Obsah

Promoce studentů VU3V v Praze

Promoce studentů VU3V v Praze

Jak jsme studovali Virtální univerzitu třetího věku Jako po oblouku barevné duhy, vyklenuvší se po jarní přeháňce nad posledními domky naší malebné vesničky Loučim, prošli jsme od pilotního semestru „Astronomie“ až k semestru šestému, s názvem „Kouzelná geometrie“, celým cyklem přednášek a tak jsme se mohli zúčastnit se slavnostní promoce na České zemědělské univerzitě v Praze. Ta je garantem ojedinělého projektu vzdělávání seniorů v Česku, virtuální univerzity třetího věku, díky němuž je možno studovat všude tam, kde je k dispozici místnost, počítač a dataprojektor, což u nás díky osvícenému vedení obce všechno máme. Odměnou obci budiž úctyhodný počet účastníků – ze 120ti obyvatel navštěvuje kurzy celkem 16 studentů. Dvakrát do roka, podzimem 2011 počínaje a letošním předčasným jarem 2014 konče, scházeli jsme se každých 14 dní šestkrát po sobě, abychom si promítli přednášku někdy možná poněkud nezáživnou, jindy zase zajímavou tak, že hodina uplynula jako několik mžiknutí oka. Po pilotním semestru "Astronomie", pro všechna konzultační střediska povinnném, vybrali jsme si z bohaté nabídky témat pro první semestr jedno z nejtěžších – „Etiku“. Mám pocit, že jsme nepostřehli nepatrný rozdíl mezi slovy etika a etiketa, ale už se stalo a tak jsme znovu objevili Sokrata, Platóna i Aristotela, trochu si zafilosofovali a posunuli tak své myšlení do vyšších sfér. Další téma už bylo zajímavější, ověřili jsme si znalosti o houbách a zkusili si vypěstovat žampiony doma – to všechno v kurzu „Pěstování a využití jedlých a léčivých hub“. A když už jsme pěstovali, pokračovali jsme na jaře bylinkami podle přednášek na téma „Čínská medicína v naší zahrádce“. Tady už jsme si mohli – a mnozí v tom pokračují dodnes – vypěstovat si pár užitečných léčivek, které se v našem věku občas hodí. Od praktických témat jsme přešli opět do historie a v „Dějinách oděvní kultury“ jsme se od oblékání v pravěku, Mezopotámii a v Egyptě dostali až k oděvům v době evropské renesance. A nedosti na tom, kurz se zabýval nejen oblékáním, ale i historií té které doby! Celkem plynule jsme pak mohli pokračovat dalším exkurzem do historie, tentokrát po stopách života a díla Michelangela Buonarroti. Navštívili jsme (byť jen virtuálně) Itálii a zhlédli umělcova díla ve Florencii a Římě a bylo opravdu na co koukat! O kurzu „Kouzelná geometrie“ pěl každý jenom chválu a tak jsme jej zvolili pro poslední semestr. Kružnice, válce a rotační plochy jsme přijali se smíšenými pocity, bylo totiž nutno oživit znalosti uskladněné hluboko v paměti a přiznejme si bez mučení, že pro mnohé z nás nebyla v mládí matematika ani geometrie zrovna tím nejoblíbenějším předmětem! Přesto všechno jsme se prokousali k poslední přednášce a došlo občas i k úsměvným situacím, když se v testu objevila otázka, jak jsou vlastně v květenství slunečnic srovnaná semena? Do spirál, paprsků či kruhů? Z hlavy nevěděl myslím nikdo a přitom slunečnice všech možných druhů pěstujeme každoročně na svých zahrádkách. Že taky nevíte? No přece do spirál! Studium na VU3V – a to slovo studium berte prosím se vší vážností, protože absolvovat všechny kurzy není jen podívat se na přednášku a jít domů, ale také si doma udělat kratší test po každé přednášce a dlouhý test po skončení semestru a to vyžaduje nutnost posbírat všechny znalosti a vědomosti, aby člověk uspěl nejen ve svých očích, ale i před okolím – není zase tak náročné, jak by se na první pohled mohlo zdát, ale nutnost zabývat se v seniorském věku zcela dobrovolně i něčím jiným, než jsou každodenní starosti, není rozhodně od věci. Ba naopak. A tak jsme si my v Loučimi udělali pár výletů na semináře u příležitosti předávání pamětních listů, které jsme si potom rozdali za přítomnosti naší paní starostky na závěrečném posezení po každém semestru. Co nám ty tři roky daly? Dozvěděli jsme se hodně nového (případně si oživili to zapomenuté), dali se dohromady lidé, kteří by se jinak těžko kde sešli na kus řeči, poznali jsme se navzájem zase trochu víc. A jestli nám tohle všechno něco vzalo? Snad jenom něco málo toho času, který jsme se rozhodli obětovat na podzim znovu a ve studiu univerzity třetího věku pokračovat!
Vytvořeno: 14. 5. 2014
Poslední aktualizace: 12. 12. 2017 15:46
Autor: Zdeněk Huspek