Obsah

Kolem obce rostou nové duby

Ještě na sklonku roku 2020 se podařilo zajistit náhradní výsadbu, kterou si obec nárokovala v souvislosti s povoleným kácením stromů v minulém roce ve svém katastrálním území (topoly při cestě na Pocinovice).

Dodavatelem náhradních stromů - vzrostlých dubů -  byla Správa a údržba silnic Plzeňského kraje, která rovněž zrealizovala výsadbu. Každý ví, že dostatek dřevin je pro naše životní prostředí nepostradatelný. Vzhledem k suchu v uplynulých letech a s tím spojeného kalamitního kácení lesních porostů napadených škůdci, nám dřevin v katastru ubývá, takže buďme rádi za každý vysazený kvalitní, vůči klimatu odolný, strom.

Pro větší část dubů jsme našli vhodné místo podél cestičky na židovský hřbitov. Vznikla tím pěkná alej lemující přístupovou cestu, které místu dodává patřičnou reprezentaci.

Jako druhé vhodné stanoviště jsme pro několik dubů  vybrali okraj lesa před akumulační nádrží veřejného vodovodu. Duby tak budou vodojemu do budoucna poskytovat stín ochranu.

Dalším místem, kde mohou duby hned z několika důvodů dobře posloužit, je podél rokle při cestě na Modlín, kde jich je také několik vysazeno. Mohou znesnadnit např. nepovolené skládkování. Při cestě se neustále kupí odpadky nejen biologického původu, ale i stavební i další materiály. Naším záměrem je v nadcházejících letech cestu ve spolupráci s Pozemkových úřadem opravit a využívat ji jako přístupovou cesty k lesům, jako turistickou stezku i jako cyklostezku.  Celé území rokle plní i důležitou funkci udržování vody v krajině a zachycuje vodu i při případných povodních. Není v našem zájmu nechat si zavést rokli odpady.  Případná  nucená sanace rokle by obec stála nemalé finanční prostředky. Obec má  zajištěn sběr a svoz komunálního, tříděného, biologicky rozložitelného  i dalších druhů odpadu, a zároveň místa, kam mohou občané svůj odpad ukládat, takže není nutné vyvážet odpad do rokle.

Starostka obce Ing. Jana Dirriglová