Obsah

Výroční valní hromada

Výroční valní hromada našeho sboru se konala v pátek 6. prosince v 19 hodin v sále restaurace pana Matějky. Zúčastnilo se celkem 45 lidí, z toho několik pozvaných hostů a delegátů ze sborů okrsku č. 10 – Pocinovic, Chodské Lhoty, Libkova a Smržovic.

Jednání vedl starosta loučimského sboru Richard Honka. Zprávu o činnosti za uplynulý rok přednesl jednatel Jiří Grösl, se stavem financí (jichž máme dohromady v pokladně i na účtu cca 100 tisíc korun) seznámil přítomné pokladník Milan Zimmermann. Následovala zpráva revizní a plán činnosti na další období. Poté převzal stužku za 30 let členství ve sboru Richard Honka a Karel Halada st. za 40 let. Jako poděkování za iniciaci dvou velkých církevních akcí – žehnání nového zvonu a 600 let přenesení sošky loučimské Panny Marie do bavorských lesů pak předali členové vedení tři zarámované fotografie Mons. Miroslavu Kratochvílovi.

Následovala volba nového výboru, který bude pracovat ve složení:

 

starosta                                            Richard Honka

velitel a zástupce starosty                   Josef Šváb

velitel družstva                                  Tomáš Franc

hospodář                                          Milan Zimmermann

strojník                                            Jaroslav Široký

jednatel                                            Jiří Grösl

preventista                                        Josef Černý

kulturní referent                                 Lenka Švábová

kronikář                                            Zdeněk Huspek

člen výboru (velitel družstva)                Petr Široký    

                                                      Aneta Švábová

předseda revizní komise                      Dušan Siran

členové revizní komise                        Pavel Sika     

                                                      Karel Halada ml.

 

V diskusi M. Kratochvíl poděkoval za pomoc hasičů při zmíněných akcích, za Chodskou Lhotu pozdravil jednání starosta sboru Josef Stuiber, za Smržovice Václav Mráz čp. 15, přání pěkných vánoc přednesl také zástupce SDH Libkov. Starostka obce Jana Dirriglová se z jednání omluvila a její příspěvek přednesl R. Honka. Starosta okrsku Leon Stavovčík pak poděkoval loučimským za vzornou spolupráci a zástupce Okresního sdružení Václav Ponocný seznámil s děním na okrese a zmínil 60. výročí od vzniku okrsku i jeho historii až do dnešní doby. Následovala tradiční večeře knedlo – zelo – vepřo a potom už se všichni bavili při hudbě a zpěvu Dany a Zdeňka Trefancových.Vytvořeno: 7. 12. 2019
Poslední aktualizace: 7. 12. 2019 17:44
Autor: Zdeněk Huspek