J. Široký, p. Vogeltanzová zajistí 20 kg klobás, 200 kelímků a 200 tácků. Dohodnuto prodávat ve stánku lahvové pivo a limonády. Uzení klobás zajistí V. Böhm, ve stánku budou Fichtl, Siran, Dědina, Sika a Khin.    
V sobotu 30. května se bude konat lampionový průvod a mírový oheň na koupališti. Postaví se tam parket vypůjčený z Libkova, k tanci a poslechu bude hrát reprodukovaná hudba – dohodnuto s J. Vaňkem z Libkova.

Na schůzi 18. července (17 členů) poděkoval velitel J. Šváb členům za organizaci okrskové soutěže a členům družstva za první místo v soutěži. Poděkoval i členům, kteří se podíleli na zajištění mírového ohně. Byly určeny osoby, které budou provádět vypínání nízkého napětí v trafostanici, na fond solidarity bylo usneseno zaslat 50 Kčs, jednatel přečetl instrukce týkající se senoseče a žní 1987. Velitel Šváb uvedl, že je třeba odvézt a rozebrat pojízdný pěnový přístroj ze zadní poloviny zbrojnice, který už je dávno odepsán z inventarizace. Na závěr byl proveden soupis velikosti obuvi (kanad) pro členy družstva.

Schůze 30. srpna (15 členů) projednala kromě běžných instrukcí otázku klubovny na koupališti, při jejímž používání je řada nejasností, zvláště pokud se týká provozu s prodejem občerstvení. ZO SPO nemá dosud písemně potvrzený nárok na její používání, přestože její členové ji vybudovali a z finančních prostředků požárníků byl zakoupen materiál. Bylo rozhodnuto požádat MěNV o předání klubovny do užívání požárníků. Klíče budou mít a za pořádek odpovídat J. Šváb ml. a M. Zimmermann.
O pouti bude do klubovny sjednáno vystoupení dudácké muziky, O. Blahut oznámil, že dosud nebyla uzavřena smlouva s hudbou Hradišťanka na požární bál a velitel Šváb oznámil, že pokud budou požadavky JZD na svoz balíkové slámy, uskuteční se brigáda.

10. října byla projednána příprava výroční členské schůze na 5. prosince. Propůjčení sálu projedná velitel s instruktorem Jednoty s. Kohoutem z Pocinovic, výčep piva a kuchyně bude na jevišti, zajistí br. Kohout z Ch. Lhoty a br. Vaněk z Libkova. Párky (ESO) zakoupí br. Blahut, též chleba a tácky, křen s hořčicí br. Panoš. Připraví se 2 půlky piva z hostince v Libkově, velitel zajistí hudbu Marka a Zajíce ze Lhoty. Byly rozděleny delegace na výroční schůze okolních sborů. Okrskového námětového cvičení ve Smržovicích se zúčastnilo 12 členů, účast i dostavení se na místo byla kladně hodnocena.  Na ples 23. ledna 1988 není dosud objednána hudba. Bylo rozhodnuto dojednat s instruktorem Jednoty možnost uspořádat ples i v případě, že dosud bude v hostinci bydlet bývalý hostinský. Jedná se o využití kuchyně a výčepu.

Zápis z výroční členské schůze 5. prosince – přednesena obsáhlá zpráva o činnosti předsedou sboru J. Křížkem, zpráva o hospodaření, v diskusi jednání pozdravili zástupci okolních sborů a byla provedena volba výboru na roky 1988-89 ve složení:

Křížek Jan                               předseda

Šváb Josef st.                         velitel

Kalaj Šimon                            referent politicko výchovné práce

Dědina Josef                           preventista

Blahut Otakar                         organizační referent

Franc Antonín                         jednatel

Zimmermann Václav                 hospodář

Široký Jaroslav ml.                   materiálně technický referent

Panoš Josef a Sika Václav         revizoři

Závěrem byl schválen plán na rok 1988 a závazky. Po skončení zahráli Václav Marek (Kadleček) a Karel Zajíc z Chodské Lhoty.

 

Rok 1988

Členské schůze 27. února se zúčastnilo 16 členů. Velitel oznámil, že ples nebude možné konat, jelikož je porouchaný a nebude opravený výčepní pult. Byla projednána akce Březen – měsíc požární bezpečnosti, bylo dohodnuto předat MěNV objednávku na 10 ks přileb. Dále br. Šváb ml. oznámil, že lhotští požárníci plánují s dětmi bruslení na zimním stadionu v Klatovech a bylo dohodnuto zajistit společně i bruslení pro naši mládež a přispět částkou 180 Kčs na 1 hodinu. Členové byli seznámeni s novým označením výložek a každému bylo předáno určené označení.

Další schůze 14. května se projednávala účast na okrskové  soutěži ve Smržovicích, která bude v neděli 22.5. Sestava družstva: velitel Vávra Josef, strojník Široký Jaroslav, členové K. Halada, M. Zimmermann, J. Šváb ml., K. Honka,  Z. Blahut, K. Nejdl ml., náhradníci R. Honka a D. Siran. Do sčítací komise byl určen J. Křížek, hlavní rozhodčí útoku Josef Šváb, rozhodčí štafety A. Franc, časoměřič Ing. Václav Široký. Nácvik soutěže se bude konat v pátek 20.5. přímo na cvičišti ve Smržovicích. Dále byla projednána brigáda na sběr kamení na zasetém obilí v úterý 17.5., příprava mírového ohně, který bude na koupališti v sobotu 28.5., který bude součástí MDD. Bratr jednatel pak seznámil přítomné s průběhem dvoudenního zájezdu, br. Böhm navrhl, aby se konečně opravila zbrojnice, což bude provedeno v průběhu letošního roku. Byly rozděleny práce: oprava střechy Halada, Šváb st., Wiesner, natření dveří Böhm, natření štítu s nápisem Franc, obílení fasády Zimmermann, Panoš a Šváb ml. Materiál zajistí na MěNV ve Kdyni poslanec J. Široký. Velitel pak oznámil, že se letos nečistila vodní nádrž, protože v důsledku dlouhodobého sucha má malý přítok a vody by nenatekla, navíc voda prosakuje trhlinou v betonové hrázi a bude se muset uvažovat o opravě, neboť úbytek vody je zřejmý.
Velitel také oznámil, že se v obci uskuteční námětové cvičení na podávání vody, jako zdroj bude rybník na návsi.

Na schůzi 18. června byly předány členské průkazy novým členům R. Honkovi a D. Siranovi, bylo provedeno vyúčtování zájezdu 7-8. 5., na jednoho účastníka byly náklady 181 Kčs. Dále bylo hlasováním odsouhlaseno neposílat letos příspěvek na Fond solidarity. Materiál na opravu zbrojnice byl podle br. Širokého přivezen, velitel informoval o námětovém cvičení, kde se ukázalo, že není dokonalé dorozumívání (neznalost signálů) a bude je třeba nacvičit ve všech sborech okrsku. Na okrskové soutěži se družstvo Loučimi umístilo na 2. místě, na sběru kamení se zúčastnilo 21 brigádníků a JZD vyjádřilo nad vykonanou prací spokojenost.

Na schůzi 17.září byly projednány instrukce z okresu, oznámeno nové telefonní číslo na okresní ohlašovně požáru – 3333. Možno též používat č. 150. Bratr jednatel upozornil na špatný stav hydrantů, bylo odpovězeno, že hydranty jsou mimo možnost použití, léta s nimi nebylo manipulováno a dnes je nikdo bez poškození nepovolí. Velitel oznámil, že kromě obílení zbrojnice jsou všechny práce hotovy a řekl, že letos bude třeba pozměnit termín výroční schůze v prosinci, protože ten den má ples Svaz žen.

V sobotu 12. listopadu se konala další schůze a byla projednána výroční členská schůze, která bude 10.12. Občerstvení – párek, hořčici a chleba (40 porcí) zajistí p. Blahutová, hudbu – harmonikáře Vágnera zajistí předseda Křížek, topení v sále vedoucí hostince. Byli delegováni zástupci na výročky okolních sborů. Bratru Širokému bylo uloženo, aby osobně ve funkci poslance na MěNV ve Kdyni dohodl a zajistil možnost zařídit a financovat 4 ks nových hydrantů. Dále byla projednána organizace plesu, který bude 21. ledna 1989, hrát bude Eliteclub Kdyně, topení se dohodne s O. Blahutem, večeři dohodne p. Blahutová s hudebníky. Dále byly zajištěny každoroční úkoly, jako je objednání zákusků na volenku, jednohubky, tombola a pozvánky.

Výroční členská schůze byla 10.12. Byly přečteny zprávy o činnosti, hospodaření, revizi. Člen rady MěNV J. Mráz omluvil tajemníka s. Dohnala, ohodnotil dobrou spolupráci s požárníky a seznámil přítomné s investičními akcemi – rozhledna Koráb, společenské zařízení Starec, čistička odpadních vod Kdyně, skládka Libkov a prodejna Libkov. Dále byl projednán a schválen plán činnosti na rok 1989.

 

Rok 1989

První schůze toho roku byla 25. února. Projednány byly preventivní prohlídky, projednána přednáška pro pionýry, kterou provede br. předseda. Byl vyúčtován požárnický ples, zisk činil 2.924,80 Kčs. V různém bylo dohodnuto zaslat na MěNV Kdyně písemnou žádost o zřízení 4 podzemních hydrantů namísto dosavadních stojanových. Navrženo zřídit je v prostoru u Siranů, před Dědinou, u Simetů a v drůbežárně. Byl schválen příspěvek 100 Kčs pro Český svaz žen na oslavu MDŽ.

V pondělí 8. května byla projednána příprava na okrskovou soutěž v Pocinovicích, která bude v neděli 21. května. Družstvo: velitel J. Vávra, strojník J. Široký, členové J. Šváb ml., K. Halada, D. Siran. Z. Blahut, K. Honka (pokud přijede), M. Kalaj, M. Zimmermann, náhradník V. Vávra ml. Jako rozhodčí jmenováni J. Šváb st., J. Panoš a R. Honka. V diskusi oznámil br. předseda, že z osobních důvodů nemohl provést přednášku pro pionýry, 9. května se bude konat brigáda na lakování zábradlí na koupališti a mírový oheň bude v sobotu 27. května.

Na schůzi 21. října se domluvilo zazimování techniky, což zajistí J. Široký ml. Dále bylo dohodnuto zajistit umístění tabulky s telefonními čísly VPS Domažlice na  veřejnou telefonní stanici a požádat MěNV Kdyně o umístění sloupu s osvětlením před zbrojnici.  Byla projednána výroční členská schůze, občerstvení – guláš s chlebem zajistí vedoucí hostince p. Blahutová, br. Sika zajistí hudbu – harmonikáře p. Johánka z Mrákova a Kupilíka ze Spáňova. Po diskusi bylo dohodnuto nezúčastnit se v uniformách. V diskusi br. Böhm uvedl, že ne všichni členové se zúčastní brigád, které zajišťují požárníci, jako třeba oprava koupaliště nebo oprava zbrojnice. Někteří neodpracovali ani  hodinu. K této připomínce trvala rušná debata, kterou bez přijetí jasných závěrů ukončil s zároveň s tím i členskou schůzi předseda sboru J. Křížek.

Výroční schůze se konala 2. prosince, účast 22 členů a 14 hostů. Předseda sboru J. Křížek ve zprávě zhodnotil činnost včetně nedostatků, které se v průběhu roku vyskytly. Zpráva o hospodaření konstatovala konečný stav na účtu – 3.246 Kčs. V diskusi kromě obvyklých pozdravů okolních sborů (V. Mráz ze Smržovic, br. Kocík z Libkova, br. Zajíc z Ch. Lhoty) vystoupil i br. Böhm, který upozornil, že na brigády chodí stále stejní členové, ostatních jako by se to netýkalo a projevil přání zlepšení dosavadního stavu. Byl přednesen plán činnosti na rok 1990. Preventivní činnost – školení a výcvik zabezpečíme v rozsahu 150 hodin, provedeme 2 námětová cvičení, 2 besedy s občany, 2 relace v místním rozhlasu, na úseku veřejně prospěšné činnosti odpracujeme celkem 240 brigádnických hodin. V kulturní činnosti to bude požárnický ples a stavění máje, spolupořádání ohně k MDD a s TJ Sokol sportovní dětské odpoledne a utkání v kopané.
Dále bratr Franc A. přečetl stanovisko ZO SPO k dosavadním stanovám a žádost na svolání mimořádného sjezdu SPO. Přednesené návrhy byly jednohlasně přijaty. Dále A. Franc přečetl prohlášení Občanského fóra k současné politické situaci a byla předloženo listina na podporu OF, kterou na závěr schůze podepsalo 26 přítomných a bylo vybráno 270 Kčs na podporu stávkujících studentů. Schůze byla zakončena občerstvením a posezením při harmonikách.

 

Rok 1990

29. dubna se konala schůze za přítomnosti 17 členů v místnosti hostince Jednoty v Loučimi. Za omluveného předsedu řídil schůzi velitel J. Šváb st. Seznámil členy o přehledu stavu požárnosti v domažlického okresu za rok 1989 a s usnesením ÚV a OV k navrhovaným změnám v systému řízení a organizace požární ochrany v novém politickém uspořádání. Dále byla projednána účast družstva na soutěži v Dobříkově v neděli 27.5. Sestava: velitel J. Vávra, J. Široký strojník, J. Šváb ml., M. Zimmermann, K. Halada, D. Siran, M. Kalaj, Z. Blahut, K. Honka, K. Nejdl ml., náhradník V. Sika ml. Pořadatelé: velitel útoku J. Šváb st., zapisovatel R. Honka, časoměřič A. Franc. Byla vyhlášena brigáda na sběr kamení na pondělí 30. dubna a rozhodnuto poskytnou finanční příspěvek na oslavu Dne matek a Dne dětí po sto korunách. Jednatel dále uvedl, že by se mělo s chlapci staršími 14ti let projednat vstup do sboru. Pokladník seznámil členy s výsledkem plesu, zůstatek činil 2.971,60 Kčs.

Schůzi 21. července (11 členů) zahájil opět velitel Šváb. Poděkoval členům družstva za účast na okrskové soutěži (2. místo) a také dalším členům, kteří pomohli zajistit stavění máje a táborový oheň ke Dni dětí. Jednatel seznámil členy s došlou poštou a usnesením ÚV SPO ČR konaného v červnu, které rozhodlo o změně názvu na „Sdružení hasičů Čech, Moravy a Slezka“ a změně názvu základních organizací na „Sbor dobrovolných hasičů“. Došlo i ke změně znaku a byl svolán republikový sjezd na IV. čtvrtletí 1990, na němž budou přijaty nové stanovy. Tato informace byla členy se zájmem vyslechnuta. Dále bratr jednatel přečetl článek z Hasičských novin o patronu sv. Floriánovi a o tradičním uctívání tohoto světce v našich zemích a celém křesťanském světě. V diskusi bylo dohodnuto pořídit a instalovat sirénu na betonovém sloupu u zbrojnice, velitel podal návrh, aby bylo pořízeno 10 ks nových pracovních uniforem pro jedno požární družstvo, jelikož se naskýtá možnost postavit pro okrskovou soutěž ještě jednu družstvo složené z nejmladších členů. Bratr Široký zajistí u lakýrníka Wiesnera v Pocinovicích přemalování štítu na zbrojnici na nápis „Hasičská zbrojnice“.

