Obsah

Opět přišli tři králové. Zdaleka!

Sotva jsme se vzpamatovali z oslav příchodu Nového roku, je tady tříkrálová sbírka.

V Loučimi se v místní hospodě sešlo celkem 9 dětí, připravených ve dvou skupinkách obejít všechny chalupy, zazpívat obligátní "My tři králové jdeme k vám...", z rukou obyvatel ochotných přispět na charitu přijmout do kasičky nějaký ten peníz a do košíčku nějakou tu sladkost (jako by jich v době Vánoce nebylo dost) jako odměnu za obchůzku celé obce. Letos to bylo na sněhu, byť poněkud rozbředlém (teplota kolem 0°C), což koledníkům nevadilo - naopak, do sněhové duchny se dobře padalo a dělaly koule. Dohlížející dospělí (na každou skupinu 3) rozhodli, že v jedné partě budou jenom kluci a ve druhé jenom děvčata, což dětem nijak nevadilo při zpěvu koledy. Parta kluků si navíc mohla zazpívat s panem farářem Kratochvílem, když přišli koledovat i na faru - no uznejte, kde tohle mají? Tříkrálová sbírka se zkrátka povedla a vybralo se 4 700,- Kč, což je o 744 korun více než loni.