Obsah

Výroční valná hromada 21. března 2015

Výroční valná hromada 21. března 2015

Zvýšení členských příspěvků bylo hlavním bodem diskuse Loučim – První jarní den zakončili místní sokolové svojí výroční valnou hromadou, oproti jiným létům místo odpoledne až večer. Hlavní částí jednání dvacítky členů, zahrnující obce Loučim a Libkov, byla zpráva starostky Sokola Vladimíry Kacerovské, pojaté lehce literární formou a tudíž poslouchatelné. Uspořádání masopustního průvodu, jehož se pravidelně zúčastňuje kolem třicítky masek, akce k velikonoční loučimské pouti (loni soutěž o nejvypečenějšího velikonočního beránka), akce pro děti k jejich svátku, uspořádání turnaje v malé kopané o Malovaný džbánek (letos bude jubilejní 25. ročník) anebo advetního koncertu v kostele s následným zpíváním u vánočního stromku na návsi jsou v plánu práce sokolů každý rok a přiřadit je k nim nutno i cyklovýlety anebo brigády na úklid obce. V loňském roce loučimští navíc pořádali akci „Se Sokolem na rozhledny“, konkrétně na rozhlednu Markýtu u Dlažova, jíž se zúčastnili turisté z klatovského i domažlického okresu. Součástí doprovodného programu byla i prohlídka místního kostela s výkladen Jany Dirriglové o jeho historii, prohlídka kozí farmy pana Zampra, samozřejmostí bylo občerstvení. „Velice si vážím vás všech, kteří jste ochotni ve svém volném čase přiložit ruku k dílu a jedinou odměnou je pro vás dobrý pocit a radost, že jste přispěli svojí činností k několika příjemným či užitečným chvilkám v naší obci,“ řekla Kacerovská na závěr své zprávy při poděkování všem členům, kteří se na činnosti podílejí. Diskuse, která následovala po zprávě o rozpočtu a plánu práce, vypadala na pár krátkých děkovných příspěvků a včasný konec valné hromady, ale opak byl pravdou. Na přetřes přišlo zvýšení členských příspěvků Českou obcí sokolskou z 300,-Kč na 500,-Kč . Karel Kacerovský k tomu řekl: „Jestliže jsou v rodině čtyři členové, znamená to výdaj 2 tisíce korun. Dalším výdajem je příspěvek u dětí, zapojených v konkrétním sportovním oddíle, jenomže tam mají možnost tréninku pod odborným vedením, účast na závodech atd. Sokol v podstatě nenabízí nic.“ Delegát Sokolské župy šumavské a předseda odboru sportu Václav Hruška ocenil sepětí obce a Sokola a vysvětlil, že peníze za známky budou použity dle rozhodnutí České obce sokolské takto: 10% na ústředí, 15% na župu, a 75% zůstane pro T. J. Navíc se podivil, že členové anebo děti pravidelně necvičí, poněvadž právě pro tyto účely – pronájem tělocvičny, topení atd. jsou peníze určeny. Na jeho slova okamžitě reagovaly členky námitkou, že ony cvičí a pravidelně, dát pro cvičení dohromady děti ve věkovém rozpětí 3 – 12 let v každé kategorii po jednom či dvou je na vesnici poněkud složitější, než ve městě. Starostka obce Jana Dirriglová poděkovala sokolům za pomoc při úklidu obce a za pořádání akcí, které Loučim dobře prezentují v okolí. „Obec samozřejmě tělocvičné jednotě přispěje finanční částkou, i když po letošní změně legislativy s tím bude spojeno daleko víc administrativy, než dosud.“ Pozváním na velikonoční výstavu 5. s 6. dubna „Loučim v obrazech“ a malým občerstvením valná hromada skončila.
Vytvořeno: 22. 3. 2015
Poslední aktualizace: 5. 10. 2021 20:18
Autor: Zdeněk Huspek