Obsah

Strašidená stezka v roce 2010

Strašidená stezka v roce 2010

V sobotu 20. listopadu se v Loučimi opět po roce strašilo! Trasa letošní strašidelné stezky s názvem "Stezkou nočních děsů básníka Rudolfa Mayera" začínala tradičně u táboráku na koupališti. Odtud pokračovalo 40 účastníků (počítáme-li děti i rodiče těch malých) směrem k rokli, kolem hřiště přes farský dvůr k výběhu pro koně - pro ty měly děti připravené kostky cukru a chleba. Západní bránou pak ke hrobu básníka Rudolfa Mayera, kde se všichni poklonili jeho památce a zapálili svíčku, u které bděla členka party generace "Májovců" Karolína Světlá, jež byla pověřena samotným básníkem k předání poselství a zaroveň poděkování za jejich odvahu, kterou musely děti prokázat seznámením (jednotlivě, samozřejmě) s deseti strašidly (jedno strašidelnější než druhé, viz obrázky). Závěr se tradičně odehrál v bývalé školní třídě v prvním pochodí obecního úřadu u jablečného čaje a sladkých laskomin, které připravily loučimské ženy. Zde také měla Karolina Světlá následující projev: "Lidé dobří, já básník Rudolf Mayer zemřel jsem v Loučimi mlád ve věku 28 let, zažil jsem ve světě bolů moc, k nesečtění! Až skolila mě nemoc, na níž léků nebylo, ba ani láska mé Emilky mě nezachránila! Snad krátký život můj již předurčilo datum mého narození, kdy jsem se v říjnu L.P. 1837 v den 13. toho měsíce poprvé nadechl a spatřil tento svět. Padl na mě těžký osudu los, ale já jej trpělivě snášel. Nakonec ani smrt nebyla vysvobozením, jak by si mnozí mohli myslet. Řekl jsem si: sbohem světe, jsem tebou unaven, chce do nebe jít, tam kde vládne věčný mír a duše klid! A ouha! V půli cesty dostihly mne zrůdy pekelné, které i vy jste dnes mohli spatřit a okusit tak muka, jež prožívám noc co noc. Noční děsi, démoni z Černé skály, čerti nemytí živící se černými kočkami, ale nejhorčí ze všech jsou padlí andělé. Ti, když spadnou do rybníka, promění se v hastrmany a spadnou-li ze úplňku do lesa, stanou se z nich myslivci. Na ty obzvláště pozor,škodí kde můžou a nikdo s nimi nekamarádí! Horší jsou snad už jen krvavá kolena a privatizační loupežníci! Proto musíte svůj kraj proti všem neřádům chránit nejen skutky, nýbrž i perem bojovat za dobro a slávu celé obce. Já vám všem děkuji za odvahu, kterou jste v dnešní černočerné tmě prokázali a dokonce jste se odvážili zažehnout na mém hrobě plamen naděje a tak jste mě vysvobodili, zbavili nočních děsů a moje duše tak našla klid a mír. Za to vám nastotisíckrát děkuji! Váš básník světobolu Rudolf Mayer. PS. Laskominy zde nabízené zasílám z nebeského pekařství firmy "Nebe v hubě" s.r.o.