Obsah

Setkání seniorů v Pocinovicích

Úderem čtvrté hodiny odpolední zahájila dechová hudba Domažličanka pod vedením Jana Mlezivy setkání seniorů nejen místních, ale i z okolních obcí Běhařova, Dlažova, Libkova, Loučimi a letos i premiérově z Chodské Lhoty. Celkem se přišlo pobavit více než 110 dříve narozených občanů.

Starostka Pocinovic Marie Homolková se v přivítání krátce zmínila o stavu hlavní investiční akce, jíž je výstavba vodovodu, kanalizace a čistírny odpadních vod: „V obci se potkaly dvě velké akce, které velmi významně zasáhly do dění i života lidí, protože současně provádíme taky rekonstrukci koryta řeky Andělice. Touto cestou bych chtěla poděkovat všem spoluobčanům, kteří velmi trpělivě snáší úskalí spojená s výstavbou a věřte, že někteří to nemají vůbec jednoduché.“

Něco se nicméně povedlo už dokončit a byla to hlavně rekonstrukce kapličky u Dobré Vody, prořezány a odborně ošetřeny tamní stromy a osazeny nové lavičky a odpadkový koš, na což přispěla i partnerská obec Schwarzach a Nabburgu.

Po úvodu se vystoupily děti místní základní školy pod vedením  učitelky Lenky Mejsnarové, které zazpívaly několik písniček, úspěch mělo také vystoupení dětí z mateřské školy v Dlažově s jejich učitelkou Šlaichovou. Závěrem si všichni podívali na upravenou ukázku sletové skladby „Cesta“ v podání nejen členek Sokola z okolních obcí a jako všude jinde, kde ji předvedly, sklidily ženy velký potlesk.

Na otázku, jaký význam má podobná akce pro přítomné seniory, odpověděl bývalý starosta Pocinovic a iniciátor setkání před zmíněnými 24 lety Václav Svoboda: „Význam to má ohromný. Lidi se tady sejdou, zatancují si, ale hlavně si popovídají, protože většinou se všichni znají. Popovídají, zavzpomínají, pobaví se… a to je dobře.“

Obecní úřady spolupodílejících se obcí přispěly také na občerstvení a jako každý rok si každá žena ještě odnesla kytičku.


Vytvořeno: 9. 11. 2019
Poslední aktualizace: 9. 11. 2019 17:15
Autor: Zdeněk Huspek