Obsah

Výroční valná hromada 2010

Výroční valná hromada 2010

Dobrovolní hasiči v Loučimi bilancovali Loučim má 120 obyvatel, členy sboru dobrovolných hasičů víc než třetina (43). Aktivně se na činnosti – včetně účasti na členských schůzích – podílí přibližně polovina z nich a pokud účastníci výroční valné hromady pozorně naslouchali zprávě jednatele sboru Jiřího Grösla, mohli napočítat za letošní rok 20 akcí, které buď přímo pořádali anebo se nich podíleli. Vánoční nasvícení kostela a stromu na návsi, uspořádání tradičního bálu, podíl na otevření zrekonstruovaného přízemí obecního úřadu včetně přípravy dvou výstav, uspořádání divadelního představení u příležitosti MDŽ, navezení palivového dřeva pro místní restauraci jako kompenzaci za bezplatné využívání sálu nejen pro akce hasičů, ale i obce a Sokola, každoroční údržba cesty po starým železničním viaduktem směrem na Chodskou Lhotu a samozřejmě stavění máje anebo postavení dvou družstev (do a nad 35 let) pro okrskovou soutěž, která se letos konala v Dobříkově, to je pouze částečný výčet činnosti loučimských hasičů. Připočítat k tomu je nutno účast několika členů na obou kolech hasičské veterán ligy, kdy doplnili družstvo Pocinovic, účast na velitelském dnu na Orlovici anebo podíl na organizaci noční soutěže okrsku Pocinovice. Zpráva nebyla pouhým výčtem, jednatel se také pokusil hledat příčiny malé účasti ostatních členů a zcela pochopitelně vyjmenoval i jednotlivé členy, kteří měli největší podíl na činnosti sboru. Také zpráva pokladníka vyzněla příznivě, sbor dlouhodobě hospodaří s přebytkem, kdy největším přínosem do pokladny je kromě činnosti pro obecní úřad zisk z hasičského bálu. Loučimští hasiči přitom nejsou držgrešle, například již zmíněná ostala MDŽ pro místní ženy je stála téměř 6 tisíc, další 3,5 tisíc věnovali na dárkové koše k jubileím, 2000 korun poslali do povodně postižené obce Heřmanice, o provozních výdajích na další činnost nemluvě. Ve výhledu také mají pořízení nových tmavých vycházkových uniforem, protože ty světlé používají skoro jako jedni z posledních na okrese. Zvláštní kapitolou je také pořádání zájezdů. Po návštěvě Letiště Praha a Pivovaru Prazdroj před dvěma lety uspořádali letos zájezd do Jaderné elektrárny Temelín, kde si účastníci prohlédli tamní moderní hasičskou zbrojnici a některé provozy elektrárny a formou zajímavého výkladu průvodkyně i filmu se také dozvěděli základní informace o výrobě elektřiny z jádra. Závěr zájezdu patřil pak už tradičně večeři a posezení s harmonikou v restauraci v Nalžovských Horách. Také na zájezd přispěli svým členům z pokladny. Na výroční valné hromadě se také předávaly medaile, za 20 let činnosti obdrželi stužku Tomáš Franc, Václav Vávra a Pavel Sika, za 30 let práce u dobrovolných hasičů pak Josef Šváb ml. a Milan Zimmermann. „Jsme rádi, že jste nám pomohli při uspořádání noční soutěže i doplnění družstva na veterán ligu,“ řekl v závěrečném hodnocení činnosti loučimských hasičů zástupce okresního sdružení Václav Ponocný, „zvlášť bych pak ocenil vaši schopnost uspořádat zájezd, což v dnešní době není běžná záležitost. Je kolem toho hodně běhání a zajišťování, kdo chodí do práce se musí uvolnit… kromě další vaší práce si vážíme i této úspěšné snahy.“ Na závěr schůze, během večeře a na začátek zábavy si mohli nejen loučimští hasiči, ale také zástupci okolních sborů prohlédnout fotografie ze všech akcí, v letošním roce pořádaných. Poděkování za zapůjčení plátna i projektoru patří pocinovským hasičům.

Vytvořeno: 7. 12. 2010
Poslední aktualizace: 13. 1. 2018 20:42
Autor: Zdeněk Huspek