Obsah

 Projev starostky Loučimi Jany Dirriglové při zahájení slavnosti žehnání zvonu 8. září 2019

 

Vážení představitelé církve, vážení hosté, milí přátelé,

dovolte mi, Vás také jménem obce, co nejsrdečněji přivítat na této výjimečné  slavnostní události,  žehnání nového zvonu pro náš farní kostel Narození panny Marie v Loučimi.

Srdečně vítáme pana generálního vikáře a další vážené zástupce katolické církve, pana mons. Georga Engelmeiera z Neukirchen b. Hl. Blut, faráře Cuibaka  a další. Dále  vítám starostky a starosty a  z okolních obcí:
paní Báru Černou z Libkova,
paní Marii Homolkovu z Pocinovic,
pana Miroslava Jägera z Chodské Lhoty.

Nevím, zda jsem měla možnost se všemi přivítat a pokud jsem někoho nejmenovala, je stejně srdečně vítán.
Dále vítám našeho hosty ze spřáteleného Neukirchen b. Hl. Blut - pana starostu, Markuse Müllera,  druhého a třetího starostu pana Hanse Kerschera a Uliho Neumayera, pány čestné bývalé starosty Egida Hofmanna a Josefa Berlingera,  předsedkyni Katolického svazu žen Roswithu Reitmeier, čestné občany  Dr. Hanse Aschenbrennera a Ludwiga Baumanna,  také zástupce muzea v Neukirchenu, pana Bauerfeinda a zástupce tisku paní Helgu Brandl.

Vítám také  domácí účinkující i pěvecký sbor Hohenbogen-Chor a děkuji, že přijali pozvání k hudebnímu doprovodu.  Vítám zástupce hasičských sborů okrsku a především Vás všechny, kteří jste přišli  a poctili nás Vaší návštěvou.  

Chtěla bych na tomto místě velmi poděkovat našemu panu faráři, Mons. Miroslavu Kratochvílovi, iniciátorovi této krásné myšlenky pořízení nového zvonu a současně také realizátorovi a organizátorovi celého zajisté nelehkého procesu od jeho prvotní vize až po umístění zvonu do věže. Ale nejen za to, chtěla bych Vám, pane farář, také poděkovat za příkladnou péči o náš poutní kostel, o faru, za Vaši vstřícnost, radu i pomoc.

Zvon není jen hudební nástroj, který je tvořen tělem a srdcem, snad všichni cítíme, že je to více než jen pouhá věc, že v sobě má něco, co nás sbližuje a sjednocuje, že se váže k zvěstování radosti i smutku, že dává lidskému bytí nějaký řád a smysl.
Všechny nás velmi těší, že náš poutní kostel dostane nový zvon namísto zvonů, o které v minulosti přišel.
Protože o historii loučimských zvonů toho není mnoho známo, dovolím si Vám v této souvislosti  přečíst úryvek textu z obecní kroniky z roku 1942:

Úryvek z kroniky Loučimi

Úryvek z loučimské kroniky

My dnes plakat nemusíme, můžeme se  společně radovat  a být vděčni za to, že žijeme společně  v míru, uprostřed bezpečné Evropy, v příhraničním regionu, kde se můžeme bez překážek v radosti potkávat a podávat si přátelsky ruce,
že žijeme společně na krásném kousku země zatím bez velkých přírodních katastrof.

Dnešní den nám dává zároveň příležitost zamyslet se nad naším bytím, zamyslet se nad tím, co může každý ku prospěchu společného soužití udělat.

Přejme si, aby nám zvon zvonil častěji při radostných zprávách a příležitostech. Jednou z nich bude zajisté podzimní procesí, při kterém bude zvon vítat poutníky z Neukirchenu, kteří opět přijdou  v tomto jubilejním roce, kdy si připomínáme 600 let přenesení sochy  Panny Marie loučimské  do Neukirchenu.  Na počest této události nás 9. listopadu  spolu s poutníky navštíví i tato vzácná 600 let stará soška.
Všichni jste srdečně v tento den vítání, přijďte se madonu do kostela podívat,  mše bude ve 13.00 hodin a potom bude následovat společné posezení.

Na závěr  bych ještě poděkovat všem, kteří jste na zvon přispěli.
Děkuji také obci Neukirchen b. Hl. Blut, která věnovala před dvěma roky 330 kg mědi.
Poděkovat je třeba ale také našim hasičům i dalším spoluobčanům za velkou pomoc při přípravách.
I obec se snažila přispět k této dnešní slavnostní atmosféře stavebními úpravami v prostoru hřbitova a přístupu k němu. Obnovili jsem cestičky v areálu, objekt márnice i zábradlí podél přístupových schodů.

Přijměte prosím na závěr všichni pozvání ke společnému přátelskému posezení a občerstvení ve společenském stanu na hřišti za farou, které pro Vás obec spolu s farností připravila, a na které také finančně přispěli okolní obce - Chodská Lhota, Libkov a Kdyně.

Nahoru