Obsah

Brigáda na sázení stromků v obecním lese

Členové TJ Sokol, posíleni několika dalšími obyvateli Loučimi, vyrazili v sobotu 23. dubna sázet nové stromky do obecního lesa.

Na brigádě 2. dubna postavilo 12 členů SDH Loučim 2 oplocenky o výměře 0,31 ha, celkem 324 běžných metrů.

Do jedné oplocenky zasázeli (odborně řečeni zalesnili) 23. dubna členové TJ Sokol Loučim 800 kusů buku, 200 kusů jedle a okolo oplocenky 300 kusů smrku, celkem se zalesnilo 0,22 hektarů.