Obsah

Pohřeb Mons. Vladislava Sysla

Politický vězeň, dělník, vikář klatovský, farář chudenický, bězděkovský, dlažovský a osobní děkan – tolik strohé údaje o člověku, který celý svůj dlouhý život zasvětil službě Bohu i lidem a jenom 5 měsíců chybělo, aby se dožil 98 let.

Poslední rozloučení se konalo v kostele Narození Panny Marie v Loučimi ve čtvrtek 12. prosince, mši svatou celebroval biskup plzeňské diecéze Tomáš Holub. Přítomní kněží, jichž bylo 27, členové rodiny, ale i ostatní příchozí zcela zaplnili prostory kostela. Ve svém kázání biskup mimo jiné řekl: „Někdy na konci třicátých let minulého století otevíralo se a zrálo kněžské poslání otce Vladislava. Tohle byl jeho kostel, tohle je kostel, do kterého chodil, kde ministroval a kde ho asi také Hospodin pozval je kněžské cestě. Tohle je také kostel, kde poprvé stanul jako kněz a kde děkoval, že ho Pánbůh pozval na tu úžasnou cestu kněžství.

Tady si asi ve 49 roce nepředstavoval, jaké to bude, když komunisti převzali vládu v naší zemi, vládu, která neznamenala spravování v dobrém, ale ničení a útlak všeho toho, co znamenalo krásu života. Ale taky si asi neuměl představit, když začal působit v Kralovicích jako kaplan, že přijde doba, která bude trvat dlouhé 4 desítky let, ve kterých všechno to, co se učil v seminářích, všechno to, o čem mu říkal bratr spirutál a co pravděpodobně taky zaznělo při jeho svěcení jako výsada být dobrým knězem, že vlastně bude vypadat úplně jinak. A že on oficielně oblékne své kněžské roucho až v době, když už dávno překročí 60 let svého života.“