Obsah

Kulturní echo

Události v obci a okolí

**********************

Vítání nových loučimských občánků

V neděli 8. dubna se bude konat ve společenské místnosti na obecním úřadě vítání občánků. Začátek je ve 14.00 hodin. Program: vystoupení MŠ z Chodské Lhoty, projev, gratulace, předání dárku, fotografování a zápis do pamětní knihy, vytoupení MŠ, malé občerstvení.
Srdečně zveme všechny rodinné příslušníky a další občany, kteří se chtějí přijít podívat.

***********************

Hasičskou kroniku loučimského sboru si lze od poloviny ledna celou přečíst na stránkách nového webu!

Odkaz na hasičskou kroniku
****************