Obsah

Pouť k Panně Marii Loučimské do Neukirchen beim Heiligen Blut

Pouť do bavorských Nových Kostelů, která se konala na památku přenesení sošky Panny Marie Loučimské, proběhla v sobotu 30. dubna. Mše svaté se zúčastnila asi stovka věřících z Domažlicka a Klatovska. 
Fotografovala a textem opatřila Martina Matějková

Společné putování do Neukirchen přerušila na dva roky covidová pandemie, poslední, jubilejní 30. pouť,  se konala 1. května v roce 2019, kdy byl hlavním celebrantem plzeňský biskup Tomáš Holub.

Letošní pouť začala v dopoledních hodinách modlitbou růžence a po něm následovala hned slavná mše svatá. Hlavním celebrantem a kazatelem letošní pouti byl Mons. Emil Soukup, který letos oslaví 60. výročí svého kněžského svěcení a v době svého působení jako domažlický arciděkan také pravidelně putoval do Neukirchen. Spolu s ním se mše svaté zúčastnilo dalších pět kněží z Domažlického vikariátu. 

Ve svém kázání vzpomínal Mons. Emil Soukup na dva kněze, kteří už nejsou mezi námi. Prvním z nich byl P. Václav Cyril Kaňák, který působil v Loučimi v letech 1964 - 1974. Svou přátelskou povahou a pracovitostí se získal důvěru mnoha obyvatel a dodnes na něho lidé vzpomínají. Druhým vzpomínaným byl Mons. Vladislav Sysel z Libkova, který obnovil v roce 1990 tradici poutí k Panně Marii Loučimské do Neukirchen. Právě v den pouti 30. dubna jsme si připomínali 100. výročí narození tohoto kněze. 

Po mši svaté zazpívali všichni společně Loretánské litanie a pak se věřící spolu s kněžími přesunuli ke kapli sv. Jana Nepomuckého, která stojí na prostranství před kostelem, kde písní Vroucně vzýván budiž Jene svatý uctili tohoto českého národního světce a patrona. 

 Vytvořeno: 3. 5. 2022
Poslední aktualizace: 3. 5. 2022 20:45
Autor: Zdeněk Huspek