Obsah

Výroční valná hromada 2017

Výroční valná hromada 2017

Výroční valná hromada TJ Sokol Loučim proběhla v pátek 3. března v sále loučimské restaurace za přítomnosti 25 členů z celkového počtu 33, což je úctyhodné číslo. Přítomno bylo také několik hostů. Zprávu o činnosti přednesla starostka Sokola Vladimíra Kacerovská a vyjmenovala akce, jimž se náš web věnoval v průběhu celého roku jak fotodokumentací, tak články v Domažlického deníku a ve Zpravodaji Kdyňsko. Na závěr poděkovala všem, kteří se na činnosti podílejí, i když nejsou členy, vyjmenovala nejaktivnější členy a také jim poděkovala. Dva poslední odstavce považuji za nutné citovat doslova: "Smekám pomyslný klobouk před těmi z vás, kteří jste ochotni ve svém volném čase a bez nároku na odměnu přiložit ruku k dílu. Hlavní motivací naší činnosti je jednoznačně touha a potřeba sdílet společně volný čas s lidmi podobných zájmů a hodnot. Každé společenství, ať se jedná o rodinu, obec či stát, prochází čas od času zatěžkávací zkouškou a ta naši jednotu pravděpodobně čeká v roce letošním. Věřím, že cesta, po které se vydáme, se bude možná jinak klikatit, povede jinou krajinou, ale cílem vždy byla a bude podpora kulturního, sportovního a společenského životy v našich obcích" (míněny obce Loučim a Libkov, pozn. aut.). Tyto poněkud záhadné věty předznamenaly diskusi na téma skokového navýšení členských příspěvků a věnovat tomu budeme samostatný článek. Karel Kacerovský přednesl zprávu o hospodaření a Tomáš Franc plán činnosti na další rok: březen demontáž lyžařského vleku; duben úklid a údržba hřiště; 8. dubna brigáda v lese na sázení stromků; 15. dubna výlet vlakem do Sušice a návštěva Muzea Šumavy; 16. dubna uspořádání pouťové zábavy společně s hasiči; květen cyklovýlet okolím; červen uspořádání dětského dne; srpen údržba hřiště, sekání trávy; 9. září uspořádání pochodu a cyklovýletu "Štrapáce za loučimským džbánkem; 10. září dětské atletické odpoledne; říjen instalace lyžařského vleku; prosinec zahájení adventu koncertem a dle sněhových podmínek zahájení lyžařské sezony. Po dlouhé diskusi a odsouhlasení usnesení následovala večeře a posezení s harmonikou Váši Valenty a houslemi Vaška Boubrleho.
Vytvořeno: 4. 3. 2017
Poslední aktualizace: 5. 10. 2021 20:22
Autor: Zdeněk Huspek