Obsah

Zpět

Pozvánka na veřejné zasedání zastupitelstva obce

OBEC LOUČIM ZVE VŠECHNY OBČANY

NA VEŘEJNÉ ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE

ve středu 23.5.2018 od 19.30 hodin v restauraci u p. Matějky

 

Program zasedání:

 1. Zahájení
 2. Kontrola usnesení
 3. Zpráva finančního výboru
 4. Kontrola plnění rozpočtu k 30.4.2018
 5. Projednání rozpočtových opatření
 6. Projednání závěrečného účtu obce za rok 2017
 7. Projednání zprávy o výsledku hospodaření obce za rok 2017
 8. Projednání přijetí dotace z PSOV na zkapacitnění veřejného osvětlení
 9. Projednání smlouvy o obstarání pečovatelské služby
 10. GDPR – projednání smlouvy o zřízení pověřence, vstupní analýzy a základních pravidel postupů souvisejících se zpracováním osobních údajů
 11. Projednání smlouvy na zadávací dokumentaci a administraci zadávacího řízení na výběr dodavatele na projekt revitalizace a posílení vodních zdrojů
 12. Výběr dodavatele na projekt revitalizace a posílení vodních zdrojů, rozhodnutí zadavatele a projednání smlouvy o dílo a smlouvy na autorský dozor
 13. Projednání vyvěšení záměru na směnu pozemků v k.ú. Loučim část parcel p. č. 1149 a p. č. 1263 za parc. č. 1177 a 1169
 14. Informace Obecního úřadu Loučim
 15. Diskuse
 16. Usnesení a závěr

 

Vyvěšeno na ÚD:  15.5.2018  Vyvěšeno na el. ÚD:  15.5.2018

Sejmuto z ÚD:                         Sejmuto z el. ÚD:

 

 

 

 

 

 

Vyvěšeno: 15. 5. 2018

Datum sejmutí: 23. 5. 2018

Zodpovídá: Zdeněk Huspek

Zpět