Na schůzi 27. října (16 členů) se opět omluvil z důvodu nemoci starosta Jan Křížek a schůzi řídil velitel Šváb st. Jednatel seznámil členy s instrukcemi přípravy na topnou sezónu a s nutností vyslat členy na školení do Pocinovic. Dále byly rozděleny úkoly na VČS a oznámeno, že z prostředků hasičského sboru byla zakoupena poplachová siréna, která bude umístěna na betonovém sloupu před zbrojnicí.
Výroční členská schůze se konala 1. prosince v sále hostince Jednoty za účasti 27 členů a 7 hostů. Po úvodu byla minutou ticha uctěna památka zemřelého člena br. Miloslava Květoně. Po přečtené obvyklých zpráv poděkoval starosta obce Loučim br. Václav Zimmermann členům sboru za jejich značný podíl na akcích při opravách a údržbě obce a požádal je o pomoc i v roce 1991. Byl schválen plán činnosti, kde bylo mimo jiné naplánováno provést 1 taktické a 1 prověřovací cvičení, do soutěže vyslat 2 družstva mužů a provedení dalších, pravidelných akcí.

Členská schůze se konala ještě 22. prosince a projednala hlavně přípravu hasičského plesu 26. ledna 1991. Dosud není zajištěná hudba, vedoucí původně sjednané hudby p. Ženíšek je nemocen, navrženo dodatečně jednat se Čtyřlístkem. Dříví na otop zajistí velitel u hajného p. Kacerovského, topení v sále a na jevišti zajistí hostinští, jednohubka (500 až 600 ks) zajistí O. Blahut, tombola bude jako obvykle, v neděli týden před bálem se provede příprava sálu a roznášení pozvánek.
V různém br. velitel oznámil, že hostinec předala Jednota do užívání hasičskému sboru a vedoucími jsou J. Šváb ml. a M. Zimmermann. Byl předán i inventář, který je však již odepsaný. Bude třeba zaplatit zásoby uhlí, což provede sbor. Provoz hostince bude tímto způsobem zajišťován do doby, než bude navrácený původnímu majiteli p. Felixovi ze Staňkova, který s tím souhlasí.

 

Rok 1991

První schůze tohoto roku se konala 23. března v místním hostinci za účasti 26 členů. Br. velitel uvedl, že hostinec je provozován v režii hasičů pravděpodobně do konce března, kdy jej převezme původní majitel. Jednatel uvedl, že byla doručena 2 nová razítka ze 160 Kčs. Byl vyúčtován hasičský ples, zůstatek činil 3.623 Kčs. Byly ustaveny dvě prohlídkové komise k zajištění preventivních kontrol: 1. J. Šváb, J. Široký, J. Dědina, 2. O. Blahut, K. Halada, J. Panoš. V diskusi uvedl velitel, že byla instalována siréna, největší podíl práce mají br. J. Široký ml. a st. Ovládání je na desce uvnitř zbrojnice. Při instalaci se udělal ve zbrojnici nepořádek, který bude třeba hlavně za pomoci mladých hasičů uklidit, stejně tak koupaliště. Letos se nádrž čistit nebude, jelikož v důsledku poruchy vodovodu je malý přítok. Brigáda na sběr kamení se udělá podle počasí, dále bylo konstatováno, že od loňské červencové schůze, kdy to bylo projednáváno, nebyla dosud zřízena nová tabule na zbrojnici. Pan Karel Cvačka, který byl schůzi přítomen se nabídl, že tabuli odveze do Klatov a nechá u známého písmomalíře přemalovat.

Další schůze byla 18. května a konala se v salonu u br. Václava Böhma za účasti 18 členů. Velitel konstatoval, že požární prohlídky nebyly dosud provedeny, poděkoval všem, kteří se zúčastnili brigády na sběr kamení na polích Zemědělského družstva a informoval, že na požární zbrojnici byla umístěna nová tabule s nápisem, která stála 350 Kčs. Byla projednána organizace táborového ohně ke Dni dětí, akci budou spolupořádat hasiči a Sokolská jednota, každý spolek přispěje částkou 200 korun. Zaházení výkopu na koupališti provedou mladí hasiči, občerstvení a reprodukovanou hudbu zajistí J. Šváb ml. a M. Zimmermann. Na okrskovou soutěž do Pocinovic v neděli 16. června vyšleme 2 družstva ve složení:

Starší – J. Vávra st., J. Široký, M. Zimmermann, M. Kalaj, J. Šváb ml., K. Halada, Z. Blahut, K. Honka, K. Nejdl ml.

Mladší: T. Franc, V. Vávra, P. Sika, K. Kacerovský, V. Khin, V. Sika, D. Friebel, J. Vávra ml., D. Siran.

Nácvik určí po dohodě velitel, v sobotu 25.5. je nutné si ve zbrojnici vybrat a vyzkoušet pracovní uniformy. Jako rozhodčí byli určeni J. Šváb st., A. Franc a R. Honka.

17. srpna byla další schůze v klubovně na koupališti. Na okrskové soutěži při nepříznivém počasí obsadila naše družstva 2. a 3. místo. 26. července se v obci konalo námětové cvičení, byla vyzkoušena siréna a sbory si vyzkoušely podávání vody. Br. jednatel seznámil členy s dopisem se žádostí o upsání akcií Hasičské vzájemné pojišťovny a s podmínkami upsání základního kapitálu. Po rozsáhlé diskusi bylo dohodnuto  upsat základní podíl ve výši 2000 Kčs, což znamená 2 akcie a 2 hlasy. Vybrání peněž a jejich složení na OS Domažlice zajistí do konce září br. pokladník. V různém bylo oznámeno, že o podzimní pouti se bude pravděpodobně konat společná akce se Sokolem na hřišti, protože hostinec je uzavřený. Br. Blahut uvedl, že některé telefonické hovory, které jsou vedeny na VTS v jeho domě, není možné požadovat na volajících proplacení (zvlášť v tísňových voláních) a požádal o stanovení příspěvku na tyto případy. K této žádosti nebylo dále jednáno. Dále velitel uvedl, že na základě připomínek některých členů budou jízdy soukromými automobily na hasičské akce proplaceny po vystavení cestovního příkazu.

Výroční valná hromada se konala 6. prosince v klubovně u br. Václava Böhma za účasti 19 členů a 1 hosta. Zahájil ji a řídil br. velitel a konstatoval, že je zahajována s půlhodinovým zpožděním, jelikož se ani po tomto čekání nedostavil nadpoloviční počet členů. Byly přečteny zprávy, schůzi pozdravil okrskový velitel Jiří Štauber. Jednatel upozornil, že v příštím roce budeme pořádat okrskovou soutěž a bude třeba se řádně připravit. Velitel poděkoval za účast a přítomnost na valné hromadě dosavadnímu starostovi br. Janu Křížkovi, který po delší přestávce opět přijel mezi nás a navrhl, aby byl zvolen čestným starostou sboru a byl navržen na udělení vyznamenání a diplomu Za zásluhy.

Byl navržen nový výbor:

čestný starosta                                    Jan Křížek

starosta                                              Zdeněk Fichtl

velitel a místostarosta                           Josef Šváb st.

jednatel                                              Antonín Franc

pokladník                                            Václav Zimmermann

materiální a technický referent               Jaroslav Široký

kulturní a organizační referent                Otakar Blahut

preventista                                         Josef Dědina

revizoři                                              Václav Sika st. a Josef Panoš

Volba byla provedena jednomyslně aklamací a všichni navržení funkce přijali.

Dále byl přijatý plán práce, na závěr bylo podáno občerstvení a na harmoniku zahrál Václav Bejvl z Nové Vísky.

 

Rok 1992

Schůze 21. března se konala v klubovně u br. V. Böhma za účasti 15 členů. Jednatel seznámil členy s informacemi Okresního sdružení hasičů, hlavně pak návrhu na zvýšení členských příspěvků ze šesti na dvacet korun. Jelikož je příspěvek dobrovolný, nás sbor na toto zvýšení nepřistoupil. Dále byla projednána předběžná příprava okrskové soutěže, které jsme letos pořadateli. Jako místo byl vybrán Sobenec, soutěže se zúčastní dvě družstva – starší a mladší členové zásahové jednotky. Preventista J. Dědina oznámil, že v rámci zhospodárnění a účelného vynakládání prostředků se budou k požárům zvát jen mobilní sbory, našeho sboru se tedy výjezdy netýkají. Jednatel navrhl, aby se u příležitosti soutěže předalo čestnému starostovi J. Křížkovi vyznamenání Za zásluhy, diplom a věcný dar. Bratr Široký poděkoval všem hasičům v uniformách, kteří se zúčastnili pohřbu jeho otce. Před ukončením schůze byly členům předány nové průkazy.

30. května se konala mimořádná schůze po skončení veřejného zasedání zastupitelstva, kde byl určen termín okrskové soutěže 21. června. U té příležitosti bude vzpomenuto 90. výročí založení sboru a J. Křížkovi předána dohodnutá vyznamenání.

Sestavy soutěžních družstev: 1. velitel J. Vávra st., strojník J. Široký, členové K. Halada, M. Zimmermann, J. Šváb ml., Z. Blahut, M. Kalaj, V. Vávra ml.

2. velitel Z. Fichtl, strojník K. Nejdl ml., členové K. Kacerovský ml., T. Franc, V. Sika ml., P. Sika, V Khin ml., J. Vávra ml.

Dále bylo dohodnuto uspořádat 6. června společně se Sokolem a Svazem žen táborový oheň s vystoupením country skupiny. Hasiči zajistí dříví, Sokol občerstvení a jeho prodej, službu u vstupu (10 Kčs) V. Zimmermann a E. Honková.

 

 

Rok 1993

Valná hromada sboru se konala 9. ledna v klubovně u V. Böhma (21 členů). Schůzi zahájil a řídil starosta Z. Fichtl. Jednatel A. Franc přednesl zprávu o činnosti, pokladník V. Zimmermann zprávu o hospodaření, J. Panoš zprávu o revizi. Velitel J. Šváb st. seznámil členy s úkoly pro tento rok – bude třeba připravit námětové cvičení na nový zemní hydrant a opravit odkalovací ventil vodovodu v dolní části obce.  V plánu činnosti bylo navrženo odpracovat 40 hodin při údržbě požárních zařízení, 40 při údržbě výstroje a výzbroje, 50 při ochraně a údržbě vodních zdrojů, 200 hodin při zvelebení obce a na pomoc zemědělskému družstvu 50 hodin.

Další schůze se konala 15. května v klubovně V. Böhma (22 členů). S přípravou okrskové soutěže (30. května v Libkově) seznámil jednatel. Soutěžit se bude ve čtyřčlenné štafetě v překážkovém běhu a v požárním útoku na terč s plechovkami. Rozhodčími byli jmenováni J. Šváb st., A. Franc, O. Blahut, R. Honka. Družstva:

  1. velitel J. Vávra st., strojník J. Široký, členové J. Grösl, M. Zimmermann, J. Šváb ml., Z. Blahut, M. Kalaj, V. Vávra ml.
  2. velitel J. Vávra st., L. Blažek, P. Sika, D. Siran, T. Franc, K. Khin, J. Dědina ml., V. Khin ml. (V. Sika ml.)

V sobotu 22.5. bude ve zbrojnici zkouška pracovních uniforem. Dále byla domluvena organizace táboráku, určeni hasiči oprávnění vypínat el. proud na transformátoru – J. Šváb st., J. Dědina st., J. Široký, F. Grösl, O. Blahut a J. Vávra st.. Opětovné zapnutí je oprávněn provést jen odborný elektromontér p. Štaidl. Klíč od transformátoru je u Gröslů. Dále bratr Zimmermann V. poděkoval hasičům za účast při pohřbu jeho otce 7. května. Diskuse byla hlavně o nedostatku vody v obecním vodovodu a plánovaném posílení vrtanou studnou. Starosta obce br. V. Zimmermann přítomné seznámil s problémy kolem vodovodu.

30. srpna se konala schůze v klubovně na koupališti – 20 členů. Po  zprávě za uplynulé období nechal jednatel kolovat na ukázku akcie Hasičské vzájemné pojišťovny, vystavené na náš sbor. Do úschovy je převzal br. pokladník. Dále oznámil, že Okr. sdružení předpokládá požadovat v příštím roce výši příspěvku 20 Kč. Velitel poděkoval členům za brigádu v obecním lese na vyžínání trávy a vyřezávání plevelného porostu. Na brigádě se pro sbor vydělalo 1.540 Kč. Dále poděkoval členům soutěžních družstev. Br. J. Vávra uvedl, že budu nutno nechat opravit stříkačku, na soutěži jsme si museli vypůjčit stroj ze Smržovic. Starosta obce poděkoval za brigádu v lese, která byla provedena kvalitně a za podstatně menší cenu, než kdyby ji prováděla lesní akciová společnost. Dále požádal hasiče o pomoc při dokončovacích pracích na zapojení vrtu – postavení krytu nad vrtem a navezení sypaného náspu. J. Šváb ml. oznámil, že byla zakoupena starší mraznička na chlazení sudu piva při společenských akcích, cena bude hrazena spolu se Sokolem na polovic – 600 Kč. Výdaj byl jednomyslně schválený. Br. Luboš Blažek nabídl provedení opravy požárního stroje v autoopravně u Altmanů (fa Hanuska).

Výroční valná hromada byla 10. prosince v klubovně V. Böhma (24 členů). Starosta vysvětlil hodinové zpoždění začátku, kdy se sešlo jen 21 členů a nebyli jsme tedy usnášeníschopní. Schůze byla zahájena minutou ticha na uctění památky bratra Václava Zimmermanna staršího, který letos odešel navěky z našich řad. Jednatel pak přednesl obsáhlou zprávu o činnosti, zprávu o hospodaření přednesl pokladník. Dále byl schválen plán činnosti na další rok, jenž je obdobný jako plán pro rok letošní.

