Obsah

Dlouholetý velitel Josef Šváb st. slavil 75!

Dlouholetý velitel Josef Šváb st. slavil 75!

Počátkem července oslavil dlouholetý velitel loučimských dobrovolných hasičů Josef Šváb starší čtvrt století od svého narození – krásných 75 let. V roce 1959 je ve svých 22ti letech zvolen do výboru dobrovolných hasičů, tehdy Československého svazu požární ochrany jako zástupce velitele, ještě v témže roce je velitelem požárního družstva (dnes zásahové jednotky). V dalších letech jeho jména najdeme v záznamech opět ve výboru jako jeho místopředsedu, v roce 1973 už je velitelem sboru až do roku 2004, kdy byl na jeho místo zvolen jeho syn, Josef Šváb mladší. Úctyhodných 31 let dělat velitele sice malého (počet členů se po celá léta pohybuje od 30 do 50), o to však aktivnějšího sboru není formální záležitostí. Aby se mohl postavit před nastoupenou jednotku a zavelet pozor, musí téměř neustále přemýšlet nejen nad další činností týkající se hasičské náplně, ale také nad ostatními povinnostmi, které dobrovolní hasiči v malé obci plní zcela samozřejmě. Dlužno dodat, že pod velením Josefa Švába staršího byli hasiči v Loučimi vidět a zřejmě díky rodinným genům jsou vidět dodnes. Jméno Šváb se prolíná kronikou sboru jeho založení. Šváb Václav, oslavencův děda, byl při zakládání sboru v roce 1902 zvolen přísedícím výboru a jeho syn Josef byl členem od roku 1928. Po ukončení funkce byl Josefu Švábovi propůjčen titul „Čestný velitel sboru“, k narozeninám mu přišli blahopřát kromě zástupců obce a místních hasičů také zástupce okresního sdružení Václav Ponocný st., starosta okrsku Pocinovice Leon Stavovčík a jednatel pocinovských hasičů Dušan Očenáš.