Obsah

Rekonstrukce rybníka na návsi

Jak jste si všimli, hned po Velikonocích zahájila firma VAK servis, s.r.o. Klatovy další a komplexní rekonstrukci rybníka na naší návsi. Zde je informace od starostky Loučimi Jany Dirriglové:

Obec se již dlouhodobě potýká s problémem kolem rybníka. Rybník prodělal celkovou velkou rekonstrukci v roce 2009. Vlivem času a především sucha a s ním spojeného nedostatečného přítoku ale přestal plnit svoji funkci.

Současný stav byl v uplynulých letech nevyhovující co do přítoku vody i netěsnosti.  Obec získala v loňském roce dotaci na jeho opravu ve výši 350 000,- Kč z "Programu stabilizace a obnovy venkova Plzeňského kraje".  Smlouva o dílo byla již v minulém roce uzavřena s firmou VAK servis, s.r.o. Klatovy. 

V nadcházejících týdnech bude provedeno odstranění stávajícího opevnění břehů včetně odkopání zeminy dna i svahů břehů a následné zřízení nového těsnícího koberce dna i svahů v dolní polovině rybníka, kde se přepokládá netěsnost. Poté bude obnoveno opevnění svahů kamenným záhozem s urovnáním líce. Dále bude realizováno odstranění stávajícího dřevěného požeráku s náhradou za nový železobetonový požerák, vyjmutí stávajícího výpustného potrubí v úseku pod komunikací a uložení nového potrubí z PVC s obetonováním a napojením na stávající výpustné potrubí pod komunikací.  Posílení přítoku vody do rybníka z přepadu z vodní nádrže bude moci být řešeno až v rámci stavebních prací během plánovaného průtahu obce a chodníků.Vytvořeno: 9. 4. 2021
Poslední aktualizace: 9. 4. 2021 18:17
Autor: Zdeněk Huspek