 

Rok 1994

První schůze tohoto roku se konala 30. dubna v klubovně V. Böhma (21 členů). Byla projednána účast na okrskové soutěži v Pocinovicích (15. května). Reprezentovat nás bude požární družstvo ve složení: J. Široký, M. Zimmermann, J. Šváb ml., M. Kalaj, V. Vávra ml., Z. Blahut, P. Sika, M. Kacerovský. Náhradníci J. Grösl a D. Siran. Za rozhodčí byli určeni R. Honka, J. Šváb st., O. Blahut, A. Franc. Táborový oheň ke Dni dětí bude 4. června na hřišti, aby bylo možno předvést skladby mladšího žactva na XII. všesokolský slet v Praze. Velitel poděkoval členům, kteří se zúčastnili 28. dubna brigády na sběr kamení na Záhumenicích pro farmu Černá Chodská Lhota. Dále přednesl žádost zemědělského sdružení z Pocinovic o pomoc též při sběru kamene na Farsku. Dále byl přečtený dopis Okresního sdružení o placení ročního členského příspěvku 20 Kč. K dopisu byla rušná diskuse, v níž členové nesouhlasili s jeho výší a vyjádřili pochyby nad jeho účelným využitím. Jelikož však je usnesení Okr. sdr. závazné, bylo rozhodnuto se podřídit a 20 Kč za každého člena ročně odvést.

Další schůze byla 11.listopadu ve společenské místnosti budovy obecního úřadu za účasti 24 členů. Preventista J. Dědina seznámil přítomné s pokyny k topné sezóně a uvedl, že v obci byly provedeny požární prohlídky a u zjištěných závad dohlídky. Závady byly odstraněny. Jednatel seznámil s instrukcemi, týkajících se předsjezdových příprav, návrhu stanov, udělování vyznamenání, stejnokrojového předpisu a zaměření činnosti na dalších 5 let. Byly rozděleny úkoly na výroční valnou hromadu a delegováni členové na valné hromady do okolních sborů. V diskusi K. Nejdl poukázal na nízký stav vody v rybníce na návsi, který byl zapříčiněn odběrem vody pro potřeby údržby silnic. V. Böhm navrhl opravit lak na tabuli u zbrojnice, což provede sám. V diskusi byl přednesen návrh na zakoupení dvou vycházkových uniforem a byly rozdány nové knoflíky na vycházkové uniformy.

Výroční valná hromada se konala 9. prosince v budově OÚ. Zúčastnilo se 27 členů a 13 hostů. Byly přečteny zprávy o činnosti, hospodaření a revizi. V diskusi preventista J. Dědina uvedl, že jestliže od roku 1977 nebyl v obci žádný požár, je to i zásluhou dobré práce požárního sboru. Hosté z okolních sborů pak pozdravili jednání valné hromady, za výkonný výbor OHS promluvil V. Ponocný, který též seznámil přítomné s aktuálními záležitostmi kolem hasičů.

Byl zvolený nový výbor ve složení:

starosta                                                          Zdeněk Fichtl

velitel a náměstek starosty                                Josef Šváb st.

jednatel                                                          Antonín Franc

mater. a technický referent                               Jaroslav Široký

vzdělavatel                                                     Otakar Blahut

preventista                                                     Josef Dědina

velitel družstva                                                Josef Šváb ml.

revizoři                                                          Josef Panoš, Jiří Grösl, Pavel Sika.

Dále byl schválený plán činnosti na další rok, závěr provedl V. Ponocný, na harmoniku po občerstvení zahrál Václav Bejvl z Nové Vísky.

 

Rok 1995
 

Schůze 3. března byla v kulturní místnosti OÚ, dostavilo se 25 členů. Projednány byly metodické  pokyny OHS, náš sbor byl zařazen do V. kategorie, tzn. že zasahuje zpravidla v rámci obce bez výjezdů do okolí. Byla sestavena zásahová jednotka:

velitel:                        J. Šváb st.

zástupce velitele:         J. Šváb ml.

strojníci:                     J. Široký a L. Blažek

členové:           M. Zimmermann, V. Vávra ml., D. Siran, K. Kacerovský ml., a J. Grösl

S těmito členy uzavře obecní úřad písemnou dohodu, v níž bude uvedena roční odměna za vykonávanou funkci. Tyto finanční prostředky budou určeny pro společnou pokladnu sboru.

Na okrskovou soutěž 7. května v Chodské Lhotě byla navržena 3 družstva ve složení:

  1. J. Široký, M. Zimmermann, M. Kalaj, J. Šváb ml., Z. Blahut, V. Vávra ml., na štafetu P. Sika a T. Franc.
  2. L. Blažek, K. Kacerovský ml., M. Kacerovský, K. Khin, D. Siran, J. Grösl, J. Dědina ml.
  3. družstvo nad 35 let: Z. Fichtl, K. Khin st., J. Panoš, J. Dědina, V. Siran a J. Vávra st.

V sobotu 4. března se bude konat velitelský den v Pocinovicích, z našeho sboru se zúčastní 5 členů. Po dohodě s pocinovským sborem bude provedeno vyčistění požární nádrže, V. Zimmermann dále nabídl možnost provedení brigády na sklízení a pálení klestu v lese společenství vlastníků s možností proplatit na hodinu 45 Kč.

30. dubna se konala další schůze v salonu u br. V. Böhma – 24 členů. Byly domluveny podrobnosti okrskové soutěže, sbor postaví 2 družstva, družstvo nad 35 let pouze v případě zájmu starších hasičů. Jako rozhodčí byli určeni: sčítací komise R. Honka, velitel útoku J. Šváb st., časoměřič A. Franc. Okrsek pořídí pro umístěná družstva i jednotlivce ceny, na jejichž úhradu přispěje náš sbor 250 Kč. Brigáda ve sbírání kamene na zasetém obilí bude 4. května, očekává se účast všech hasičů mladších 60ti let! Sbor se rovněž bude podílet na přípravě táborového ohně ke Dni dětí. Velitel dále poděkoval hasičům, kteří se zúčastnili brigády v lese, pro sbor se tak vydělaly 4000 korun. Dále poděkoval za rychlý zásah po vyhlášení poplachu při lesním požáru a všem, kteří drželi hlídky na požářišti. Dále bylo diskutováno o potřebě zakoupení 2-3 vycházkových uniforem pro mladší členy, byl dán návrh na fotografování ve vycházkových i cvičných uniformách, protože poslední fotografie je z roku 1968, hovořilo se i o stavu sušáků na hadice, kdy je třeba znovu postavit dva stojany, které pan Šebesta ze zakoupené parcely vytáhl.

Schůze 10.listopadu se konala v kulturní místnosti OÚ, přišlo 16 členů a projednávala se příprava výroční valné hromady. Občerstvení v ceně cca 25 Kč bude zadáno paní Vaňkové z Libkova, hudbu zajistí J. Šváb ml. Byly vybráni delegáti na výročky okolních sborů, v diskusi bylo oznámena zkouška poplachové sirény, která byla provedena 4. listopadu a bude se opakovat každou první sobotu v měsíci. Vycházkové uniformy budou zakoupeny pro J. Švába ml., M. Zimmermanna, o třetím členovi bude rozhodnuto později. V. Zimmermann uvedl, že příslušníkem HZS Domažlice por. Vrzalem provedena metodická prověrka požární ochrany obce a bude nutno vyřadit 3 pasy AsC a koupit nové.

Výroční valná hromada byla 8. prosince na OÚ, zúčastnilo se 26 členů a 14 hostů. Byly přečteny zprávy o činnosti, hospodaření a revizní. V diskusi kromě pozdravů okolních sborů informoval zástupce OHS V. Ponocný o sjezdu v Č. Budějovicích, který schválil nové stanovy, stejnokrojový předpis a funkční označení. Seznámil též s jednáním okresního shromáždění starostů a s úspěchem pocinovského družstva, které v okresní soutěži získalo 1. místo. Byl schválený plán práce a valná hromada byla zakončena občerstvením a posezením při harmonice J. Vágnera z Nevděku.

 

Rok 1996
 

V tomto roce se první schůze konala 7. května na OÚ – 21 členů. Velitel seznámil s termínem okrskové soutěže, která bude 26. května v Dobříkově. Byla jmenována družstva: č.1: strojník L. Blažek, členové T. Franc, P. Sika, K. Khin, D. Siran, J. Grösl, Khin V., náhradník J. Dědina ml.

č. 2: strojník J. Široký, členové J. Šváb ml., M. Kalaj, M. Zimmermann, Z. Blahut, V. Vávra, K. Kacerovský a M. Kacerovský. Letos poprvé bude vítěznému družstvu předán putovní pohár, na který přispěly jednotlivé OÚ částkou 500 Kč. Na táboráku ke Dni dětí 1. června bude mít občerstvení paní Vaňková z Libkova, sbor, Sokolové a sbor z Libkova přispějí částkou 200 Kč. V diskusi poděkoval starosta obce V. Zimmermann za brigádu na úklid klestu a vysazování modřínů v obecním lese, což sboru přineslo částku 4.160 Kč. Velitel navrhl zorganizování brigády na sběr kamení na farmě Černá Lenka na poli pod Žádným. Po námitkách jednatele bylo rozhodnuto o provedení v pátek 10. května od 16ti hodin. Dále velitel seznámil s účastí na velitelském dni, o kontrole stejnokrojů na schůzi v červenci nebo srpnu a navrhl přijetí nových členů Petra Širokého a Tomáše Fraňka. Byl přednesen návrh na zakoupení 5 ks hasičských přileb. Preventista J. Dědina seznámil s výsledkem protipožárních kontrol 13.4. Ve výstavbě jsou 4 domy a 10 domů je neobydlených. Je třeba vypracovat seznam domů, v nichž se používají propanbutanové lahve. V. Böhm navrhl opravu střechy zbrojnice.

Další schůze byla 12. července na OÚ, 23 členů. Velitel ve své zprávě projevil nespokojenost s přístupem k nácviku okrskové soutěže v Dobříkově, kdy se nepodařilo sestavit druhé družstvo, byly potíže se zraněnými a nepřítomnými členy. 2. místo za Pocinovicemi odpovídá výkonnosti družstva. Konstatoval, že brigády na sběr kamene se zúčastnilo 14 členů, byl uspořádán Den dětí a čerpána voda ze znečistěné studny u A. Černého na Blahníkách. Dále bylo projednáno jubileum čestného starosty J. Křížka, který se 11. srpna dožije 85 let v penzionu v Domažlicích. Byla navržena návštěva a předání dárkového koše a odznak sv. Floriána. V diskusi byla dohodnuta oprava střechy na zbrojnici, stojanu na sušáky, což zajistí mladí hasiči V. Vávra a T. Franc a byl přednesen návrh na zakoupení 3 vycházkových a 6 pracovních stejnokrojů a 3 přileb. Fotografování členů ve stejnokrojích by se mělo provést v sobotu před podzimní poutí, fotografa z Nýrska zajistí J. Šváb ml. a V. Khin st.

9. listopadu se schůze v kulturní místnosti OÚ zúčastnilo 20 členů. Bylo upřesněno fotografování členů v uniformách, v původním termínu nebyl čas ani nebyl zajištěný fotograf. Akce by měla být hotová do valné hromady, včetně zakoupení stejnokrojů, za což zodpovídají J. Šváb ml. a J. Široký. Dále byla připravena výroční valná hromada, občerstvení zajistí p. Vaňková, každý člen sboru obdrží lístek na 30 Kč, host bude mít občerstvení za 40 Kč bez lístku. Byly rozděleny delegace do okolních sborů a byli přijati noví členové T. Franěk a P. Široký.

Na výroční valné hromadě 14. prosince bylo 26. členů a 8 hostů. Předneseny byly zprávy, schválen plán činnosti na další rok, který obsahuje v podstatě stejné úkoly, jako v jiných letech.  Po občerstvení zahrál V. Valenta z Libkova na harmoniku.

 

Rok 1997
 

Schůze 6. dubna na OÚ se zúčastnilo 2 členů a byly dohodnuty brigády na sázení stromků v obecním lese (motyky sebou!) a na sběru kamení na farmě Lenka Černá. Velitel vyzval zvláště mladší členy, odměna je 30 Kč na hodinu. Bylo domluveno vyčištění požární nádrže a rozděleny úkoly na okrskovou soutěž, kterou pořádá náš sbor 18. května. Pořadatelskou službu budou mít Fichtl, J. Vávra, Š. Kalaj, rozhodčí Honka, Šváb st., Blahut, Franc, překážky a stánek (zapůjčení) zajistí J. Široký. Ve stánku budou Böhm, Štauber, Francová a Široká, posečení plochy zajistí Šváb st., elektrický proud se napojí na Panoše. Družstva:

  1. strojník L. Blažek, členové T. Franc, P. Sika, V. Khin ml., D. Siran, J. Dědina ml., P. Široký, náhradníci K. Honka a K. Khin.
  2. strojník J. Široký, členové J. Šváb ml., M. Kalaj, M. Zimmermann,                                     Z. Blahut V. Vávra ml., K. Kacerovský a M. Kacerovský. 

Po skončení soutěže se bude přátelské posezení v kulturní místnosti OÚ, zahraje V. Valenta, občerstvení zajistí manželé Boudovi z místní prodejny. Dále bylo projednáno stavění máje, starosta obce pak v diskusi vyzval některé členy sboru, aby se dohodli na opravě valníku na odvoz smetí od hřbitova.

4.září se schůze zúčastnilo 18 členů, o činnosti informoval velitel Šváb st. Brigády na sázení stromků se zúčastnilo 16 členů a získalo se tak 2 700 Kč, brigády na sběr kamení se zúčastnilo 12 členů, stejný počet na vyčištění požární nádrže. Okrskové soutěže na Sobenci se zúčastnilo 8 družstev (5 mladších a 3 starší), organizace i počasí se vydařily. Našemu sboru se nepodařilo zajistit druhé družstvo mladých hasičů z důvodu nemoci nebo neuvolnění členů. Soutěžní družstvo je umístilo na 2. místě. Velitel poděkoval všem, kteří soutěž připravili a podíleli se na její organizaci. Dále bylo domluveno spolupořadatelství se Sokolem na pouťovém sportovním odpoledni 14. září.

14. listopadu přišlo na schůzi 19 hasičů, konala se (jako v této době všechny schůze) v kulturní místnosti OÚ. Velitel sboru Šváb st. seznámil přítomné s účastí zásahové jednotky na námětovém cvičení ve Smržovicích. Bylo vyhlášeno telefonicky 14. října. Poplachová siréna krátce po spuštění kvůli el. zkratu vypadla a musela být použita ruční, méně slyšitelná. Do Smržovic tak odjelo 6 členů. Cílem požárního útoku měla být dílna p. Beneše na Kocandě, naše účast byla vedením okrsku hodnocena velmi dobře. Dále byla domluvena výroční valná hromada, která bude v kul. místnosti. Obloženou mísu a 2 piva zajistí p. Boudová. Dále byl vyhotoven seznam telefonních stanic, na které bude možno volat při nahlášení požáru. Jsou to: prodejna Boudová, starosta sboru Fichtl, strojník Široký J., jednatel Franc a starosta obce Zimmermann V. R. Honka přečetl článek z Hasičských novin o navýšení členského příspěvku na 50 Kč ročně a způsobu jeho rozdělení. K tomu se rozproudila bouřlivá diskuse s odmítavými stanovisky a bylo rozhodnuto zmírnit dopad výše příspěvku tak, že sbor bude ročně každému členovi přispívat částkou 20 Kč, členům nad 70 let uhradí příspěvek celý.

