Obsah

Výroční valná hromada okrsku Pocinovice

Výroční valná hromada okrsku Pocinovice

V Chodské Lhotě jednali dobrovolní hasiči okrsku Jestliže výroční valné hromady jednotlivých sborů dobrovolných hasičů jsou příležitostí k hodnocení celoroční práce a víceméně slavnostnímu uzavř e ní roku, v alná hromada okrsku je spíš příležitostí k diskusi a naplánování akcí a s další rok. Alespoň v okrsku Pocinovice tomu tak bývá pokaždé a nedělní odpoledne 3. února nebylo výjimkou. Zástupci hasičů Lou čimi, Dobříkova, Libkova a Smržovic se tentokrát setkali v Chodské Lhotě, n e boť právě tam se bude letos konat soutěž v požárním sportu. Hodnocení samozřejmě nechybělo, bylo nicméně stručné, to hlavní si všichni vyslechli na svých výročkách a tak si ve Lhotě poslechli pochvalná slova starosty Okresního sdružení hasičů Václava Kalčíka, který kromě jiného řekl: „Váš okrsek je hodnocený jako jeden z nejlepších a díky vašemu zástupci jste výborně informovaní o dění v okrese, stejně tak jako my o dění u vás.“ Značný prostor jednání zabrala diskuse, kde zazněla výtka na adresu starostů obcí okrsku, z nichž se nezúčastnil ani jeden. Na omluvu budiž ale řečeno, že rozhodující je spolupráce s obecními úřady a tu lze hodnotit velice kladně. Ve Smržovicích to ale vidí jinak. Starosta tamních hasičů Václav Mráz (čp. 27) ke spolupráci s MÚ Kdyně řekl: „Když poslouchám slova o pomoci obcí hasičům, můžu jen tiše závidět. My co si nevyděláme sami, prostě nemáme. Je nás 17 členů, z toho 2 ženy a všechno demokraticky řešíme společně na členských schůzích. Informovanost o dění v okrsku je díky internetu a hlavně starostovi okrsku Leonu Stavovčíkovi vynikající, druhý den po akci nebo schůzi máme v emailové schránce zprávu a to je vynikající.“ Kde hasičská práce poněkud skomírá, řečeno slovy Václava Ponocného st., je Libkov. Vladimír Černý, tamní starosta hasičů, situaci vysvětlil: „Loni se nám z mladých podařilo postavit družstvo na soutěž a přijali jsme jednoho nového člena. Tihle mladí ale většinou studují a přes týden jsou mimo obec, o víkendu mají ještě další aktivity… je to těžké. V současné době máme 5 dětí, které chodí cvičit do Dlažova, tak snad v nich je naděje.“ Jednání valné hromady se zúčastnil také senátor Jan Látka, který ve svém vystoupení ocenil skutečnost, že jej hasiči berou především jako svého člena a teprve potom jako senátora. „Vážím si toho, že tady můžu být mezi vámi,“ řekl dále, „a po zkušenosti z jiných okrsků musím velice kladně hodnotit organizační přípravu vašich soutěží, ta je perfektní. Zazněly tady, a nejen tady u vás, stesky na nedostatek financí hlavně na nutné opravy hasičských zbrojnic. Chci tedy navrhnout hejtmanovi kraje znovu obnovit havarijní fond pro tyto účely, to by snad pomohlo při dnešním nedostatku peněz obecně pomoci. V senátu tak é připravujeme návrh zákona, který by pojišťovnám ukládal přispív at na hasiče, protože ti jim přece svými zásahy šetří hodně financí.“ Každý účastník jednání měl před sebou plán práce okrsku na letošní rok, kde jsou na každý měsíc připraveny čt yři i více akcí a tak se zdá, že o dobrovolných hasičích z Dolního Chods ka bude opět hodně slyšet. Článek v Domažlickém deníku. Text a foto Zdeněk Huspek

Vytvořeno: 6. 2. 2013
Poslední aktualizace: 13. 1. 2018 20:35
Autor: Zdeněk Huspek