Obsah

Výroční valná hromada 2014

Výroční valná hromada 2014

Na své výroční valné hromadě se pětadvacet členů Sokola Loučim sešlo v loučimské restauraci pana Matějky v sobotu 12. dubna, aby zhodnotilo uplynulý rok a naplánovalo si činnost na rok další. A protože lidé sdružení v této tělocvičné jednotě nemají k dobré náladě nikdy daleko, neslo se jednání - ostatně jako každý rok - v lehce odlehčeném duchu, což ovšem nijak neznehodnocovalo jejich práci. A té odvedli - ostatně jako každý rok - hodně. Starostka Sokola Vladimíra Kacerovská se tak v obsáhlé zprávě mohla zmínit o uspořádání masopustního průvodu, zbudování nového lyžařského vleku Třešňovka, zajištění programu na velikonoční pouť (procházka a historikem Zdeňkem Procházkou), upořádání Mezinárodního dne dětí jakož i tradičního turnaje v malé kapané "O malovaný džbánek" i atletického dovádění pro děti u příležitosti podzimní pouti. Novým fenoménem v činnosti Sokola Loučim se staly cyklovýlety, jichž se zúčastňuje kolem dvaceti členů a nečlenů na kolech. V loňském roce to byl výlet do Týnce a k zámečku Kolovratů Loreta, další cesta vedla na prohlídku Tupadelských skal a poslední, už koncem září, měl cíl u Drachensee u Eschkamu v Bavorsku. Zmínit je nutno také uspořádání též tradiční Stezky odvahy koncem listopadu, která měla nejen sportovní, ale také historicko naučný charakter. Poslední akcí, kterou též pravidelně Sokol zajišťuje, je adventní koncert v místním kostele, kde zazpíval ženský pěvecký sbor Canzonetta a po skončení spolu s SDH bylo tradiční rozsvícení vánočního stromu na návsi. S podobným programem jdou sokolové i do letošního roku a jejich činnost pro obec Loučim zhodnotila starostka Jana Dirriglová: "Velmi ráda vám musím poděkovat za práci a hlavně činnost, která obohacuje život nás všech.“ Letošní valná hromada byla poněkud odlišná od předchozích hlavně tím, že starostka Sokola Kacerovská v těchto dnech oslaví mírně kulaté výročí (40) a tak první tóny harmonikového dua patřily sólu pro ženu, bez jejíž iniciativy od nápadu až k jeho realizaci by loučimští sokolové jen těžko byli tam, kde jsou dnes. A propos – krásně naaranžované chutné mísy švédského stolu, které pro letošek zvolili pro občerstvení, byl dílem oslavenkyně a její dcery Báry. Článek pro Domažlický deník od ZH.