Obsah

Adventní koncert mužského sboru z Neukirechenu

Adventní koncert mužského sboru z Neukirechenu

Článek v Domažlickém deníku 6.12.2016 Článek v Kötztinger Zeitung (scan formát pdf ) Bavorský sbor zazpíval o adventní neděli Loučim – Dalším významným příspěvkem k česko-bavorskému přátelství byl v neděli 4. prosince adventní koncert mužského pěveckého sboru Hohenbogen-Chor, Neukirchener Singer a Neukirchener-Tria v místním kostele Narození Panny Marie. Spolu se sborem přijeli zpoza hranice také diváci, nejvíce z Eschlkamu, české publikum nicméně převažovalo a celkem se v kostele sešla víc než stovka lidí – účinkující nepočítaje. Koncert si přijel poslechnout i senátor Jan Látka, který má z dob starostování v Domažlicích v bavorském příhraničí také mnoho přátel. Pěvecký sbor vystoupil s 23 členy, z toho tři z nich jsou trio na kytaru a tahací harmoniky (tady se bavorský styl nezapřel) a čtyři Neukirchenští zpěváci, kteří zazpívali několik písní v rámci celého koncertu. Ten byl pojatý jako komponované pásmo, které uváděl též člen sboru Hans Peter-Kaiser a před každou písní seznámil přítomné s jejím textem a popsal atmosféru, v níž skladba vznikala. A třebaže zdaleka ne všichni z českého publika ovládali jazyk našich sousedů, přenesla se tato atmosféra i do kostelních lavic. Po skončení hlavní části večera došlo před přídavkem i k předání zarámovaného textu nábožné písně, kterou poutníci z Nových Kostelů zpívají při podzimní pouti do loučimského kostela jednou za dva roky. Na rubu obrazu pak bylo pro Loučim přání všeho dobrého, božího požehnání i naděje, že se vzájemné přátelství bude dál rozvíjet. Do češtiny tlumočila starostka Jana Dirriglová, která taky byla hlavní iniciátorkou akce. Nutno dodat, že jak vesničku Loučim, tak velikostí městys Neukirchen beim Heiligen Blut (Nové Kostely u svaté krve) spojuje nejen pověst o Loučimské Madoně, ale čilé porevoluční vztahy v podobě nejen kulturních, ale i turistických, církevních a dalších akcí, takže se lidé z obou stran hranice znají přinejmenším od vidění. To bylo patrné při závěrečném posezení po skončení koncertu, kdy obecní úřad za vydatné pomoci svých zastupitelů připravil pro účinkující občerstvení v podobě horkého čaje, svařáku a párků. Ani diváci nepřišli zkrátka, z otevřeného okna v přízemí úřadu si každý mohl dopřát jak čaj, tak svařené víno a to vše zdarma. Ohlasy koncertu byly velice příznivé jak z bavorské, tak i z české strany, což ostatně vyjádřil loučimský farář a kdyňský vikář Miroslav Kratochvíl: „On ten mužský sbor, to je přece jenom síla toho hlasu, to se musí slyšet!“ Akci finančně podpořil Plzeňský kraj s cílem oživit kulturní dění v kraji a v tomto případě určitě splnila podpora svůj účel.

Vytvořeno: 4. 12. 2016
Poslední aktualizace: 12. 12. 2017 15:46
Autor: Zdeněk Huspek