Obsah

Bourání chatrče pod zatáčkou u kostela

V úterý 3. prosince zmizela další ostuda u silnice. Majitel pozemku, na němž stála chatrč ještě před několika lety

obývaná našimi snědými spoluobčany konečně dostal demoliční výměr na její likvidaci. Zvláštní je, že na zbourání nikdy nezkolaudované a patrně načerno postavené kůči muselo být povolení... ale to už je dneska jedno. Prostě je tam volný prostor. Zbývá ještě něco udělat (novou fasádu) na domku na druhé straně obce a vesnice bude jako malovaná.