Obsah

Adventní podvečer

Třicítka obyvatel přišla v sobotu 14. prosince posedět do společenského sálu obecního úřadu a vyslechnout si povídání o vánočních časech na Chodsku.

Pozvání spolku Zlatý časy přijala keramička a malířka na sklo Anna Krocová z Domažlic, oblečená do modrého kroje se zelenou zástěrou, která v úvodu zazvzpomínala na své dětství i mládí. Doprovázela ji Hana Hrubá, ta měla kroj červený a zástěru též zelenou, ale s jiným vzorem. Ta nevyprávěla, ale zato pilně štrikovala. 

Před působivě vyzdobenou kulisou stěny staré chalupy, kde nechyběl kolovrátek ani vánoční stromek, pak předvedly draní peří. Ani příchozí nezaháleli, kdo měl zájem, mohl si nazdobit perníčky od Zdenky Wiesnerové anebo se podívat, jak pod šikovnýma rukama Boženy Khinové vzniká vánočka. Posezení s čajem, svařákem, vínem i pivem, jakož i vánočním cukrovím a jinými sladkostmi pak uzavřela harmonika Václava Valenty, doprovázená houslemi Václava Boubrleho. Zpěv nejen koled pak podpořil svým školeným hlasem i farář Miroslav Kratochvíl, které si též přišel posedět mezi své sousedy.