Obsah

Oslavy 600 let přenesení Madony - německá poutní mše

Po jedné hodině odpolední dorazili poutníci z Neukirchenu. Bylo jich 165 (jiný zdroj uvádí 105) a měli za sebou ne zrovna rovinatou cestu dlouhou 25 km.

Kostel už byl plný těmi, co přijeli autobusem nebo auty, přesto se tam většina z nich ještě vešla. Za oltářem bylo pět duchovních - náš Mons. Miroslav Kratochvíl, taky náš Przemysl Ciupak, Neukirchenský Georg Englmaier, kaplan v Klatovech Feranec Bystrík a nejvyšší z nich generální vikář regensburské diecéze Mons. Michael Fuchs.