Obsah

Rozloučení se Z. Fichtlem

Rozloučení se Z. Fichtlem

V neděli 5. února jsme se zúčastnili v našem kostele Narození Panny Marie bohoslužby u příležitosti svátku Hromnice, abysme nechali posvětit věnec za našeho bývalého starostu sboru a jeho dlouholetého člena (v roce 2017 by dostal stužku za 40 let) Zdeňka Fichtla, který zemřel 2. ledna 2017 ve věku nedožitých 72 let. Vyslechli jsme si kázání našeho bratra, Msgre. Miroslava Kratochvíla, ti z nás, kteří to umí, se také pomodlili a potom velitel Josef Šváb a pokladník Milan Zimmermann položili k pomníčku na hrob věnec a my všichni jsme Zdeňkovi věnovali chvíli ticha a vzpomínku. Potom jsme poobědvali a při harmonice poseděli v restauraci pana Matějky. Hromnice je označení svátku, slaveného 2. února, kterému v křesťanství odpovídá svátek Uvedení Páně do Chrámu. V lidovém křesťanství se Hromnice staly důležitou oslavou přicházejícího jara, podobně jak keltský předkřesťanský svátek Imbolc. Svátek byl také spojen s ochranou před ohněm, bouří a bleskem, jak napovídá jeho název. Nejznámějším příkladem této víry je svěcení svící, takzvaných hromniček, prováděné v tento den, které se pak během bouře dávaly do oken a měly tak ochránit domácnost. K Hromnicím se v českém prostředí váže nejvíce pranostik, z nichž nejznámější je "Na Hromnice o hodinu více" (od jarního slunovratu).
Vytvořeno: 5. 2. 2017
Poslední aktualizace: 23. 12. 2017 17:09
Autor: Zdeněk Huspek