Výroční valná hromada se konala 12. prosince. Schůzi řídil starosta sboru Fichtl, členové minutou ticha uctili památku br. Antonína France st., který v tomto roce opustil naše řady. Byly přečteny obvyklé zprávy, sbor hospodařil dobře, hotovost v pokladně je 7 132 Kč, na vkladní knížce je 32 617 Kč. V diskusi zazněly pozdravy okolních sborů, B. Faul, velitel sboru v Pocinovicích pak kromě pozdravů uvedl, že hasičské sbory vytrvaly ve své činnosti o přes několik změn režimů a hasiči by se měli scházet jen na schůzích a společenských událostech a ne u požárů. Připomněl také, že pocinovský sbor je kdykoliv připraven pomoci při požáru a projevil přání, že hasiči by se při své činnosti měli řídit heslem „Bohu a vlasti ke cti a bližnímu ku pomoci.“ Na závěr byl schválen plán činnosti, podáno občerstvení a na harmoniku zahrál V. Valenta.

 

Rok 1998
 

První schůze v tomto roce se konala 20. března, účast 20 členů. Velitel Šváb st. kladně ohodnotil naší účast na hasičském bále v Ch. Lhotě, kam se z Loučimi přišlo bavit 50 hasičů a dalších občanů. Velitelského dne 14. března se v Pocinovicích zúčastnilo naše 6ti členné družstvo s požárním strojem. Byly procvičovány signály, provedeno školení o používání hasičských přístrojů a vyzkoušeny požární stroje nasáváním vody ze 4 metrů z potoka. Dále byla domluvena brigáda na vyklizení klestu v lese Kámen (60 Kč na hodinu), byla jmenována komise na zajištění požárních hlídek (Dědina st., Fichtl a Vávra V. ml.).Šváb ml. pak řekl, že je třeba ve výzbrojně v Plzni nechat vyzkoušet opasky a zakoupit hadice 1 bé a 2 cé a vybavit požární stroj 10ti páry rukavic.

30. dubna bylo na schůzi 23 členů. Velitel informoval o námětovém cvičení, zaměřené na objekt seníků v Chodské Lhotě. Poplach byl vyhlášený v 16.34, naše zásahová jednotka byla na místě v 16.43, zúčastnilo se 15 členů. Brigády v podílnickém lese se 28. března zúčastnilo 22 členů, za práci bylo do pokladny sboru vyplaceno 5 200 Kč. Dále byla projednána účast na okrskovém cvičení 10. května na koupališti ve Smržovicích, sestaveno družstvo mladých hasičů:
strojník J. Široký, členové J. Šváb ml., M. Zimmermann, M. Kalaj, K. Kacerovský, V. Vávra ml., T. Franc a P. Sika.
Družstvo nad 35 let: strojník Z. Fichtl, členové J. Grösl, K. Halada, J. Vávra, D. Siran, P. Široký, V. Khin a J. Panoš. Jako rozhodčí byli určeni Šváb st., Honka R. a Franc A. Jednatel podal zprávu o zasedání OHS Domažlice, byla domluvena příprava táborového ohně ke Dni dětí, oznámeno provedení požárních prohlídek, které nenalezly žádné závady.

Na schůzi 31. července oznámil velitel, že byly zakoupeny 2 hadice (bé a cé) za 5 500 Kč. Na okrskové soutěži ve Smržovicích jsme se umístili na pěkném 2. místě. Byl zjištěn problém se savicemi, kdy je poměrně velká časová ztráta. Byl vznesen návrh na zakoupení ohebných savic v délce 2.5 metrů, z nichž jedna bude umělohmotná. Dohodnuto pořádání sportovního odpoledne o podzimní pouti, v diskusi navrhl V. Böhm opravu střechy zbrojnice, na které ujíždějí desky vlnitého eternitu, dále bylo oznámeno, že požární stroj, do kterého J. Široký namontoval vlastní rozdělovač, je opravený, V. Böhm provede opravu čerpadla. Starosta obce V. Zimmermann seznámil hasiče s přípravou voleb do obecního zastupitelstva a požádal je o pomoc při sestavování kandidátky.

7. listopadu přišlo na schůzi 23 členů, velitel podal zprávu o námětovém cvičení 17. října na Šteflích. Naše účast byla hodnocena dobře. Uskutečnila se oprava střechy zbrojnice, fotbalový zápas ženatí proti svobodným o pouti nebyl uskutečněn z důvodu vytrvalého deště a rozbahněného hřiště. Dále byla domluvena příprava výroční valné hromady na 5. prosince, která se bude konat buď v kulturní místnosti OÚ, nebo pokud bude otevřený hostinec pana Matějky, tak tam. Na občerstvení budou členům i hostům rozdány lístky v hodnotě 40 Kč. O zajištění v prvním případě bude požádána p. Boudová, v případě jejích odmítnutí p. Vaňková. Také bylo projednáno uskutečnění brigády na úklid příkopů silnice pod starým viaduktem za částku 2 tisíce korun. O zapůjčení štěpkovače bude požádán p. Gustav Pech z Maškova mlýna. V diskusi byl znovu nastolen problém savic a ochranných rukavic.

Výroční valná hromada se konala 5. prosince v sále nově otevřené restauraci pana Matějky za účasti 28 členů a 15 hostů. Zahájení provedl starosta sboru Z. Fichtl, přivítal všechny včetně p. vikáře Miroslava Kratochvíla ze Kdyně. Přečteny zprávy o činnosti, hospodaření a revizní zpráva, starosta přečetl pozdravný dopis čestného starosty J. Křížka, který již několik let žije v penzionu v Domažlicích. V diskusi kromě obvyklých pozdravů okolních sborů (Libkov Josef Černý, Chodská Lhota Václav Kafka, Dobříkov J. Kacerovský, Pocinovice V. Ponocný). Ten kromě pozdravů seznámil přítomné s činností OHS, kritizoval úpadek mládežnického požárnického hnutí a připomněl oslavy 100. výročí založení SDH v Ch. Lhotě. Starosta obce V. Zimmermann poděkoval hasičům za jejich pomoc na brigádách při zvelebení obce, vyslovit ale také kritiku na malý počet členů sboru, zúčastňujících se brigád. Na závěr byl schválen plán práce, obdobný jako v jiných letech a podáno občerstvení. Na úplný závěr zahrál na harmoniku V. Valenta z Libkova. 

 

Rok 1999

První schůze tohoto roku byla 8. ledna (24 členů) a věnovala se hlavně přípravě hasičského bálu, který se bude po osmileté přestávce konat v rekonstruovaném sále restaurace. Objednána byla kapela Pletařinka z Kolovče za 3 200 Kč. Vstup byl stanovený na 40 Kč, do tomboly by měl každý hasič přispět cenou alespoň v hodnotě 30 Kč. Lístek do tomboly byl stanoven na 5 Kč, připraví je A. Franc. Police na uložení tomboly zhotoví V. Böhm, den předem se budou připravovat jednohubky, suroviny, tácky a párátka zakoupí O. Blahut. U pokladny budou J. Šváb st., Š. Kalaj a V. Zimmermann, šatnu dohodne J. Šváb ml. a majitelem restaurace p. Matějkou. Pozvánky a plakáty zhotoví R. Honka, po vsi je v neděli 31. ledna roznesou v uniformách J. Šváb ml. M. Zimmermann, R. Honka a V. Vávra ml. Dříví na topení jako náhrada nájmu za sál v množství 4-5m³ se připraví v sobotu 9. ledna. Dále byl za nového člena jednomyslně přijat pan vikář Miroslav Kratochvíl. V diskusi se probrala možnost prořezání větví lip u silnice vlastními silami včetně zajištění a regulace provozu. Také se diskutovalo o použití žebříku, lešení nebo výsuvné plošiny z TS Kdyně. Podrobnosti kolem této akce a výši odměny zajistí starosta obce V. Zimmermann.

Členská schůze 20. února (23 členů) se konala v sále restaurace pana Matějky, kde hasiči začali schůzovat od této doby trvale. Byla projednána účast na pohřbu (22.2. ve zdejším kostele) br. Antonína Černého, který zemřel 16. února ve věku nedožitých 62 let. Čestnou stráž v uniformách budou na 2x stát K. Kacerovský, J. Šváb ml., V. Vávra ml., V. Khin st., K. Halada, M. Zimmermann a J. Grösl. Rakev ponesou Šváb ml., M. Zimmermann, Khin st. a J. Široký. Řeč na rozloučenou pronese R.. Honka, věnec se objedná u Kloučka v Domažlicích a ponesou jej K. Kacerovský a V. Vávra ml.
Ve zprávě o činnosti od minulé schůze velitel oznámil, že byla provedena úspěšná zkouška poplachové sirény a poděkoval všem za pořádání velmi zdařilého a hojně navštíveného bálu, který se konal po osmileté přestávce. Celkový příjem činil 12 230 Kč, vydání 5 537, zůstatek 6 693 Kč. Dále bylo rozhodnuto dodatečně zaplatit R. Honkovi za tisk pozvánek a plakátů 300 Kč.
Dále byla projednána akce na vyřezání korun lip, odborník sadařské firmy ing. Kuneš z Klenčí stanovil cenu za jeden strom 800 Kč, obec navrhuje zvýšit částku na 1000 Kč s úklidem a odvozem odřezaných větví. Starosta obce věc projednal s dopravním inspektorátem Domažlice, bylo dohodnuto provádět práce ze žebříku. Motorové pily zajistí Kacerovský, Nejdl, Kratochvíl, Siran a Šváb. Dopravu budou regulovat br. Blahut a Kalaj, velké řezy budou natřeny barvou proti vyhnívání.

30. dubna (29 členů) poděkoval velitel za účast na pohřbu A. Černého, oznámil provedené vyřezání větví kolem silnice a seznámil s programem velitelského dne v Libkově, kterého se zúčastnilo 7 našich členů. Námětového cvičení na nádraží v Dobříkově se 23. dubna zúčastnilo 10 členů.
Poslední dubnový den jsme postavili na návsi májku dlouhou 33 metrů. Projednána byla účast na soutěži v Libkově a byla postavena 2. družstva: mladší: J. Široký, J. Šváb ml., V. Vávra ml., T. Franc, P. Sika, K. Kacerovský, M. Kacerovský. Starší: Z. Fichtl, M. Kalaj, M. Zimmermann, J. Grösl, M. Kratochvíl, D. Siran, K. Khin. Náhradníci Khin V. ml., K. Halada a J. Dědina ml. Velitel Šváb navrhl udělat brigádu na sběr kamene na farmě L. Černá jako splacení náhrady za naftu při jízdě traktorem a za 2 metráky obilí do tomboly. Byla domluvena spolupráce na Dni dětí a vyčištění požární nádrže.

13.listopadu ve zprávě velitel J. Šváb st. zhodnotil naplánované akce i okrskovou soutěž, kde jsme se umístili na tradičním 2. místě. 12 členů se v uniformách zúčastnilo oslav 100 let sboru ve Lhotě. Dále byly připravena výroční valná hromada a prodiskutována nová kandidátka výboru. V diskusi oznámil velitel, že je možnost zakoupit upravený požární stroj na soutěže PS 12 na 25 tisíc. Prodej z Aero Vodochody zajišťuje Z. Blahut. V případě zakoupení je nutno, aby na prohlídku stroje před zakoupení jel strojník J. Široký, velitel družstva Šváb ml. a někdo z mladších hasičů. V příštím roce také proběhne podávání vody z náměstí v Domažlicích na bavorského Fürth im Wald, kterého se zúčastní sbor ze Lhoty.

Výroční valná hromada se konala 10. prosince, přišlo 29 členů a 13 hostů. Minutou ticha byla uctěna památka br. A. Černého, byly přečteny zprávy o činnosti, hospodaření (příjem 31 530, výdaj 25 623, hotovost 12 917, na knížce 43 540 Kč) a revizi. Za 20 let členství a práci, kterou vykonal, byla předána O. Blahutovi medaile Za věrnost. Jednání pozdravili zástupci okolních sborů – za Smržovice V. Mráz (čp. 15), za Ch. Lhotu J. Stuiber, za Libkov V. Černý, za Dobříkov O. Hamrus ml. Starosta obce Loučimi poděkoval hasičům za aktivní pomoc. Aklamací byl zvolen nový výbor:

 

starosta                                                          Zdeněk Fichtl

náměstek starosty a velitel                                Josef Šváb st.

velitel družstva a zást. velitele                           Josef Šváb ml.

jednatel                                                         Antonín Franc

pokladník                                                       Václav Zimmermann

materiálně technický referent                            Jaroslav Široký

preventista                                                    Josef Dědina st.

kulturní referent                                             Otakar Blahut

revizoři                                                         Josef Panoš, Pavel Sika, Jiří Grösl

Byl schválen plán činnosti na úseku preventivní činnosti, odborné přípravy, údržby požárních zařízení, zvelebení obce a kulturních a společenských akcí. Po občerstvení zahrál V. Valenta na harmoniku.

 

Rok 2000

Schůze na začátku nového tisíciletí se konala 9. ledna, přišlo 19 členů. Projednávala příprava bálu, na sále bude třeba doplnit židle, zahraje Orient z Přeštic, vstupenka bude za 40 Kč, ceny do tomboly koupí O. Blahut za 400 Kč, ostatní dodají členové sboru. Lístek do tomboly bude stát 5 Kč, byly rozděleny úkoly konkrétním členům. Velitel Šváb st. vyzval hasiče k hojné návštěvě bálu v Ch. Lhotě a oznámil zakoupení stříkačky z požárního útvaru Aero Vodochody. Převzetí stroje a instruktáže se zúčastnili Široký, Šváb ml., Zimmermann a Honka. Starosta obce požádal hasiče o provádění pravidelného odkalování obecního vodovodu 2x za rok, bylo přislíbeno provádět odkalování v březnu a říjnu.

Dne 3.března byla další schůze (18 členů), kde byl vyúčtovaný hasičský bál, z něhož se získalo 6 059 Kč. S obcí byla dohodnuta brigáda na ořezání lípy u Husova pomníku a u křížku na návsi za tisíc korun za strom. Byl oznámený termín velitelského dne, který se bude konat 18. března v Loučimi. V letošním roce se budou opět – v rámci dvouletého cyklu – provádět preventivní prohlídky, které provedou Z. Fichtl, J. Dědina st. a J. Šváb ml. Strojník Široký informoval o stavu opravy stroje PS 12.

