Obsah

 

Oznámení

*****

Velká fotogalerie z oslav 120 let založení SDH v Loučimi je v pravém sloupci!

Pro lepší info byla zřízena nová podsložka v rubrice Spolky - SDH.

120 SDH

Po kliknutí do obrázku se podívejte na první část galerie z oslav 120 let založení SDH Loučim.
*****

Předání upomínkových předmětů hasičům z bavorského Vorderbuchbergu
Po průvodu z kostela následovaly zahajovací projevy a předávání čestných uznání a medailí. Naše slavnosti navštívila i dvanáctičlenná delegace hasičů s družebního sboru v bavorském Vorderbuchbergu. Přivezli nám upomínku a dostali sošku sv. Floriána.

*****

120 let SDH

Galerie z oslav 120 let založení SDH Loučim ukázkou zásahu veteránů ze Kdyně s loučimskou posilou. 

*****

120 let SDH - návštěvníci

Závěrečná část galerie z oslav 120 let založení SDH Loučim.

*****

Obecní úřad Loučim oznamuje, že od čtvrtka 21. července se bude vybírat poplatek za vodu za 1. pol. 2022.

Zaplatit lze v hotovosti o úředních hodinách na pokladně obecního úřadu
nebo převodem na účet obce Loučim 762070339 / 0800.

V případě platby převodem prosím uveďte jako variabilní symbol číslo popisné, za které je platba prováděna, případně do zprávy pro příjemce účel platby (např. poplatek za vodu + jméno).

Výši poplatku vám sdělíme na požádání emailem příp. telefonicky v úředních hodinách.

*****

Loučimská knihovna otevřena každé pondělí od 16 do 18 hodin. 

*****

Nahoru

 
 
 
 
 
 
 

Fotogalerie

120 let SDH - příprava oslavy

120 let SDH - příprava oslavy

Tato galerie měla být jako první, aby ukázala část příprav na sobotní oslavu. Nebyl čas a tak se podívejte, jak si tihle chlapi (a to zde nejsou všichni) mákli. I ženské ruce se zapojily do přípravy výstavy fotek z činnosti posledních 4 let. Všem patří veliký dík, protože bez nich by to nešlo.

Oslava 120 let založení SDH - návštěvníci

Oslava 120 let založení SDH - návštěvníci

To nejlepší nakonec - spokojení návštěvníci našich oslav. Ty se dle hodnocení nestranných účastníků vydařily velmi, což se ostatně dalo čekat. Tolik času a práce věnované přípravě se muselo nějak projevit!

 Oslava 120 let založení SDH - ukázky hašení + občerstvovací tým

Oslava 120 let založení SDH - ukázky hašení + občerstvovací tým

Dalších 25 obrázků je věnováno ukázkám zásahu historické stříkačky ze Kdyně, stříkání z vodního děla cisterny Tatra (původně to měla být duha, ale sluníčko bylo jiného názoru) a náš obětavý občerstvovací tým.

Oslava 120 let založení SDH - předávání ocenění a medailí

Oslava 120 let založení SDH - předávání ocenění a medailí

Po zahajovacím projevu, který v zastoupení jednatele Jiřího Grösla přečetl kronikář Zdeněk Huspek, promluvila starostka obce Jana Dirriglová a potom došlo k předání čestných uznání a medailí.

Oslava 120 let založení SDH - mše a průvod na náves

Oslava 120 let založení SDH - mše a průvod na náves

V sobotu 30. července jsme oslavili 120. výročí založení našeho sboru. V první části galerie se podívejte na slavnostní mši svatou v kostele a průvod na náves.

Couvání traktorů s vlekem Libkov - výstava veteránů

Couvání traktorů s vlekem Libkov - výstava veteránů

Hlavní soutěže se z Loučimi nezúčastnil nikdo, zato máme silné zastoupení na výstavě veteránů, která je součástí couvání.