Obsah

Úprava vodního zdroje pro Loučim

Obrázky jsou z realizace projektu "Loučim –  revitalizace a posílení vodních zdrojů", který byl podpořen z Státního fondu životního prostředí.

Důvodem realizace projektu je nedostatek pitné vody v posledních letech. Cílem je vybudování dvou nových posilujících vodních zdrojů (zářezů LO1 a LO2 a regenerace, vyčištění a obnova stávajících vodních zdrojů a stávajících svodných potrubí a tím docílit plynulou dodávku pitné vody pro obyvatele v požadovaném množství a kvalitě.

 Po přípravné fázi, která byla zahájena již v roce 2016 a pokračovala až do poloviny roku 2018, jsme od září 2018 přešli k fyzické realizaci projektu.

 Během přípravné fáze  byl v zájmovém území - v lese nad vodojemem - proveden účelový průzkum k vyhledávání vodních zdrojů včetně geofyzikálního měření. Hydrogeologem byl vypracován  odborný posudek, na jehož základě byla vypracována a podána žádost o finanční prostředky ze SFŽP.  Po obdržení rozhodnutí o poskytnutí finančních prostředků  v roce 2017  se připravovaly veškeré potřebné podklady. Byla připravena projektová dokumentace  a vydáno územní rozhodnutí a povolení k nakládání s vodami, v rámci výběrového řízení  byl vybrán dodavatel stavby a objednány další služby s projektem spojené.

 S fyzickou realizací stavby započala firma VAK servis Klatovy na podzim roku 2018. Nejprve bylo zapotřebí odlesnit potřebné části  lesa, aby byl vytvořen prostor pro práci s technikou. Na plánovaných místech  byly vybagrovány výkopy a zřízeny  sondy pro jímací zářezy LO-1 a LO-2 V současnosti probíhá měření  vydatnosti přítoku. Voda ze zářezů bude svedena do současného potrubí, které bude v rámci projektu vyměněno a zrekonstruováno.

Foto Petr Dlouhý, VAK servis.

 

 

 Vytvořeno: 9. 1. 2019
Poslední aktualizace: 10. 1. 2019 16:44
Autor: Zdeněk Huspek