Na schůzi 30. dubna (22) byla vznesena připomínka o provedení protipožárních prohlídek, neboť zápis nebyl dosud dodán na OÚ, byla provedena příprava na okrskovou soutěž v Pocinovicích. Sestavy družstvev: do 35 let – strojník J. Široký, členové V. Vávra, P. Sika, T. Franc, M. a K. Kacerovský a Mráz z Prapořišť, který svoji účast přislíbil.

Nad 35 let: strojník Z. Fichtl, J. Šváb ml., M. Zimmermann, J. Grösl, D. Siran, K. Halada, Z. Blahut. Jako velitel požárního útoku bude J. Šváb st., sčítací komise R. Honka a časoměřič A. Franc. Den hasičů bude v Domažlicích 20. května, zúčastní se sbor Pocinovic, jenž požádal o zapůjčení stroje PS-12 jako záložního pro akci dopravu vody do Německa. Byla oznámena brigáda na sběr kamene na zasetém ječmeni v Ch. Lhotě, pořádání Dne dětí. V diskusi navrhl J. Široký, aby byl ustanoven druhý strojník místo L. Blažka, který se nezúčastnil školení. Navržen byl Pavel Sika, který se jako soukromý podnikatel může školení zúčastnit kdykoliv. Starosta obce poděkoval za prořezání lip u Husova pomníku, za práci byly sboru zaplaceny 3 tisíce korun.

Další schůze byla 3. listopadu (15), za nepřítomného starostu řídil jednání velitel Šváb, který podal zprávu o akcích za uplynulé období (sběr kamení, účast dvou družstvev na okrskové soutěži, účast v uniformách na oslavách 120. založení sboru v Pocinovicích a spolupořádání sportovního odpoledne u příležitosti podzimní pouti) a byla připravena výroční valná hromada. Byli navrženi delegáti na valné hromady do okolních sborů – Ch. Lhota Šváb st., V. Zimmermann a V. Siran, Dobříkov R. Honka a D. Siran, Libkov Grösl, K. Kacerovský a P. Široký, Smržovice Šváb ml., M. Zimmermann, O. Blahut, Pocinovice J. Široký a Z. Fichtl.
Dále byl přečten dopis Karla Kacovského, který oznámil, že pro zaneprázdnění, které vyžaduje jeho zaměstnání a koníčky končí s činností i členstvím v SDH. Žádost byla vzata v úvahu a členství bude ukončeno k 31.12.2000.
Dále oznámil dosavadní jednatel A. Franc, že ke dne výroční valné hromady odstupuje z funkce. Za nového jednatele byl navržen Ing. Jiří Grösl.

Výroční valná hromada 8. prosince (22 členů) vyslechla zprávy, v diskusi jednání pozdravili delegáti okolních sborů.  Velitel okrsku Jiří Štauber oznámil možnost soutěžit o odznak Vzorného hasiče a možnost zúčastnit se školení na rozhodčí, poděkoval za uspořádání velitelského dne v Loučimi, který byl dobrou formou a jednoduchým způsobem provedený. R. Honka zmínil zprávu o činnosti, kde se kladně hodnotilo postavení dvou družstvev na okrskové soutěži, což se ovšem podařilo i daleko menšímu sboru v Dobříkově. Kritizoval dále pasívní členy, neboť účast na dnešní valné hromadě je těsně nadpoloviční a brigád se zúčastňují stále jedni a ti samí členové.
Do funkce jednatele byl navržen a jednomyslně zvolen J. Grösl, do funkce revizora byl zvolen R. Honka. Po schválení plánu práce a občerstvení zahrál na harmoniku pan Vágner z Nevděku.

 

Rok 2001

V lednu se konala schůze 5. (22), byla projednána příprava hasičského bálu, kde zahraje Orient z Přeštic. Cena vstupenky 40 Kč, lístku do tomboly 10 Kč. Jednohubky se z důvodu akce v restauraci budou připravovat v zasedačce OÚ den předem. Dřevo jako náhrada nájmu bude dodáno týden před bálem z lesa u Nevděku po domluvě s panem K. Kacerovským. Hasiči v uniformách budou zajišťovat pořadatelskou službu a pro svobodné hasiče, jejich partnerky a známé budou připravena místa v sále pod jevištěm místo v lokále, jako v minulých letech. V diskusi navrhl velitel Šváb zakoupení 2 kusů vycházkových uniforem.

16. února byla další schůze (18), kde velitel seznámil přítomné s konáním valné hromady okrsku v Loučimi 18.2. Zúčastní se Šváb st., Honka, Grösl a M. Zimmermann. Náš sbor přispěje na občerstvení přítomných zástupců sborů částkou 25 Kč na osobu. Výtěžek plesu, který byl po všech stránkách úspěšný, byl 6 267 Kč a bude použit na zaplacení nových vycházkových uniforem. Jejich míry zaveze do výzbrojny v Sušici Z. Fichtl. Jednatel seznámil s dopisem, který zaslala paní Marie Lišková k pořádání bálu a předal její příspěvek 100 Kč. Bylo dohodnuto, že nabízené Hasičské noviny a tištěné zákony nebude náš sbor odebírat.

Na schůzi 30. dubna (20) seznámil velitel Šváb s konáním velitelského dne ve Smržovicích, kde se zúčastnilo 9 našich členů. Byla provedena příprava na okrskovou soutěž 27.5. v Chodské Lhotě. Družstvo do 35 let: strojník P. Sika, členové V. Vávra ml., T. Franc, M. Kacerovský, P. Široký a Z. Blahut, nad 35 let strojník J. Široký, členové J. Šváb ml., M. Zimmermann, J. Grösl, M. Kalaj, T. Franc, P. Sika. Štafetu poběží: Vávra, Franc, Kacerovský, Sika. Dále se domluvilo čištění koupaliště a příprava Dne dětí,
A. Franc seznámil přítomné s možností placené brigády (60 Kč/hod.) v podílnickém lese „Pod Kamenem“ na vyklízení klestu.

9. listopadu přišlo 20 členů a vyslechlo zprávu velitele o činnosti přes léto. Brigády v lese se zúčastnilo 18 členů, čistění koupaliště 12. Poděkoval za účast v okrskové soutěži v Ch. Lhotě, kde se obě družstva umístila na 3. místě za Pocinovicemi a Lhotou. Dětský den byl pro špatné počasí 3x odložen a konal se 23. června, pouťové závody dětí a fotbalové utkání se z téhož důvodu nekonalo vůbec. Velitel se též zmínil o oslavě 90. narozenin J. Křížka, čestného starosty sboru, které se v místní restauraci zúčastnilo 6 členů sboru. Na závěr byla připravena výroční valná hromada na den 1.12., v diskusi seznámil jednatel s nabídkou Hasičské vzájemné pojišťovny na povinné ručení vozidel.

Výroční valná hromada byla 1.12. za účasti 25 členů a 15 hostů. Přečteny zprávy, hospodaření je plusové – v hotovosti je v pokladně 17 854 Kč, na účtu u České spořitelny 32 193 Kč. V diskusi řekl V. Ponocný za OSH, že se letos neuskutečnilo námětové cvičené v Libkově a kriticky připomněl malou docházku na školení strojníků a velitelů. Dále jednání pozdravili za Ch. Lhotu J. Tvardík, za Dobříkov Jiří Kacerovský, za Smržovice V. Mráz, za Libkov V. Hartl. Za pomoc obci poděkoval starosta V. Zimmermann a kriticky připomněl, že akcí se zúčastňují stále stejní lidé a určité množství lidí nevyvíjí žádnou aktivitu. J. Tvardík navrhl používat při okrskové soutěži jednu stříkačku pro všechna družstva, odpověděl V. Ponocný a řekl, že se této myšlence nebrání, muselo by se ale vyřešit, kdo se o stříkačku bude starat, kde bude umístěna atd. Do plánu práce byl kromě obvyklých činností zařazeno také uspořádání zájezdu za památkami Čech a Moravy.
 

Rok 2002
 

Na členské schůzi 5. ledna (18) se projednávala příprava bálu, ceny vstupenek i lístků do tomboly zůstávají loňské, jednohubek budou 2 druhy po 10ti na tácku za 15 Kč. Dále byla diskutována příprava oslav 100 let od založení sboru v Loučimi. Původní návrh spojit oslavu s okrskovým cvičením v požárním sportu byla zamítnuta, ve hře jsou 2 varianty – slavnostní schůze, vyznamenání členů a zábava nebo totéž plus slavnostní pochod hasičů a vystoupení družstva Ch. Lhoty na hřišti. J. Panoš informoval o jednání valné hromady HVP Praha, která je ovládána jediným akcionářem se 60 % akcií a schválila snížení základního jmění o 59 mil. korun z důvodu špatných investic s bankou Moravia a tím poklesla hodnota dvou akcií v držení SDH Loučim.

1. března (14) bylo vyhodnocení bálu, z něhož bylo získáno 8 795 Kč, což je cca o 2 500 víc než loni. Schůze byla seznámena s jednáním valné hromady okrsku, pro Loučim jsou dva úkoly – v květně uspořádat okrskovou soutěž a v září oslavy 100 let. Přítomní byli seznámeni s průběhem zdolávání požáru 9. února v Ch. Lhotě a na základě těchto poznatků budou námětová cvičení prováděna tak, aby se prověřila připravenost sborů v nočních nebo ranních hodinách. Pro náš sbor budou zakoupeny rukavice a 2 ks svítilen, soutěž bude 19.5. na Sobenci. Oslavy 100 let založení sboru budou 7. září v sobotu před poutí. V případě pěkného počasí bude slavnostní oběd, předání vyznamenání a pochod na hřiště, kde bude slavnostní projev a vystoupení mažoretek a ukázky zásahu hasičů Pocinovic, Ch. Lhoty a Nýrska. V případě deštivého počasí vystoupení na hřišti odpadá. Náklady byly předběžně vyčísleny na 15 tisíc korun.

Foto 2002

Foto z roku 2002 u příležitosti 100 let od založení sboru. Zleva stojící: J. Šváb st., V. Zimmermann, M. Kacerovský, R. Honka, P. Široký, D. Siran, J. Vávra, M. Zimmermann, P. Miroslav Kratochvíl, O. Blahut, J. Šváb ml., J. Grösl. Sedící: Š. Kalaj, starosta OHS Jiří Petrželka, P. Sika, V. Vávra, T. Franc, V. Siran, J. Široký, A. Franc.

Na schůzi 30. dubna (18) informoval Šváb ml. o velitelském dni v Chodské Lhotě, byla připravena okrsková soutěž a postavena 2 družstva: do 35 let P. Sika, V. Vávra m., T. Franc, M. Kacerovský, P. Široký, T. Franěk a J. Grösl ml.

Nad 35 let: J. Široký, J. Šváb ml., M. Kalaj, M. Zimmermann, J. Grösl st., D. Siran, M. Kacerovský. Ve stánku budou V. Siran, V. Francová a A. Široká. Velitel navrhl brigádu na sběr kamene pro farmu Černá, jednatel pak brigádu na vyčištění koupaliště a táborák na Den dětí. Obě akce byly schváleny. Jednatel též oznámil, že bylo zakoupeno 6 párů rukavic a svítilna.

V srpnu byla schůze 19. (15) a jako hlavní byla informace z okrskové soutěže v Loučimi, které až na nepříznivé počasí byla výborně zorganizovaná. Družstvo nad 35 let bylo v soutěži první, do 35 let obsadilo 3 místo. Další jednání se týkalo oslav 100 let, kdy byl program doplněn o mši svatou v 10 hodin, oběd bude v 11 hodin a bude přírodní maso, obloha a hranolky, polévka a přípitek. Zástupcům okolních sborů budou předány pamětní předměty, které jednatel objedná v Klatovech v počtu 10 ks. J. Šváb ml. zajistí ukázky okolních sborů, pozvánky budou rozeslány do okolních sborů, bude informována redakce Domažlického deníku, podium pro komentáře připraví Karel Nejdl, lavice budou zapůjčeny z Libkova, občerstvení na návsi zajistí J. Boudová, ozvučení V. Vávra ml.

Na schůzi 20. listopadu přišlo 19 členů, zhodnotila se oslava výročí jako zdařilá, za účasti 10ti členů našeho sboru byl v Libkově cvičný poplach. Vyúčtování oslav 100 let provedl pokladník: hudba 4 500, občerstvení 6 200, věcné ceny 2 150, poplatky za diplomy 2 150, poplatky sborům za ukázky 1 950 Kč. Celkově tak náklady vyšly na 17 423 Kč. Dále bylo rozhodnuto o VVH 7.12. a byly určeny delegace na valné hromady do okolních sborů.

 

Výroční valná hromada 7. prosince – 29 členů a 14 hostů. Přečteny zprávy a zástupcem okrsku L. Stavovčíkem předány medaile za věrnost: 30 let Zdeněk Fichtl, Josef Dědina st., Václav Sika st., Václav Böhm, Karel Nejdl, Jaroslav Široký a Šimon Kalaj. Za 40 let členství Josef Šváb st., Václav Zimmermann, Antonín Franc. V diskusi vystoupili zástupci okolních sborů, starostka J. Blahutová oznámila výši příspěvku obce na činnost sboru 5 000 korun a oznámila, že zásahová jednotka obce musí být doplněna o 2 členy na plný stav. Na závěr byl schválen plán činnosti na další rok.

 

Rok 2003

Na lednové schůzi (4.1.) bylo 21 členů a projednávalo se složení delegací na valné hromady do okolních sborů, velitel Šváb st. podal informaci o početné účasti loučimských na obnoveném bále v Libkově a projednalo se zajištění hasičského bálu na den 25. ledna. Zahraje Osvračínská švitorka z Milaveč, vstupenka bude stát 50 Kč, lístek do tomboly 10 Kč. Jednohubky se budou připravovat den předem v počtu 700 – 800 ks, na tácku 10 ks, cena 15 Kč. Služba u pokladny V. Zimmermann, J. Šváb st. a K. Nejdl. Za člena SDH byl přijat jednomyslně Zdeněk Huspek.

