Obsah

Pouť do Neukirchenu 2015

Pouť do Neukirchenu 2015

Májová pouť věřících do bavorského Neukirchen b.Hl.Blut ------------------------------------------------------------------------------ Pouť k Panně Marii Loučimské do bavorského poutního místa Neukirchen b.Hl.Blut se stala po znovuobnovení po pádu železné opony významnou a hojně navštěvovanou.Nejinak tomu bylo i letos o státním svátku v pátek 1.května. Z Domažlicka a Klatovska se sešlo asi dvěstě poutníků, aby se pomodlili a zúčastnili slavnostní bohoslužby. Věřící pomalu zaplňovali kostelní lavice a dopolední program pouti mohl začít modlitbou svatého Růžence. Za zpěvu písně "Tisíckráte pozdravujeme Tebe" bohoslužba začala. Hlavním celebrantem mše svaté byl kdyňský vikář Msgre. Miroslav Kratochvíl. Další kněží, kteří byli přítomni bohoslužbě, byli z domažlického vikariátu pan farář z Mrákova Przemyslaw Ciupak, pan farář z Milaveč František Kaplánek a z klatovského vikariátu pan vikář Jaroslav Hůlle, kaplan Ivan Pavlíček a Msgre. Vladislav Sysel, který byl hlavním hybatelem obnovení této pouti po pádu železné opony. Mši svaté byl také přítomen dřívější starosta z Nových Kostelů pan Egid Hoffmann a také současný starosta pan Markus Müller, oba s manželkou. V úvodu bohoslužby vikář Kratochvíl pozdravil všechny přítomné a obzvláště uvítal již zmíněného Msgre.Vladislava Sysla, který o den dříve, tedy 30.dubna, oslavil 93.narozeniny. V přímluvách vzpomínal také na kněze a poutníky, kteří toto poutní místo rádi navštěvovali, ale už nás předešli na věčnost. Ti praví poutníci, kterých bylo asi třicet, se sešli ráno v obci Fleky a putovali do Neukirchenu pěšky, ostatní přijeli autem. Na konci bohoslužby všichni zazpívali při májové pobožnosti Loretánské litanie a pan vikář pozval všechny přítomné na další pouť , která se zde uskuteční opět za rok, v sobotu 7.května. Poté udělil všem závěrečné požehnání. Pak se všichni odebrali ke kapli sv.Jana Nepomuckého, která stojí nedaleko kostela a tam se ještě krátce pomodlili. Počasí tento den bylo deštivé a chladné, ale nikdo nelitoval a všichni zde spolu strávili pěkné a požehnané sváteční dopoledne.

Vytvořeno: 2. 5. 2015
Poslední aktualizace: 12. 12. 2017 15:46
Autor: Zdeněk Huspek