Obsah

Oslavy 600 let přenesení Madony - mariánská pobožnost

Ráno po osmé hodině přivezlo hasičské auto z Nových Kostelů sošku Madony.

Tu přenesl do našeho kostela neukirchenský farář P. Georg Englmaier a spolu s naším farářem Kratochvílem a Ciupakem je postavili do pravé niky před oltářem. Kratochvíl zapálil svíčky a po půl deváté začala mariánská pobožnost. Začalo se modlitbou růžence, následovaly modlitby a písně a končilo se litaniemi, což je modlitba, připomínající ctnosti Panny Marie. Na varhany hrála Martina Matějková a její dcera Hana, zpěvem je doplnil Pepík Dědina.

Potom si lidé mohli Madonu prohlédnout a hlavně vyfotit zblízka.