Obsah

VU3V - závěrečný seminář květen 2013 Horažďovice

VU3V - závěrečný seminář Horažďovice - prohlídka města

Po skončení závěrečného semináře jsme se vydali do města... nebo raději na náměstí. Lehce jsme obhlédli docela pěkný rynk a zamířili do cukrárny na jeho konci. Trochu jsme to tady znali, byli jsme zde už před rokem, když jsme pamětní listy přebírali v Chanovicích. Do cukrárny se nás namačkalo všech dvanáct, měli sice otevřenou i zahrádku a v ní připravené židličky s polštářky, na sezení venku byla ale poněkud zima... Poseděli jsme asi půl hodiny, před cukrárnou jsme pořídili pamětní foto a kolem zámecké kašny (opět foto) jsme prošli na parkoviště před restauraci U Hlaváčků, kde jsme nasedli do aut a vrátili se do Loučimi