Obsah

Oznámení

****************************

V rámci nařízení Vlády ČR k omezení provozu pracovišť orgánů veřejné moci, bude omezen provoz Obecního úřadu Loučim pro veřejnost do odvolání na dny pondělí a středu, vždy od 15.00 do 16.00 hodin a to především k vyřízení bezodkladných záležitostí.
Jinak zůstává provoz zachován i mimo tuto dobu. Občané se mohou obracet k vyřízení záležitostí písemně, telefonicky nebo e-mailem na starostku obce.

Kontakt: obec.loucim@tiscali.cz, mob. 777617735

****************

Restaurace Škarmanka Kdyně začala nabízet rozvoz obědů po okolních obcích.  V případě zájmu  o odběr obědů se obraťte na pana Boudu, tel. 774 987 733.

****************

Sdělení ohledně možné objednávky pečiva:

Vzhledem k přetrvávající mimořádné situaci nabízíme občanům možnost objednat si pečivo (chléb, rohlíky, raženky) dvakrát v týdnu v úterý a v pátek v rámci závozu Pekáren přímo do obce.

Výdejní místo bude u Matějků formou samoobsluhy z výdejní  skříně. Jednotlivci si pečivo z přepravky sami neberou a jednou za 14 dní potom uhradí po domluvě u paní Matějkové.

Kdo bude mít o tuto službu zájem, kontaktujte telefonicky starostku obce ohledně požadovaného množství (rohlíky a housky je možné odebírat vždy po 5, 10, 15... kusech, chleba celý) nejpozději do středy 25.3. Od pátku bude potom možné pečivo odebírat.

Jana Dirriglová mob. 777617735

****************

Vážení občané, jistě víte, že všichni smějí vycházet a pohybovat se na veřejných prostranstvích pouze s rouškou. V případě, že někdo neměl možnost si roušku zajistit nebo vyrobit, obraťte se telefonicky nebo e-mailem na starostku obce - kontakt viz níže, několik kusů máme k dispozici.

Dle usnesení Vlády ČR je osobám starším 70 let doporučeno nevycházet po dobu trvání nouzového stavu mimo svá obydlí, s výjimkou návštěvy zdravotnického zařízení za účelem zajištění neodkladné zdravotní péče.

Pokud Vám se zajištěním nezbytných potřeb a nákupu nemohou pomoci Vaši mladší rodinní příslušníci nebo jiné osoby Vám blízké, můžete se obrátit na obecní úřad:

Email: obec.loucim@tiscali.cz; mob. 777617735

Starostka obce

****************

Vzhledem k současnému stavu omezení pohybu osob, doporučujeme občanům platit poplatky pomocí převodu na účet 762070339/0800 (Česká spořitelna) nebo vyčkat s platbou na pozdější období.

Dále oznamujeme starším a nemocným občanům, že pokud budou potřebovat pomoc se zajištěním některých nezbytně nutných potřeb, mohou se obrátit na obecní úřad.

****************

Na úřední desce jsou všechna dosud vydaná opatření ohledně koronaviru!

 

Fotogalerie

06.03.2020

Oprava střechy po vichřici 2

Oprava střechy po vichřici 2

Ve středu 4. března byli na střeše našeho kostela opět vidět odvážní muži na lanech. Ve složení Petr Tippl, Karel Drábeček a Martin Pytel opravovali krytinu po vichřici Julie z 23.2.

Detail