Obsah

Rozhledna na Markýtě slavnostně otevřena

Rozhledna na Markýtě slavnostně otevřena

Jak se rozhledna stavěla Příprava realizace výstavby rozhledny začala v roce 2010. Projektantem Ing. A. Olšinou byla vypracovaná studie, která byla po osobní návštěvě projektanta na místě výstavby pozměněna tak, aby nerušila prostředí kaple sv. Markéty. Impulzem k výstavbě bylo neuvěřitelné vyhlídkové místo u kaple, které vyhledávalo stále více lidí, ale bohužel nastala doba, kdy les dosáhl takové výšky, že výhled do krajiny už žádný nebyl. Místo samo má zvláštní energii a lidé jej stále vyhledávají. Z dobových fotografií jsme zjistili, že u kaple ještě v roce 1947 byla vojenská hláska, která také bývala využívaná jako rozhledna. Pro špatný stav byla odstraněna. Od roku 2010 byl projekt kompletně připraven ( projektová dokumentace, stavební povolení) a čekalo se na vhodnou dotaci, která by uhradila většinu nákladů na výstavbu. Obec Dlažov je malá obec a do stavby takového rozsahu bez dotace by se určitě nepustila. Koncem roku 2012 byla podaná žádost o dotaci z ROP NUTS II Jihozápad. Žádost zpracoval a podal Ing. K. Pikhart. Začátkem roku 2013 jsme postoupili do 2. kola a v jarních měsících pak byla dotace přislíbena. Byla učiněna výzva na veřejnou zakázku , ve které uspěla firma Teplotechna Ostrava a.s. (nabídku podalo 5 firem). Výběrová komise zasedala ve složení: J.Bečvář, V. Černý, P. Podráský, Z. Raišl, J.Černý – projektant z Klatov, p Kolář, který vedl výběrové řízení. Koncem června 2013 byla podepsaná smlouva s firmou Teplotechna Ostrava a.s. a 15.7. 2013 bylo předáno staveniště a práce byly zahájeny 17. 7. 2013. Práce probíhaly a probíhají dle odsouhlaseného harmonogramu. Dne 2.října 2013 v 15.45 hod byla na hlavní konstrukci rozhledny umístěna pomocí autojeřábu střecha rozhledny. Samotná střecha váží 4,9 tun. Přestože foukal vítr, díky zkušenosti jeřábníka a zaměstnanců Teplotechny Ostrava, tento úkon proběhl bez větších problémů. Typ /materiál : dřěvěná krytá rozhledna na kamenném soklu Lokalita : vrch sv. Markéta nad obcí Dlažov Okres: Klatovy Nadmořská výška 642 m. n. m. GPS Y=844704, 283 X=1109663,829 Výška rozhledny 25,40 m Výška vyhlídkové plošiny 19,20 m Počet schodů : 94 Materiál : základový monolit vyplněný zdivem, dřevěnoocelová konstrukce Finanční náklady 2 718 230,- Kč Dotace 85% z celkové částky Projektant: Ing. A. Olšina a Ing.M. Novák Hlavní dřevěné sloupy pro rozhlednu firma zajistila ze Spáleného lesa v Klatovech od Městských lesů Klatovy. Převzato z www.dlazov.cz

Vytvořeno: 1. 1. 2014
Poslední aktualizace: 12. 12. 2017 15:46
Autor: Zdeněk Huspek