Obsah

Týden Sv. Wolfganga v Neukirchenu b. Hl. Blut

Pouť z Řezna do Neukirchenu beim Heiligen Blut na zahájení týdne Sv. Wolfganga se konala 22. června 2024 společně s věřícími z Česka.
Schránka s ostatky Sv. Wolfganga se od 22. do 24. 6. 2024 bude nacházet v tamním poutním kostele.
Foto Jana Dědinová. Více info od Josefa Dědiny:

Naše sousední diecéze Regensburg si letos připomíná 1100 let výročí od smrti svého patrona sv. biskupa Wolfganga. V rámci těchto oslav byla na sobotu 22.6.2024 naplánovaná společná česko-německá pouť v Neukirchen beim Hl. Blut (Nové Kostely). 

S ohledem na význam jubilea byly do Neukirchen na čtyři dny mimořádně přemístěny i ostatky sv. Wolfganga, které jinak spočívají v kryptě sv. Emmerama v Regesburgu. Společné setkání věřících z obou stran hranice začalo po poledni v přilehlé klášterní zahradě. Posezení u kávy a zákusku mělo pomoci spojit poutníky z obou národů a poskytnout příjemné prostředí pro rozhovory a setkání přesahující hranice. Pouť vyvrcholila slavením společné mše svaté od 16 hod za účasti obou našich plzeňských biskupů a biskupa řezenského, před níž  při slavnostním procesí z parkoviště u základní školy nedaleko kostela byly do chrámu přineseny zmíněné ostatky. Po slavení mše následovalo další neformální setkání v klášterní zahradě.

Česko-německou poutí začal v Neukirchen tzv. Týden sv. Wolfganga. Místní věřící v dalších oslavách pokračují ještě další tři dny.

Sv. Wolfgang je význačně spojen s českými zeměmi i naší plzeňskou diecézí, neboť se zasloužil o šíření křesťanství v tehdejších Čechách  a během jeho biskuského úřadu v roce 973 význačnou měrou přispěl ke zřízení biskupství v Praze tím, že povolil vyčlenit z řezenské diecéze diecézi pražskou, z jejíž části (a části českobudějické a litoměřické diecéze) pak po 1020 letech vznikla i plzeňská diecéze. Stopy svatého biskupa Wolfganga jsou k nalezení i v našem kraji, podle pověsti šel pěšky z Řezna do Prahy vysvětit  prvního pražského biskupa a při zpáteční cestě se zastavil na návrší u Chudenic, kde přenocoval a založil kostel.

Pouti se zúčastnilo asi 150 českých a 450 německých poutníků.


Vytvořeno: 24. 6. 2024
Poslední aktualizace: 25. 6. 2024 16:00
Autor: Zdeněk Huspek