Obsah

Tajemnou stezkou za pokladem...

Tajemnou stezkou za pokladem...

„Lidé dobří, já, Aron Löwenthal, hebrejské krve, byl jsem pro svou bezmeznou lakotu a neskonalou hamižnost všemi opuštěn – ženou, dětmi, přáteli a nakonec i vypuzen z království věčného klidu. Už drahně let bloudí moje duše krajem a čeká na okamžik, kdy se vyplní dávná věštba. A to se stalo právě dnes, kdy jste prokázali obrovskou odvahu v místech, kde má duše trpěla nejvíc a prožívala ukrutná muka! Abych dokázal, že se má duše uzdravila z lakoty, posílám vám svůj poklad největší – Jeruzalémský amulet!“ Tak bylo zakončeno putování tajemnou stezkou za pokladěm již zmíněního žida. 20 obrázků je zde v galerii, zbytek pak v galerii Picasa.