7. března bylo na schůzi (18) vyúčtování plesu, do pokladny sboru přibylo 10 750 Kč. Bál se po všech stránkách vydařil a jeho čistý zisk byl rekordní za posledních 5 let od otevření hostince. Členové byli seznámeni s jednáním valné hromady okrsku ve Smržovicích, bylo rozhodnuto převést vkladní knížku, na níž se nevztahuje ochrana vkladů a protože je anonymní, není ani úročena na M. Zimmermanna, dispoziční právo bude mít též J. Šváb ml. V dubnu byla schůze 30.4. (17), podána informace z velitelského dne 15. března v Dobříkově, ze schůze okrsku v Dobříkově, kde bude 24. května okrsková soutěž.
Změna bude u družstev v kategorii nad 35 let, kdy se bude soutěžit s jednou stříkačkou, zapůjčenou z Ch. Lhoty. Projednána byla účast na oslavách 100 let založení SDH v Libkově, domluveno čistění koupaliště.
Z. Huspek zjistí cenu a kompatibilitu použitích hadic z NSR, které by bylo možno sehnat, jinak bude nutno zakoupit je do výše 15 tisíc korun. Jednatel dále zmínil připravovaný zájezd na jeden či dva dny, s doplněním z okolních vesnic. 23. července (17) informoval velitel o průběhu soutěže v Dobříkově, obě naše družstva se umístila na třetím místě.
J. Šváb ml. informoval o vydařených oslavách 100 let hasičů v Libkově, jednatel o přípravě a podrobnostech dvoudenního zájezdu do vinného sklepa v Mikulově a o zakoupení 6 ks hadic B a C a 2 ks sportovních proudnic.

Schůze 14.listopadu (17) byla informována o průběhu oslav 101 let sboru v Dobříkově, o neuskutečněném zájezdu na Moravu, o který projevilo zájem pouze 10 osob. Připravena byla výroční valná hromada a určeny delegace na VVH do okolních sborů, starosta Z. Fichtl informoval o navrženém kandidátovi na titul Zasloužilý hasič – Josef Šváb st.

Výroční valná hromada se konala 12. prosince, účast 19 členů a 9 hostů. Byly přečteny zprávy, stav hospodaření je 6 900 Kč v hotovosti a 33 399 na účtu. Přečtena zpráva o revizi, v diskusi připomněl L. Stavovčík za okrsek plán na uspořádání námětového cvičení na Orlovici a navrhl uspořádat zájezd společně jako okrsek, protože ani v Pocinovicích se před třemi lety nepodařilo naplnit celý autobus. Za Ch. Lhotu pozdravil jednání V. Kafka, za Dobříkov J. Kacerovský, za OÚ Loučim D. Blahutová. V. Ponocný st. informoval přítomné o dění v okresním sdružení.Na závěr byl schválený plán na rok 2004.

 

Rok 2004

3. ledna přišlo na první schůzi roku 22 členů. Velitel informoval přítomné o průběhu hasičského bálu v Libkově, jehož se z Loučimi zúčastnilo 20 lidí. 17. ledna je hasičský bál ve Lhotě, dovoz tam zajistí lhotečtí hasiči. Dále se rozdělily úkoly na bál v Loučimi, který bude 31. ledna. Zahraje Orient z Přeštic, vstup 50 Kč, lístek do tomboly 10 Kč. Trpaslíky od firmy Vecko zajistí J. Šváb ml., pozvánky R. Honka. V diskusi oznámil starosta sboru s rozhodnutím V. Böhma o ukončení členství ve sboru a Šváb st. s brigádou na dřevo pro hostinského – podle počasí buď v lednu nebo v únoru.

Další schůze se konala 30. dubna (20), pokladník seznámil s finančním vypořádáním bálu – do pokladny sboru se vydělalo 9 283 Kč. O schůzi okrsku informoval velitel Šváb st. – v květnu bude na Orlovici dvoudenní velitelský den a okrsková soutěž bude 30. května na koupališti ve Smržovicích. Pro družstva nad 35 let dodá stroj jednotně SDH Smržovice. Místní koupaliště se bude čistit 9. května, akce bude proplacena ve výši 50 Kč na hodinu. Okrskové soutěže se zúčastní 2 družstva – do a nad 35 let, časoměřič bude Z. Huspek. Jednatel seznámil se závěry výroční valné hromady okrsku a upozornil na nutnost zdravotních prohlídek členů zásahové jednotky. Poplatek za prohlídku uhradí obecní úřad. Šváb ml. navrhl, aby se zakoupily 3 přilby, jedna svítilna a sada kšiltovek pro družstvo. Jednatel dále pořádal J. Šikého, aby seznámil starostku a místostarostku s obsluhou sirény.

Smržovice

Soutěžili jsme ve Smržovicích. Zleva: J. Šváb st. velitel, P. Široký, T. Franc, M. Kacerovský, M. Zimmermann, V. Vávra, T. Franěk, J. Šváb, J. Grösl, P. Sika, Z. Blahut, D. Siran.

Na schůzi 22. října (20) informoval velitel o čistění koupaliště, o umístění na okrskové soutěži ve Smržovicích, kde družstvo do 35 let bylo třetí, nad 35 let obsadilo 2. místo. Byla připravena výroční valná hromada na 3. prosince, k večeři bude zelí s knedlíkem a vepřovou pečení v ceně 45 Kč, zahraje Franta Toman ze „Škrchleb“. Byla sestavena kandidátka výboru a rozděleny delegace na okolní schůze. Šváb ml. informoval o zřízení funkce kronikáře, který by dokumentoval činnosti sboru – to už více než rok dělá Z. Huspek. Jednatel informoval i chystané přednášce učitele autoškoly Hofmaistera, Šváb ml. o zakoupení přileb, svítilny a čepic. Jednatel informoval o záměru přemístit spouštění sirény na venkovní stěnu zbrojnice, aby ji v případě nočního zásahu mohla spustit i jednotka z Pocinovic.

Smržovice 2004

Zleva: Petr Široký, Miroslav Kacerovský, Tomáš Franc, Dušan Siran,
Václav Vávra, Pavel Sika, Tomáš Franěk.

Výroční valné hromady 3. prosince se zúčastnilo 23 členů a 17 hostů. Zahájil ji a řídil starosta sboru Z. Fichtl. Přítomní byli seznámeni se zprávami o činnosti, hospodaření (stav na účtu 27.362 a v pokladně  5.527 Kč) a s revizní zprávou. Dále byla provedena volba nového výboru – hlasována veřejně a schváleni byli jednomyslně tito činovníci:

starosta                                                            Zdeněk Fichtl

jeho náměstek a velitel sboru                               Josef Šváb mladší

zástupce velitele a velitel družstva                         Tomáš Franc

pokladník                                                           Milan Zimmermann

referent materielně technického zabezpečení           Jaroslav Široký

referent prevence                                               Josef Černý

kulturní referent                                                 Otakar Blahut

kronikář                                                            Zdeněk Huspek

Zástupce OSH V. Ponocný st. předal dlouholetému veliteli sboru J. Švábovi st. a V. Zimmermannovi jako dlouholetému pokladníkovi pamětní medaile u příležitosti 140. výročí založení prvního SDH v Čechách. J. Šváb rovněž převzal ocenění „Čestný velitel“.
V diskusi jednání pozdravili starostka obce D. Blahutová, V. Černý za Libkov, V. Mráz za Smržovice, J. Stuiber za Ch. Lhotu, V. Franěk za Pocinovice aj. Khin za Dobříkov. Čestný starosta Jan Křížek poděkoval za pozvání na valnou hromadu a za spolupráci s velitelem J. Švábem st. Po zprávě o dění v okrese byl schválen plán činnosti a podána večeře. K tanci i poslechu zahrál Franta Toman ze Škrchleb.

 

Rok 2005

Lednová schůze se konala 7.1., přišlo 22 členů. Projednala se příprava hasičského bálu v sobotu 29 ledna. Hrát bude Kolovanka Zdeňka Trefance, ceny vstupenky, lístků do tomboly i jednohubek zůstávají jako loni. V diskusi J. Šváb ml. sdělil, že na bál v roce 2006 je zajištěná hudba „Doubravanka“ z Prachatic, polovinu jejího honoráře zaplatí A. Černý z Blahníků a zbytek sbor. Dále oznámil, že sbor prodal 5 ks starých přileb za 2 tisíce korun. Zhotovení tabule nad vrata zbrojnice zajistí M. Kacerovský. Jednatel oznámil, že je třeba dokončit zdravotní prohlídky členů zásahové jednotky.

Na schůzi 14. dubna (16 členů) oznámil pokladník finanční výsledek bálu – zisk činil 11.846 Kč. Jednatel informoval o jednání výboru okrsku, J. Široký o jednání delegátů okresního sdružení, velitel Šváb o činnosti sboru od poslední schůze a seznámil přítomné s termínem brigády na vyčištění silnice pod starým viaduktem, za kterou sbor dostane od obce 5.000 korun. Akce bude nahlášena na HZS Domažlice z důvodu možného pálení klestu.
Koupaliště se bude čistit 24. dubna a to použitím vody z hydrantu u Siranů. Dále byly rozděleny úkoly na okrskovou soutěž 7.5. v Pocinovicích – rozhodčí Z. Huspek, Z. Fichl a J. Šváb st. Družstvo nad 35 let: J. Široký, J. Šváb ml., M. Zimmermann, M. Kalaj, Z. Blahut, J. Grösl, T. Franc a M. Kacerovský. Do 35 let: T. Franc, D. Siran, M. Kacerovský, K. Halada, P. Sika, V. Vávra, T. Franěk a P. Široký. Kronikář Huspek informoval s stavu kroniky, kterou přepisuje ze starých jednatelských sešitů a požádal přítomné o zapůjčení dobových fotografií. Velitel informoval o možnosti zakoupení dvou uniforem od Ch. Lhoty, která si bude kupovat nové, tmavé. Další informace se týkala tabule nad vrata zbrojnice, kterou zhotoví firma RAP Kdyně za 1500 korun. V letošním roce také proběhne námětové cvičení ve spolupráci s SDH Pocinovice, zahájeno bude sirénou. Jednatel informoval o seznamu členů, kteří splňují podmínku účasti v klubu zasloužilý hasič – jsou to J. Šváb st., V. Zimmermann, K. Nejdl, O. Blahut, A. Franc a Š. Kalaj a také o usnesení výboru předat členům, kteří dosáhnou 60 let a potom každých pět let dárkový balíček. S tímto záměrem schůze souhlasila.

16. září seznámil velitel s činností od poslední schůze, kdy se uskutečnily všechny naplánované akce. Zúčastnili jsme se okrskové soutěže v Pocinovicích, jedno družstvo též dopoledního Memoriálu A. Úterského. Odpoledne bylo družstvo nad 35 let druhé, do 35 let pak obsadilo 3. místo. Soutěžilo se za deště. Zúčastnili jsme se oslav 125 let SDH Pocinovice. Nad vrata zbrojnice byla umístěna tabule, vedle umístěn sloup se zářivkou a vedle vrat umístěn spouštěč sirény. Velitel seznámil s konáním velitelského dne na Orlovici na přelomu září a října, poplatek za zúčastnivšího se člena je 100 Kč, uhradí sbor. Jednatel navrhl uspořádat přednášku profesionálního hasiče V. Ponocného, J. Široký navrhl vyčistit krajnice silnice pod starým viaduktem. Ty měl vyčistit v rámci veřejně prospěšných prací P. Červeňák, ale zřejmě se tak nestane. Rozhodnuto udělat to na jaře příští rok.

Schůze 11. listopadu (20) vyslechla informace o velitelském dni na námětovém cvičení na Orlovici, o cvičném požárním poplachu 10. listopadu, který se konal potmě za vypnutého veřejného osvětlení. Připravena byla výroční valná hromada na 16. prosince a rozděleny delegace na výročky okolních sborů. J. Široký upozornil na nutnost seznámit některé hasiče důchodového věku s obsluho stříkačky, aby v případě nutnosti a nepřítomnosti zaměstnaných členů zásahové jednotky mohli tuto vyvézt a obsluhovat. Jednatel seznámil s termínem přednášky V. Ponocného a oznámil zájem Pavla a Vladimíra Černých o vstup do našeho sboru. V diskusi pak J. Panoš a K. Nejdl řekli, že při poplachu sirénu neslyšeli.

Výroční valná hromada byla dle plánu 16. prosince, zúčastnilo se 23 členů a 15 hostů. Všichni se seznámili se zprávami (na účtu 27.362 a v pokladně 18.611 Kč), za členy byli přijati Pavel Černý a Vladimír Černý, Viktor Siran a Václav Široký převzali stužku za nepřetržité členství ve sboru po dobu 30 let. V diskusi zazněly zdravice okolních sborů, po schválení plánu práce na další rok následovala večeře (vepřo-knedlo-zelo) a zábava.

 

Rok 2006

V tomto roce se první schůze konala 13. ledna (16) a projednala se příprava hasičského bálu 4. února. Zahraje kapela Doubravanka za 10 tisíc, sponzorsky přispěje A. Černý. Všechny ceny – vstupné, tombola, chuťovky – zůstávají stejné jako loni. Pokladní informoval o sponzorském daru pana Franze ze SRN ve výši 100 €, velitel o možnosti předtančení na bále. Dále oznámil brigádu na dříví pro hostinec, odstranění klestu ze silnice pod starým viaduktem.

7. dubna (18) přednesl velitel informaci o soutěži „Vzorný hasič“ I. stupně, kdy zkoušky složili J. Široký, P. Široký, M. Kacerovský a T. Franěk. Bylo oznámeno vyúčtování bálu, do pokladny přibylo 14.230 Kč. Zazněla informace o brigádě na silnici na Lhotu, obec proplatí sboru 5 tisíc korun, koupaliště se letos bude čistit až počátkem června. protože je dobrý přítok. I tuto brigádu proplatí OÚ a to individuálně. V diskusi oznámil jednatel pozvání majitele autoškoly Hofmaistera na přednášku o novém silničním zákoně a bodovém systému, velitel přednesl záměr zakoupit další hadice „C“ a „B“ a jednu svítilnu.

Schůze 29. září (15) byla seznámena s výsledkem okrskové soutěže v Ch. Lhotě, která byla obohacena o kynologickou ukázku a seskok parašutistů – obě naše družstva obsadila 3. místo.

26. května byla uskutečněna přednáška J. Hofmaistera, 4. června jsme vyčistili nádrž za pomocí našeho stroje a vody z hydrantu. Byly provedeny návštěvy jubilantů – v květnu V. Siran 60 let, v červnu J. Vávra a V. Vávra 60, v srpnu J. Křížek 95 let. Byla nakoupena nová technika – 7 pracovních čepic, svítilna a hadice – to vše za 12.423 Kč. Velitel informoval o velitelském dni na Orlovici 13. a 14. října, kde se budou předávat odznaky „Vzorný hasič“, takže by členové, jichž se to týká, měli zúčastnit.

Jednatel informoval o zřízení webových stránek obce Loučim (www.loucim.cz) a záměru vedení obce doplnit je o spolky hasičský a sokolský. Webmáster Z. Huspek bude web doplňovat textem a fotografiemi. V diskusi se také hovořilo o oslavách 650 let obce v příštím roce, kdy sbor bude mít 105 let výročí – obě tyto akce se spojí. Bratr Dědina st. slíbil zajistit provedení výšivek na rukáv uniforem se znakem a názvem sboru.

