Obsah

Hasičská soutěž 2013 - Chodská Lhota

Hasičská soutěž 2013 - Chodská Lhota

Chodskou Lhotu skrápěl déšť i voda z hasičských hadic Ch. Lhota – Po dlouhých sedmi letech přišla řada na místní dobrovolné hasiče, aby uspořádali soutěž v požárním sportu okrsku Pocinovice. Úkolu se zhostili tradičně dobře, počasí ovšem poručit nedovedou a tak celé sobotní odpoledne, kdy se na místní fotbalové hřiště sjely hasiči z Pocinovic, Libkova, Loučimi a Smržovic drobně, byť s přestávkami pršelo. Oproti předchozímu dni, kdy z nebe padaly provazy deště to nicméně bylo snesitelné a tak soutěž proběhla naprosto regulérně. Jediné omezení mohli diváci, jichž se přišla na své hasiče podívat téměř padesátka, zaznamenat v štafetě družstev na 4x100 metrů. Vedení soutěže rozhodlo vynechat zdolávání dvoumetrové plné bariéry a běh po úzké kladině. Uklouznutí na jejím mokrém povrchu by mohlo přinést zranění a to jistě není smyslem těchto soutěží. Nejrychleji zaběhlo štafetu družstvo Pocinovic (62,5 sec.), druhé místo patřilo mladíkům z Libkova (63,9) třetí obsadili místní (64,5), s časem 84,6 skončili Loučimští, kteří do soutěže nasadily dvě mladé (dívčí) naděje. Než se rozběhla hlavní soutěž, připravili organizátoři pro děti soutěže ve střelbě ze vzduchovky a stříkání na terč z malinké (nejspíš zahradní) ruční stříkačky, diváci si mohli samozřejmě pochutnat na klobásách, pivu i nealkoholických nápojích. Ve druhé polovině odpoledne pak na trati dlouhé 75 metrů předvedli dobrovolní hasiči své umění a hlavně rychlost při požárním útoku a dařilo se jako počasí – střídavě oblačno a někdy i s deštěm. Podmáčený terén hřiště zavinil občasné pády, vrtochy strojů občasné neplatné pokusy… přes to všechno se všichni zhostili svých úkolů úspěšně. Za zmínku stojí výkon nově vzniklého ženského družstva žen z Pocinovic, které za stejných podmínek dosáhly lepšího času než muži do 35 let z Loučimi i Libkova! „Začaly jsme cvičit letos po novém roce,“ řekla jejich velitelka Jana Schambergerová, „ a většinu času jsme strávily v hasičárně. Na hřišti jsme byly jen třikrát, protože nebylo pěkné počasí.“ Družstvo ve složení Jana Schambergerová, Marie Homolková, Pavla Květonová, Eva Turečková, Lucie Turečková a Denisa Strapková doplnil Martin Baxa a jejich premiérové vystoupení určitě nebylo poslední! Zatímco zástupci Pocinovic, Lhoty, Loučimi i Libkova „jedou“ na výkon, Smržovičtí jej podávají také, ale pokaždé trochu jinak. V předchozích letech předváděli ukázku ponorného čerpadla, letos přijeli s nově rekonstruovanou, krásně natřenou stříkačkou PS 8 z roku 1953. „Už nějaký čas jsme ji měli v hasičárně,“ řekl velitel Petr Dvořák, „a když se Vašek Ponocný mladší nabídl, že nám ji opraví, neodmítli jsme. Výsledkem je tahle krásná mašina.“ Stříkačka se startuje pákou a přes svůj pomalejší chod naprosto bezchybně plní svůj účel, takže i zástupci nejednoho z nejmenších hasičských sborů okrsku nastříkali desetilitrovou nádrž terče v cíli. Jak nejlépe a hlavně nejrychleji nastříkat do pěticentimetrového otvoru dostatek vody, aby mohli rozhodčí zvednout žlutý praporek, vysvětlil Pavel Ponocný, jenž každý rok dělá rozhodčího na základně útoku: „Záleží na poslední hadici (céčkem) před terčem, jak je natažená. Když se vlní, jde z proudnice voda víc do šířky, když je hadice pěkně rovná, stříká proudnice slabší a silnější proud.