Obsah

Výroční valná hromada 2012

Výroční valná hromada 2012

Článek do Domažlického deníku Loučimští hasiči měli úspěšný rok Loučim – Jako první v okrsku Pocinovice zahájili sérii výročních valných hromad 30. listopadu v Loučimi. A měli hodně důvodů ke spokojenosti, protože rok s dvanáctkou na konci se jim velice vydařil! Padesátka účastníků včetně hostů z okolních sborů (Chodské Lhoty, Libkova, Smržovic, Dobříkova a samozřejmě Pocinovic) zaplnila téměř celý sál zdejší restaurace a nechyběly ani dvě starostky – obce Jana Dirriglová a Sokola Vladimíra Kacerovská. Zpráva i činnosti v podání jednatele Jiřího Grösla byla určitě nejobsáhlejší po posledních několik let a zmínil v ní tradiční bál, oslavy svátku žen s vlastním programem, zájezd na Orlickou přehradu z oblasti kulturní činnosti, tři brigády na úklid obce a čištění koupaliště zase jako formu pomoci obci a samozřejmě hasičský výcvik a s ním spojená účast v soutěžích i na dalších akcích okrsku. Za samozřejmost považují v Loučimi účast na pohřbech svých členů, návštěvy jubilantů a předání dárkového balíčku jsou zase důkazem, že ani na ty starší své členy nezapomínají. Stěžejní akcí roku byla oslava 110. let založení sboru a s ní související obstarání nového praporu a nových uniforem. V této souvislosti pak jmenoval ty, kteří odvedli největší kus práce – velitele Josefa Švába, starostu sboru Richarda Honku, pokladníka Milana Zimmermanna, kronikáře Zdeňka Huspeka a Václava Vávru, který nacvičil s místní omladinou ukázku opravdového zásahu se stříkačkou. Nezanedbatelný podíl na celoroční činnosti měl samozřejmě i jednatel! Ani zpráva pokladníka Zimmermanna nebyla krátká, letos mu prošlo pokladnou téměř 200 tisíc a mít všechny doklady v pořádku dalo jistě docela zabrat. A že je v pořádku měl konstatoval ve své zprávě i revizor Josef Panoš. „Hasiči jsou v naší obci takovou multifunkční složkou,“ konstatovala ve svém vystoupení starostka obce Dirriglová, „hodně z nich je zapojeno do činnosti také v zastupitelstvu a kdykoliv je potřeba, udělají maximum. Oslava jejich výročí byla také důstojnou prezentací Loučimi nejen v okolí, ale i v sousedním Bavorsku a za to patří dík všem členům!“ Zástupce okresního sdružení Václav Ponocný st. se věnoval činnosti v celém okresu a kladně zhodnotil aktivitu loučimských: „Jen málo vesnic s tak malým počtem obyvatel má tak aktivní dobrovolné hasiče a není problém dlouho budovanou práci pokazit během jediného roku. Tady to zdá se nehrozí.“ Důkazem toho, že v Loučimi myslí i na budoucnost, je přijetí dvou mladých hasiček – Lenky Švábové a Báry Kacerovské. „Příště už budu muset při zahajování schůzí místo bratři hasiči používat bratři a sestry hasiči,“ poznamenal starosta sboru Honka po předání legitimací mladým posilám. V průběhu večera došlo i na předání pamětních listů sponzorům a zdravice sousedních sborů a po dobré večeři následovala zábava s klatovskou kapelou. „Je sice pravda, že letošní rok byl docela náročný a taky se nám podařilo dobře vycinkat kasu,“ řekl jednatel Jiří Grösl, „jenomže tohle byla asi poslední příležitost, jak pořídit prapor a jeho posvěcení zasadit do rámce oslav výročí založení sboru. Dál budeme pokračovat běžnou činností a té je pořád dost!“