Obsah

Sokol Loučim
************************

Zpráva z výroční valné hromady TJ Sokol

Výroční valná hromada Tělocvičné jednoty Sokol Loučim se konala v pátek 25. března 2022 v sále restaurace pana Matějky a sešlo se na ní 36 členů včetně několika hostů. Zprávu o činnosti za uplynulé období podal jednatel Jiří Grösl a bylo to období pěkně dlouhé, poslední valná hromada byla v březnu 2019!

Nebylo to nečinností členů, ale všelijakými zákazy a omezeními kvůli pandemii Covid.

V roce 2020 uspořádal Sokol 22. února masopustní průvod v počtu 25 masek na tradiční trase Loučim, Nová Víska (Vobíralka) a Libkov. Pro děti připravili sokolové 4. července na koupališti všelijaké soutěže ke Dni dětí a protože bylo letní teplo, mohli si všichni zadovádět ve vodě a povozit se na gumových člunech. Přišlo celkem 26 dětí, z toho 10 místních, což dokazuje, že vítáni jsou všichni příchozí. Byla to první akce po koronavirové pauze, kdy se děti mohly pobavit a lidé sejít a vzájemně si popovídat.

V sobotu 12. září se na hřišti konal 5. ročník sportovně turistické akce "Štrapáce za Loučimským džbánkem".

Cyklotrasu 6 km dlouhou absolvovalo 7 účastníků, 27 km jich jelo 37 a 8 nejzdatnějších vyrazilo na trasu dlouhou 50 kilometrů.

Naučnou stezku dlouhou 6 km absolvovalo 29 turistů, další 4 si pak vyšlápli 15 km dlouhou túru. Celkem se ve slunečném a teplém odpoledni zúčastnilo 85 lidí většinou z blízkého okolí.

Odpoledne pak zahrála country kapela a následovalo posezení...

Pouťová neděle byla tradičně vyhrazena dětem a jejich atletickému dovádění, kdy se soutěžilo v běhu na 60 metrů, hodu kriketovým míčkem a skokem do dálky. Po pečlivém spočítání výsledků určili organizátoři pořadí a vypsali diplomy a začalo slavnostní vyhlašování výsledků. Tak jako každý rok vyhráli všichni, děti si zasoutěžili a mohly porovnat své výkony s ostatními, pro členy TJ Sokol, kteří obě akce připravili to bylo spoustu práce, jejímž výsledkem je spokojenost. Všem patří veliký dík za to, že se i v této složité době dokázali sejít a něco udělat pro druhé.

Zúčastnilo se 26 dětí z Loučimi i okolí, nejstarší Aleš Bláha je ročník 2008, nejmladší pak byl Toník Franc a Filípek Kraft, oba ročník 2019. Kromě diplomů dostali všichni účastníci trojboje i pěkné batůžky.

Po skončení léta začala další covidová omezení, takže pro rok 2020 to bylo z činnosti všechno.

V roce 2021 byla v provozu sjezdovka u třešňovky, galerie je z neděle 17. ledna. Koncem března parta sokolů demontovala vlek. 10. dubna uklidili sokolové hřiště před jarní sezónou a rozřezali a odvezli starou lípu, která se za silného větru zlomila. Pařez vedle stánku slouží jako stůl pro konzumaci občerstvení.

Dětský den se odehrál tentokrát na návsi a byl spojený s ukončením rekonstrukce rybníka. Článek s podrobnostmi a galerií je zde v odkazu.

Na rok 2021 připadlo 100. výroční založení místní TJ Sokol a to bylo nutno řádně oslavit.

Samotné oslavě, která začala 11. září v 16 hodin, předcházelo tradiční „Putování za Loučimským džbánkem“. Na trasu dlouhou 6 km se vydalo 18 pěších, 27 km na kolech pak absolvovalo 36 cyklistů.

Podrobnosti z oslavy jsou v samostatném článku u fotogalerie zde a nutno objektivně dodat, že všechno, včetně počasí „klaplo“ jak mělo, ale pozor, jenom díky obětavosti a zkušenosti všech, kteří se na akce podíleli!

V neděli 12. se atletického trojboje zúčastnilo rekordních 32 dětí, následovalo fotbalové utkání poznamenané nepříjemný zraněním Karla Kacerovského ml.

Na Strašidelnou stezku 5. listopadu se vydalo 20 nebojácných dětí, na něž ve tmě číhalo 13 strašidel. Pro všechny pak bylo ve společenské místnosti OÚ připraveno občerstvení. Galerie je zde.

