Obsah

Závěrečný seminář Dešenice

Závěrečným seminářem v Děšenicích uzavřeli po skončení letního semestru studenti Virtuální univerzity 3. věku akademický rok.

V úterý 28. května přivítali pořadatelé v sále tamního kulturního domu 230 seniorů, z nichž většina se tímto způsobem vzdělává už od roku 2011. Okres Domažlice reprezentovali studenti konzultačního střediska Zahořany+Stanětice a Loučim, středisek na seminář přijelo celkem 14 ze Strakonic, Katovic, Českých Budějovic, Berouna, Hořovic, Švihova, Klatov, Chvalkova, Plánice, Janovic, Volyně, Boru u Tachova a Chanovic. Účelem seminářů je kromě předání pamětních listů tutorům i vzájemné setkání podobně „postižených“ lidí, pro něž je výlet malou odměnou za absolvování zimního a letního semestru, kdy se v šesti přednáškách na vybrané téma dozvědí nejen mnoho nových informací, ale musí zvládnout docela náročné testy.

V hodnocení uplynulého roku řekla manažerka VU3V České zemědělské univerzity v Praze Klára Nehodová: „Zájem o studium je velký, ale převažují hlavně ženy, těch je 85 %. Měly byste přesvědčit své protějšky, aby taky začali studovat,“ dodala s úsměvem k plnému sálu. V kulturní části vystoupily děti místní ZŠ se zajímavým cirkusovým programem a dopoledne bylo zakončeno vynikajícím gulášem.

Za celodenního vytrvalého deště pak absolvovali účastníci po skupinách program odpolední, jenž zahrnoval návštěvu Muzea šumavského pivovarnictví v dešenické tvrzi, exkurzi v úpravně vody v Milencích a prohlídku vnitřku hráze vodní nádrže Nýrsko, která kromě Klatovska zásobuje pitnou vodou i Domažlicko. Tady si prohlédli prostor odpadní a komunikační štoly, na jejímž začátku stojí kruhová věž se šachtovým přelivem
a vodárenskými odběry ve třech výškách pro odběr co možná nejkvalitnější vody. Jsou zde i dvě turbíny typu Bánki, dodávající do sítě elektrickou energii. K přehradě skupiny vozili mikrobusy hasiči a vystřídali se všichni.

„Hráz je v koruně dlouhá 320 metrů a její výška nad terénem, tedy místem kde právě stojíme, je 36,2 metru, největší hloubka je 34 metrů“ vysvětlovala trpělivě průvodkyně z Povodí Vltavy Hana Stavovčíková a vždycky přidala nějakou zajímavost z historie i současnosti.

Loučimští odtud pokračovali do Železné Rudy, kde absolvovali nepříliš vydařenou návštěvu minipivovaru Belveder.