“ „Chce to jenom znát pár fíglů,“ odsouhlasil jeho výklad dlouholetý velitel okrsku Jiří Štauber, který spolu s dalšími aktivními seniorskými hasiči působí při soutěžích jako rozhodčí. Nejen pro ně jsou jarní soutěže v požárním sportu příležitostí setkat se svými vrstevníky a zhodnotit výkony svých následovníků, jimž se i přes spoustu dalších zájmů dnešní doby pořád daří nést onen „štafetový kolík“ dobrovolné hasičiny i do dalších let. Článek v Domažlickém deníku, text a foto Zdeněk Huspek. __________________________________________ Infromace pro hasiče a přátele hasičů. V Chodské Lhotě, dne 11. května 2013 od 13.00 hodin, se na místním fotbalovém hřišti uskutečnila okrsková soutěž družstev, OKRSKU 10. Soutěže se zůčastnili hasiči z Pocinovic, Chodské Lhoty, Loučimi, Libkova a Smržovic. Hasičský sbor z Dobříkova se omluvil. Počasí bylo proměnlivé, teplota 9 až 14 st. C., obloha zatažená a občas travnatou plochu fotbalového hřiště skrápěl slabý déšť. Proto v úvodu soutěže, po poradě rozhodčích, bylo rozhodnuto z dráhy požární štafety, odstranit překážky: kladina a bariera. Po slavnostním nástupu a rozlosování pořadí startujících družstev, začala probíhat první disciplína, štafeta 4 x 100 metrů na připraveném ovále, kolem fotbalového hřiště. Soutěže se zůčastnili čtyři družstva. Družstvo z Chodské Lhoty v prvním pokusu dosáhlo času 65.6 s. Druhé v pořadí, smíšené družstvo z Loučimi dosáhlo času 84.6 s. Družstvo z Libkova dosáhlo času 67.3 s. a poslední startující Pocinovice v prvním pokusu dosáhli času 64.7 s. Druhé pokusy ukázaly, že dosažené časy je možné ještě zlepšit a Chodská Lhota dosáhla času 64,5 s. a v zlepšení výsledného času pokračovali hasiči z Libkova, kteří dosáhli času 63.9 s. Družstvo z Pocinovic druhým pokusem dosáhlo času 62.5 s., což byl nejlepší dosažený čas a také první místo. S dosaženým časem 63.9 s. , obsadilo družstvo z Libkova druhé místo, následované Chodskou Lhotou a smíšeným družstvem z Loučimi. Následovala disciplína: Požární útok, kategorie do 35 let. Výsledky s dosaženými časy, jsou na níže uvedené výsledkové listině. Nutno dodat, že okrskové soutěže se zůčastnilo, nově vytvořené družsvo žen, Hasičského sboru Pocinovice, které mělo možnost, po náročné přípravě, poprvé vystoupit na soutěži. V prvním pokusu dosáhly ženy z Pocinovic času 66.2 s., ale ukázalo se, že mají natrénováno k lepšímu výkonu, když v druhém pokusu dosáhly výsledného času 34,5 s. Následovala soutěž v požárním útoku kategorie muži nad 35 let, ve které se poprvé ukázalo družstvo Hasičského sboru Smržovice s nově opravenou přenosnou motorovou stříkačkou PS 8 ( dvoutaktní motor Jawa Minor používaný po roce 1945 také ve vozidle Minor ). Po skončení této soutěže následoval slavnostní nástupu soutěžních družstev a rozhodčích s předáním diplomů, cen a pohárů, což je vše na níže uvedených foto. Za rok, v roce 2014, se hasiči OKRSKU 10 sejdou na okrskové soutěži v Loučimi. Výsledky požární útok: Do 35 let: 1. Pocinovice (23,7 sec.) 2. Chodská Lhota (30,4), 3. Loučim (41,5), 4. Libkov (66,2). Ženy Pocinovice 34,5 sec. Nad 35 let: 1. Pocinovice (28,0), 2. Chodská Lhota (30,6), 3. Loučim (36,1), 4. Smržovice (87,5). Leon Stavovčík, starosta okrsku Pocinovice

Vytvořeno: 12. 5. 2013
Poslední aktualizace: 13. 1. 2018 20:35
Autor: Zdeněk Huspek