V listopadu byl opět instalován lyžařský vlek, sníh na lyžování byl pouze v neděli 26. prosince.

Tentýž den v podvečer uspořádala loučimská farnost vánoční koncert z místních zdrojů, kterýžto Sokol podpořil především účastí.

To je stručný výtah ze zprávy jednatele.

Zprávu o úspěšném hospodaření pak přednesl hospodář Karel Kacerovský, následoval plán činnosti na letošní rok. Poté si členstvo zvolilo staronové vedení, kytičku tulipánů předali činovníci Haně Sedláčkové, Evě Turečkové, Vendule Tauscherové a v nepřítomnosti též Jitce Sazamové jako poděkování za nácvik úspěšné skladby pro sokolský slet. Libkovským volejbalistům pak věnovali nový balón.

V diskusi vystoupil kromě starostek Loučimi a Libkova také starosta Sokolské župy Šumavské Jindřich Schovanec.

Na závěr byla večeře a k tanci i poslechu zahrál Zdeněk Trefanec se svojí ženou Danou.

 

Vedení TJ Sokol Loučim

 

Starosta                             Josef Šváb

místostarosta                    Tomáš Franc

jednatel                              Ing. Jiří Grösl

hospodář                            Karel Kacerovský

náčelník                              Václav Vávra

vzdělavatel                         Vlasta Francová

člen pověřený kontrolou   Václava Tauscherová


******************************

 

Tři obrázky ze Všesokolského sletu od 1. do 6.7. v Praze. Že jim to sluší, dorostenkám!

 

Sokol Loučim na sletu v Praze

Sokol Loučim na sletu v Praze

Sokol Loučim na sletu v Praze

******************************

V zdravém těle zdravý duch!

Obrazek

                                         

Župa Šumavská

1921 

V roce 1921 byla 16. ledna založena v Loučimi tělocvičná jednota "Sokol". Starostou byl zvolen Kamil Holý, nájemce velkostatku. Při založení bylo zapsáno 30 členů.

1924

Tělocvičná jednota Sokol zřídila na návsi Husův pomník, který byl slavnostně odhalen 10. července 1924.                                             Pomík - Hus                           

1925

Sokol pořádal 23. srpna 1925 první veřejné cvičení.       

 

 

Sokol Loučim a jeho činnost

Sokol byl v Loučimi založen 16. ledna 1921. Kromě místních sdružuje také členy z Libkova. Jeho činnost je vidět v průběhu celého roku. Koncem zimy to je masopustní průvod, který kromě zmíněných dvou obcí pravidelně zavítá i do Nové Vísky. V roce 2006 to bylo už po jednatřicáté.

Masopust

Od roku 1990 pořádají sokolové na místním koupališti Den dětí, pro které připravují zábavné soutěže, táborák a ohňostroj.

Dětský den

Členky Sokola také nacvičují – a zúčastňují se – sletových cvičení. V roce 1994 vystoupily nejmenší děti na okresní úrovni v Janovicích, ženy pak v Janovicích, Plzni a Praze. V letech 2000 a 2006 ženy cvičily v Klatovech, Plzni i Praze.

Obrazek

Turnaj v malé kopané „O malovaný džbánek“ na loučimském fotbalovém hřišti už má také svoji tradici i jméno mezi hráči. V roce 2006 se hrál ji 16. ročník. Celodenního turnaje se zúčastňuje kromě domácích 4 až 8 mužstev z celého domažlického okresu.

Obrazek

Většinou hned další den po turnaji pořádá Sokol Loučim v rámci podzimní pouti sportovní odpoledne. Pro děti atletické závody, pro dospělé fotbal ženatí versus svobodní. I tento zápas se hraje už 40 let nepřetržitě.

Ženatí vs svobodní

Kromě pravidelných aktivit jezdí sokolové na cyklovýlety, chodí plavat, pořádají výlety do okolí, turnaje v nohejbalu, stolním tenisu, taneční zábavy v hostinci i na koupališti a jezdí na různé zájezdy. Ženy a děti si většinou přes zimu chodí zacvičit do tělocvičny v bývalé loučimské škole.

Sportovní odpoledne

Zakládající členové Sokola Loučim by jistě měli radost, jak jsou jejich myšlenky a ideály naplňovány i po tolika letech.

 

Složení výboru TJ Sokol Loučim


starosta                Josef Šváb

místostarosta        Tomáš Franc

hospodář              Karel Kacerovský

náčelník               Václav Vávra

jednatel               Jiří Grösl

vzdělavatel           Vlasta Francová