 

Družstvo na soutěži v Chodské Lhotě – zleva stojící J. Šváb st., P. Široký, M. Kacerovský, P. Černý, T. Franěk, M. Zimmermann, J. Grösl, sedící J. Šváb ml., T. Franc, K. Halada, V. Vávra.

 

18. listopadu (19) podal velitel zprávu o účasti na velitelském dnu na Orlovici, kde se zúčastnila celá zásahová jednotka (9 členů). První den bylo v Pocinovicích námětové cvičení, druhý den teorie a předání odznaků „Vzorný hasič“. 26. října se 5 členů zúčastnilo pohřbu libkovského hasiče Miroslava Černého. Byla připravena výroční valná hromada, k jídlu bude totéž co loni, zahraje Franta Toman ze Škrchleb. Velitel informoval o termínu bálu, o nahlášení nového preventisty Josefa Černého a nastínil program oslav jubilea obce a úlohy hasičů.

Výroční valná hromada byla 1. prosince, zúčastnilo se 26 členů a 11 hostů. Jednatel přednesl zprávu o činnosti, pokladník o hospodaření (v pokladně 20.448, na účtu 27.362 Kč), předseda revizní komise J. Panoš přednesl zprávu o revizi. Za nepřetržité členství ve sboru po dobu 40 let byly předány stužky Šimonu Kalajovi a Karlu Nejdlovi, Josefu Panošovi za 30 let. Velitel okrsku Jiří Štauber předal M. Kacerovskému odznak Vzorný hasič III. stupně. Jednání pozdravili: D. Blahutová za obec, Fr. Jílek za Ch. Lhotu, J. Pflanzer za Libkov, J. Štauber za Pocinovice, L. Stavovčík za okrsek. Z. Huspek informoval o fotodokumentaci z akcí, které jsou vyvěšeny na webu obce, Petr Ponocný o zkouškách preventistů a Václav Ponocný o dění v okresním sdružení. Před závěrem byl schválen plán práce, následovala večeře a posezení při muzice.

 

Rok 2007
 

5. ledna se konala první schůze roku za účasti 17ti členů. Velitel oznámil nainstalování osvětlení kostela a vánočního stromu u zbrojnice, získání 3 kusů uniforem z Ch. Lhoty. Připravil se bál na 27. ledna – zahraje Kolovanka, vstupenky budou za 60 Kč, ceny za tombolu a jednohubky zůstávají. Otázka pořádání okrskové soutěže se nechala zatím otevřená – problémy s termíny. Velitel dále navrhl přispět na oslavu 650 let založení obce Loučim částkou 5.000 korun, což byl odsouhlaseno.

13. dubna (23) vyslechla schůze informaci velitele o přípravě dřeva pro hospodu, odstranění spadlého ořechu na obecním pozemku mezi chalupami V. Siky a M. Friebelové následkem orkánu Kiril (19. ledna). Do konání hasičského bálu našila paní Francová označení sboru na rukávy uniforem a J. Černému byl u příležitosti 65. narozenin předán dárkový balíček. Bylo provedeno vyúčtování bálu – zisk 9.879 Kč. Jednatel informoval o jednání výroční valné hromady okrsku, velitel o chystané brigádě na vyčištění farské zahrady pod svodidly. Okrsková soutěž a oslavy 105 let založení sboru proběhnou 2. června „Na Sobenci“, před soutěží budou vyznamenáni členové, po skončení bude v restauraci zábava s Kolovankou. Kronikář Z. Huspek pak informoval o stavu příprav oslav 650. let a jménem přípravné skupiny požádal o zapůjčení historických fotografií a dobových předmětů pro chystanou výstavu.

 

 

Předávání ocenění u příležitosti 105. výročí založení SDH Loučim před okrskovou soutěží v Loučimi

 

Schůze 13. července (18) vyslechla informaci velitele – věcné dary byly předány oslavencům – Z. Huspek (15.5) 60 let, J. Šváb st. (7.7) 70 let a O. Blahut (9.7.) 65 let. Poděkoval obsluze stánku při okrskové soutěži, která se i před špatné dopolední počasí vydařila – obě družstva skončila na třetích místech, což je pro nás maximum, bez upravené stříkačky nelze konkurovat Pocinovicím a Ch. Lhotě. Dále informoval o druhé části brigády na úklid obce před oslavami. Kronikář seznámil přítomné se stavem příprav a vyzval všechny hasiče k pomoci při stavbě stanu a tribuny, jakož i při jejich bourání. Velitel pak všechny vyzval k účasti na průvodu v uniformách. Velitel družstva T. Franc pak navrhl zakoupení triček s nápisem SDH Loučim a tento návrh byl schválen.

 

 

Slavnostní průvod od kostela na náves u příležitosti oslav 650 let založení obce Loučim

 

9. listopadu seznámil velitel s průběhem oslav výročí obce, na němž se hasiči významně podíleli, za což jim patří dík, dále o návštěvě oslavence Š. Kalaje, který 28. října oslavil 70. narozeniny. Cvičného poplachu 12. října v 19 hodin se zúčastnilo 12 členů v součinnosti SDH Pocinovice, kdy měl být uhašen požár na faře pomocí hydrantu nad hřištěm – z důvodu slabého tlaku v této větvi vodovodu se voda do hadic nedostala… Dále byla připravena výroční valná hromada na 7.12, k večeři tradičně vepřo-knedlo-zelo v ceně 50 Kč, zahraje Kolovanka. Jednatel upozornil na přednášku MUDr. Švece 29. listopadu. J. Šváb ml. navrhl, že z důvodu kolize bálů u nás a ve Lhotě by stálo za úvahu zúčastnit se bálu 25. listopadu v Pocinovicích.

Výroční valná hromada se konala 7.prosince – 25 členů a 14 hostů. Jednatel přenesl zprávu o činnosti, pokladní o hospodaření, revizor o revizi. Byla předána vyznamenání: za členství 40 let Z. Fichtlovi, V. Sikovi st., J. Dědinovi st. Za 50 let J. Švábovi st., F. Gröslovi a J. Křížkovi. A. Franc obdržel medaili „Za zásluhy“ a J. Široký odznak Sv. Floriána. J. Černý převzal odznak Vzorný preventista II. stupně. Plán práce předložil předseda návrhové komise Pavel Černý – byl schválen jednomyslně.
V diskusi poděkovala starostka D. Blahutová pocinovským hasičům za ukázku při oslavách 650 let sboru a místním slíbila příspěvek 7 tisíc Kč. Schůzi dále pozdravil J. Stuiber za Lhotu, J. Pflanzer na Libkov, V. Fritz za Smržovice, O. Hamrus za Dobříkov. Jan Křížek ml. tlumočil poděkování svého otce za pozvání na valnou hromadu. Z. Huspek se krátce zmínil o okrskové soutěži i oslavách, které v obou případech provázelo pěkné počasí pravděpodobně i díky přímluvě pana děkana Kratochvíla „tam nahoře“.  Byl schválený plán práce na další rok, kde například na úseku výcviku a sportovní aktivity postavíme na okrskovou soutěž 2 družstva a zúčastníme se námětového cvičení na Orlovici v počtu členů zásahové jednotky, v kultuře uspořádáme hasičský bál, postavíme májku, pomůžeme Sokolům s organizací Dne dětí, uspořádáme pro zájemce přebor v bowlingu ve Kdyni nebo v Nýrsku, pomůžeme Sokolům s organizací turnaje o Malovaný džbánek a dětského odpoledne v rámci podzimní pouti a ve druhé polovině roku se pokusíme zorganizovat zájezd na letiště Praha. Při výpomoci obci vyčistíme silnici pod starým viaduktem, v obci porazíme staré stromy a zajistíme vánoční osvětlení kostela a stromku na návsi.
Na závěr informoval V. Ponocný o dění v okresním sdružení hasičů. 

 

Rok 2008

První schůze se konala 4. ledna, přišlo 13 hasičů. Velitel informoval o nasvícení vánočního stromu nově na návsi u plastových kontejnerů. Připravil se tradiční bál, jenž bude 26. ledna, zahraje Orient z Přeštic – cena 5 000 Kč. Vstupné stanoveno na 70 Kč, lístky do tomboly 10 Kč, jednohubky v počtu 10 na tácku za 15 Kč. Součástí bude předtančení skupiny Divoženky ze Kdyně pod vedením Šárky Bürgerové. Delegáti podali informaci o valných hromadách v okolních sborech, velitel informoval o přípravě dříví pro hospodu, zájezdu do Prahy na letiště.

28. března (14) vyslechli účastníci schůze informaci o finančním výsledku bálu, z něhož do pokladny přibylo 13 169 korun. Velitel kladně ohodnotil organizaci i průběh bálu, vyzvedl pomoc hasičů J. Širokého, J. Švába ml, J. Grösla a O.Blahuta a D. Kiláka při odklízení spadaných větví u hřbitova po orkámu Ema v sobotu 1. března. Jednatel podal informaci z jednání valné hromady okrsku, J. Panoš podal informaci o zájezdu na letiště Praha: prohlídka letiště z autobusu trvá 2 hodiny a stojí 3 500 korun. Po diskusi bylo rozhodnuto uhradit ji členům loučimského sboru a jejich rodinným příslušníkům z prostředků SDH, cestovné 250 korun zaplatí každý sám. V případě nenaplnění kapacity autobusu budou volná místa nabídnuta okolním sborům. V diskusi Z. Huspek vysoce ohodnotil bál a oznámil, že na webu obce mají hasiči svojí vlastní rubriku, J. Grösl oznámil termín okrskové soutěže 10. května v Libkově, která bude spojena s oslavou 105 let jejich sboru. J. Široký informoval o zahájení školení na II. stupeň vzorného hasiče, kterého se kromě něho zúčastnili P. Široký, T. Franěk a M. Kacerovský.

Schůze 4. července (17) vyslechla informaci velitele o předání balíčku A. Francovi k 65 narozeninám, o osazení nového hydrantu nad sokolským hřištěm a vyčištění koupaliště a úmrtí dlouholetého sponzora našeho sboru pana Franze z Bavorska, spolu s příslušníky ze Lhoty se uskuteční návštěva jeho  manželky a předání kytice.

 

 

 

 

Soutěž v Libkově – zleva P. Sika, Z. Huspek, M. Zimmermann, R. Honka, J. Široký, J. Panoš, M. Kacerovský, J. Černý, V. Vávra, L. Friebel. Sedící J. Šváb, T. Franěk, P. Široký, J. Grösl, T. Franc, K. Halada, D. Siran

 

Okrsková soutěž v Libkově dopadla pro nás dobře, družstvo nad 35 let bylo první, do 35 let třetí. Soutěžilo se prvně v nových dresech (trička s nápisem), Loučim také dodala 4 rozhodčí. Zájezd na letiště bude 10. října, jako další část zájezdu by mohla být exkurze do pivovaru Prazdroj, součástí také bude večeře v restauraci mezi Plzní a Klatovy a posezení při harmonice. V diskusi informoval Z. Huspek o soutěži Plamen v Ch. Lhotě a jejich možné žádosti o zajištění rozhodčích a o možnosti vyzkoušet vyčistit již napuštěné koupaliště po odkvětu okolních stromů nornou stěnou.

25. září (20) informoval jednatel o schůzi okrsku, na níž se projednával velitelský den na Orlovici a o nultém ročníku noční soutěže 18. října. Dále byl upřesněný zájezd, kromě prohlídky hasičské zbrojnice letiště a jeho plochy bude od 16ti hodin prohlídka plzeňského pivovaru v ceně 120 Kč, zaplatí si každý sám. Po skončení bude v restauraci v Červeném Poříčí večeře a posezení s harmonikářem J. Bejvlem.

Výroční valná hromada se konala 21. prosince za účasti 23 členů a 14 hostů. Přečteny zprávy (hospodaření – na účtu 27 362 a v pokladně 17 206 Kč), byly předány stužky za členství – D. Siran a R. Honka 20 let, A. Franc 50 let. V diskusi pozdravili schůzi zástupci okolních sborů, Z. Huspek informoval o možnosti prezentace naší činnosti na webových stránkách obce a vyslovil přání, aby bylo možno na příští valné hromadě tuto prezentaci ukázal pomocí projektoru.  Závěr provedl zástupce okresního sdružení V. Ponocný st., který hovořil o požárním sportu v okrese, námětovém cvičení na Orlovici, olympiádě v pož. sportu v Ostravě v roce 2009 a účasti pocinovských na přehlídce Pyrocar. Po schválení plánu práce a usnesení byla schůze ukončena večeří a posezení u muziky.

 

Rok 2009
 

První schůze tohoto roku byla 9. ledna, přišlo 23 členů sboru. Hlavním bodem byla příprava plesu, který bude 31. ledna. Zahraje Kolovanka Zdeňka Trefance, vstupné 70 Kč, lístek do tomboly bude stát 20 korun, jeho navýšení bude kompenzováno vyšším počtem vyhrávajících cen v poměru 1:2.5, do této doby to bylo 1:3. Na zvýšení atraktivity tomboly zakoupí sbor jednu dražší cenu. Zástupci, kteří navštívili okolní valné hromady podali zprávy o jejich průběhu – Z. Huspek z Ch. Lhoty, J. Šváb ml. z Libkova, R. Honka ze Smržovic a J. Grösl z Dobříkova. Pro možnost vyhlášení cvičného či ostrého poplachu byli na HZS v Domažlicích nahlášeni: J. Šváb, J. Široký, J. Grösl, M. Zimmermann a jako ohlašovna požáru v obci Jiří Matějka.

Schůze 24. dubna vyhodnotila hasičský bál, z něhož přibylo do pokladny 13 956 Kč a velitel pak podal zprávu o činnosti od minulé schůze: členové připravili špalky (řeznické) do tomboly, zúčastnili se bálu v Libkově v počtu 24 (do toho jsou započítáni i další občané Loučimi), 9 lidí připravovalo dříví pro hostinského, uspořádali jsme oslavu MDŽ, kdy jsme zaplatili vystoupení divadelního ochotnického souboru „Černoch“ z Černíkova (finanční náklady 6 350 Kč), 13 členů bylo na brigádě při prořezávání stromů na silnici pod starým viaduktem (přínos do pokladny od obce 5 000 Kč), byla přivezena májka a velitel nahlásil 16.4. v 17.30 požár skládky v Libkově, k jehož uhašení se brala voda odtamtud. Jednatel podal zprávu z jednání valné hromady okrsku, Z. Huspek o shromáždění delegátů OSH v hotelu Kalous v Domažlicích a byla provedena příprava na okrskovou soutěž 24. května v Pocinovicích, kde budou soutěžit naše 2 družstva a vyšleme 3 rozhodčí. Velitel dále informoval o zakoupení 5 ks požárních obleků pro členy zásahové jednotky (kalhoty, kabát a boty) v ceně 50 tisíc korun, které jsou majetkem obce a jednatel informoval, že ne všichni členové ZJ mají zdravotní prohlídku. Do sboru byl přijal nový člen Michal Čihák, Loučim 19.

Na schůzi 28. srpna (18) byla zhodnocena okrsková soutěž, kdy naše družstvo do  35 let v sestavě T. Franc, K. Halada, D. Siran, V. Vávra, P. Sika, M. Kacerovský, T. Franěk a P. Široký obsadilo 3. místo,družstvo nad 35 let v sestavě J. Šváb, M. Zimmermann, J. Široký, J. Grösl, T. Franc, M. Kacerovský a V. Černý obsadilo 2. místo.
 

 

Na snímku zleva horní řada: J. Šváb, J. Široký, M. Zimmermann, K. Halada, P. Široký, T. Franěk, sedící P. Černý, V. Vávra, T. Franc, M. Kacerovský, D. Siran, V. Černý.

 

Jako rozhodčí byli J. Černý a R. Honka, Z. Huspek jako zástupce tisku. V sobotu 28. června okolo 23.30 provádělo po intenzívním dešti 7 členů čistění silnice, uvolnění a kontrolu kanálů a propustí. Došlo také k zatopení sklepů u Wiesnerů a Jirotků. Deset členů se 18. července v nepříznivém a deštivém počasí zúčastnilo oslav 110 let založení sboru v Ch. Lhotě. Dále bylo rozhodnuto zaslat na konto obcím postižených záplavami tisíc korun. Velitel pak informoval o velitelském dni na Orlovici a prvním ročníku nočního cvičení, kdy náš sbor zajistí rozhodčí.

13. listopadu (19) byla projednána výroční valná hromada, která se bude konat 27. listopadu, byla připravena kandidátka – za odstupujícího starostu Z. Fichtla bude navržen R. Honka. V hodnocení činnosti za minulé období zmínil velitel účast na velitelském dni v Orlovici (7 členů), noční cvičení, na něž jsme dodali 4 rozhodčí (Honka, Široký J., Zimmermann a Šváb ml.) a reportéra Z. Huspeka. Při příchodu procesí z Nových Kostelů v Bavorsku zajišťovali J. Šváb a T. Franc dopravu v zásahových oblecích. Členové dále odsouhlasili finanční příspěvek 700 Kč pro děti na výlet do Norimberka a 1 500 Kč na vánoční koncert, který bude pořádat obec. Z. Huspek navrhl uvažovat nad zakoupením nových typů uniforem.

 

 

5.prosince jsme napouštěli zrekonstruovaný rybník na návsi. Z požární nádrže, která má celoročně dobrý přítok  (pokud není extrémní sucho) jsme pomocí stroje čerpali vodu do trubek k rybníku.

 

Výroční valná hromada se konala 27. listopadu, zúčastnilo se 26 členů a 14 hostů. Po přečtení zpráv o činnosti, hospodaření a revizní zprávy byli předány stužky za členství: 30 let Otakar Blahut, 20 let Dušan Siran a Richard Honka.

Dále byl zvolen nový výbor:

starosta:                                                   Richard Honka

velitel sboru a zástupce starosty:                  Josef Šváb ml.

velitel družstva a zástupce velitele:               Tomáš Franc

hospodář:                                                 Milan Zimmermann

jednatel:                                                   Jiří Grösl

preventista:                                               Josef Černý

strojník a referent MTZ:                               Jaroslav Široký

kulturní referent:                                         Otakar Blahut

kronikář:                                                    Zdeněk Huspek

vedoucí  revizní komise:                               Josef Panoš

členové RK:                                               Pavel Sika a Dušan Siran

 

V diskusi starostka obce D. Blahutová přislíbila sboru příspěvek od obce ve výši 10 tisíc korun a oznámila, že sbor bude mít v nově opravené budově OÚ svoji klubovnu v přízemí, R. Honka poděkoval za důvěru při zvolení a nastínil svoji představu o fungování sboru, do něhož by chtěl zapojit větší počet členů. Valnou hromadu pozdravili zástupci okolních sborů a byl schválen plán práce na další rok, odstoupivší starosta Z. Fichtl poděkoval výboru za spolupráci za celých 18 let, co vykonával tuto funkci. Po večeři (knedlo-zelo-vepřo) zahrálo duo Jarábek & Mihál.

 

Rok 2010

 

26.ledna se konala první chůze, přišlo 20 členů. O činnosti za poslední období informoval velitel Šváb J. Hasiči se podíleli na instalaci osvětlení vánočního stromu na návsi a nasvícení kostela, dále byla upravena místnost v přízemí obecního úřadu, vyčleněná jako hasičská klubovna. Dalším bodem byla příprava bálu, který bude 30. ledna. Zahraje Kolovanka, lístek do tomboly bude stát 20 Kč, 10 kusů jednohubek na tácku bude stát 15 Kč. Z prostředků sboru byly zakoupeny 2 atraktivní ceny – mikrovlná trouba a kávovar. Byla domluvena brigáda na přípravu dříví pro hospodu, delegáti výročních hromad v okolních sborech podali informaci o jejich průběhu a T. Franc sdělil, že nechal udělat dalších 6 triček pro zbývající členy. Starosta Honka navrhl 2 akce pro letošní rok – zájezd do jaderné elektrárny Temelín a uspořádání oslavy MDŽ. Program bude upřesněn do konce ledna a jedná se buď o vystoupení muzikantů Jarábek-Mihál, divadelní představení ochotníků z Černíkova, módní přehlídka, kouzelníci…

Další schůze byla 2. dubna (21) a byla zhodnocena činnost od poslední schůze. Bál se vydařil především finančně, účast byla slabá a jen díky návštěvě z Ch. Lhoty se sál alespoň zčásti naplnil. Uspořádali jsme oslavu MDŽ, sbor zaplatil vystoupení ochotníků z Černíkova se hrou Pravda o zkáze Titanicu aneb Kdo druhému jámu kopá… Po skončení hry zahrálo duo Jarábek-Michál, ženám byly předány květiny. Akce byla hodnocena jako velmi vydařená. Byla provedena konečná úprava klubovny, tříčlenná delegace navštívila oslavence: V. Zimmermann 70 let, J. Panoš a J. Dědina 60 let. Velitel se zúčastnil třídenního školení v Domažlicích, starosta Honka podal zprávu o jednání okresního sdružení, kde byl zvolen nový starosta Václav Kalčík. Za okrsek Pocinovice je ve výkonném výboru V. Ponocný st. a J. Tvardík.
Jednatel podal zprávu o jednání výroční valné hromady okrsku, kde byli do jeho výboru za náš sbor zvoleni: J. Šváb jako zástupce velitele, J. Grösl jako jednatel, J. Široký jako strojník a Z. Huspek jako tiskový mluvčí.
Pokladník informoval o finančním výsledku bálu –do pokladny se získalo 14 783 korun. Dále byla projednána příprava na okrskovou soutěž, která letos bude v Dobříkově, na duben byla navržena brigáda pro obec na prořezání stromů pod starým viaduktem a topolů při cestě ke koupališti za 5000 Kč, čištění koupaliště bude v květnu a zaplaceno OÚ individuálně. V diskusi se hovořilo o zájezdu do Temelína a především návštěvě tamní hasičské zbrojnice.

25. srpna (19) se zhodnotila brigáda, které se zúčastnilo 9 členů sboru, okrsková soutěž v Dobříkově, kde se družstvo do 35 let umístilo jako 3. a nad 35 let jako 2. Též jsme dodali 3 rozhodčí. 8 členů se zúčastnilo čištění koupaliště, delegace navštívila 14. června Z. Fichtla – 65 let a J. Siku, 60 let. Osm členů se také zúčastnilo oslav 130 založení SDH v Pocinovicích, 4 členové zahájili trénink na okresní veterán hasičskou ligu. Byl odsouhlasen finanční dar 2 tisíce korun pro obec Heřmanice, postižené povodní. Konkretizoval se zájezd do Temelína, který bude 12. listopadu. Byl přijat nový člen, hostinský Jiří Matějka.

Na schůzi 5. listopadu (22) se vyhodnotila účast na pohřbu čestného starosty sboru Jana Křížka 27. srpna, který zemřel ve vědu 99 let. Rozloučení jménem sboru pronesl v kostele po mši svaté Z. Huspek, zúčastnilo se 28 uniformovaných hasičů i z okolních sborů, náš sbor zajistil věnec. V září se uskutečnila 2. kolo veterán ligy, jíž se v družstvu Pocinovic zúčastnili za náš sbor J. Šváb, M. Zimmermann, Z. Blahut a J. Grösl. 7 členů sboru se zúčastnilo velitelského dne v Orlovici 8. a 9. října, 22. října byl předán dárkový balíček V. Khinovi (60 let). Zájezd do Temelína bude mít následující program: odjezd v 6.30, exkurze v provozu elektrárny a hasičské zbrojnice, návštěva Č. Budějovic s volným programem a večeře s posezením s harmonikou (V. Bejvl) v Nalžovských Horách. Dále byla připravena valná hromada a zajištěny delegace na VVH okolních sborů.

Výroční valná hromada se konala 3.prosince za účasti 26 členů a 14 hostů. Starosta sboru R. Honka přivítal bývalou starostku D. Blahutovou a novou starostku  Ing. J. Dirriglovou. Předneseny zprávy o činnosti, pokladní a revizní zpráva a byly předány stužky za členství: 30 let J. Šváb ml. a M. Zimmermann, 20 let Tomáš Franc, Pavel Sika a Václav Vávra ml. Novému členovi Jiřímu Matějkovi byl předán členský průkaz. V diskusi kromě pozdravů okolních sborů zhodnotil činnost sboru též jeho starosta R. Honka a vyslovil přání, aby se na práci podílel větší počet členů. Po schválení plánu práce byla schůze ukončena večeří a hudebním vystoupením Franty Tomana ze Škrchleb.

 

Rok 2011
 

První schůze se sešla 7. ledna za účasti 20ti členů. Velitel podal informaci o předchozí činnosti (osvětlení kostela a stromu na návsi) a zakoupení 2 kusů svítilen a teplometu do hasičské zbrojnice z dotace KÚ Plzeň. Členové delegací podali informace o valných hromadách v okolních sborech a byly rozděleny úkoly na hasičský bál, který bude 29. ledna. Hrát bude Kolovanka, ceny vstupenek, tomboly a jednohubek zůstávají stejné jako loni. Jako předtančení vystoupí taneční pár plzeňského tanečního klubu Koloseum Dance Team. Dále byly prodiskutovány oslavy MDŽ. Zahraje ochotnický soubor z Domažlic, poté zahraje Jarábek a Mihál. V diskusi padl návrh na druhého strojníka a druhého velitele, kteří by absolvovali školení pro zásahovou jednotku, spadající pod obecní úřad. Dále bylo navrženo uskutečnit na návsi ukázkovou zabijačku, kterou by organizovali hasiči – případný výdělek by šel do pokladny sboru.

                      Jako každý rok připravily ženy hasičů chuťovky na bál.


Další schůze byla 5. května (18). Členové sboru se zúčastnili valné hromady okrsku, navštívili hasičský bál v Libkově a v Chodské Lhotě, uspořádali jsme oslavu MDŽ pro místní ženy, které zhlédly divadlo, mohly si zatancovat při hudbě dua Jarábek a Mihál a dostaly karafiát. Finanční zisk z bálu byl 15 968 Kč, výdaj na MDŽ činil 4 310 Kč. Preventista Josef Černý podal informaci ze školení – 2x ročně by měla být provedena kontrola komínu odbornou firmou, při změně topení nebo výměně kotle je vyžadována revize, pálení na vlastním pozemku se hlásit nemusí, naopak mimo intravilán obce i na vlastním pozemku je pálení nutno nahlásit. Starosta Honka informoval o brigádách a velitel Šváb o konání okrskové soutěže ve Smržovicích 14. května.

22. září přišlo na schůzi 15 členů a byla vyhodnocena okrsková soutěž – družstvo do 35 let skončilo na 3. místě, dvě družstva nad 35 let byla 3. a 4. Tříčlenné delegace předaly dárkové balíčky jubilantům k 65. narozeninám a to V. Siranovi, V. Vávrovi a J. Vávrovi. V rámci čistění rezervoáru bylo provedeno odkalení hydrantu v zahradě v Vávrů čp. 8, J. Šváb, M. Zimmermann, Z. Blahut a D. Siran se zúčastnili veterán hasičské soutěže – výsledky:

1. kolo –  Krchleby 2. místo,

2. kolo – Pocinovice 1. místo

3. kolo se uskuteční 24. září ve Všekarech.

 

Vítězné družstvo Pocinovic, doplněné o členy našeho sboru. Zleva: Milan Zimmermann, Pavel Schamberger, Zdeněk Blahut, Dušan Siran, Václav Veselák, Emil Dopirák, Josef Šváb, Václav Ponocný

Velitel sboru informoval o úmrtí dlouholetého velitele SDH Pocinovice Bohumila Faula. Poprvé bylo zmíněna příprava oslav 110 let založení našeho sboru.

Schůze 11. listopadu (17) vyslechla informaci velitele o naší účasti na pohřbu B. Faula v Pocinovicích, účasti na veteránské lize, kde se družstvo Pocinovic, doplněné na 4 členy našeho sboru stalo celkovým vítězem pro tento rok, o účasti na velitelském dni na Orlovici a naší účasti jako rozhodčí na noční soutěži v Pocinovicích. 4. listopadu předala delegace balíček J. Širokému i příležitosti 60 let. Byla připravena výroční valná hromada, bylo požádáno o dotaci na oslavu 110 let výročí sboru, jednatel informoval o přednášce učitele autoškoly J. Hofmaistera v pátek 25. listopadu a pokladník informoval o převedení finančních prostředků z vkladní knížky na bankovní účet České spořitelny.

Výroční valná hromada se konala 2. prosince, dostavilo se 24 členů a 14 hostů. Zprávu o činnosti přednesl jednatel J. Grösl, pokladní zprávu M. Zimmermann, který konstatoval zajímavý úkaz – v roce 2011 byly příjmy 46 448 Kč a výdaje naprosto stejné! Zástupci okrsku pak předali Z. Huspekovi čestné uznání Okresního sdružení za dobrou propagaci práce okrsku Pocinovice, čestné uznání také sboru a členům družstva veteránů medaile a pohár za vítězství. V diskusi jednání pozdravili zástupci okolních sborů, starostka obce a schůzi uzavřel po přijetí plánu práce starosta sboru R. Honka.