Obsah

Kulturní echo

  

Výročí 30 let poutí do Neukirchen beim Heiligen Blut (Nových Kostelů)

Letos si připomeneme 30 let poutí z Chodska a Klatovska do Neukirchenu beim Heiligen Blut. Pouť se bude konat ve středu 1. května a začne shromážděním účastníků na náměstí před Poutním muzeem v Neukirchenu. V 9. 30 hod se bude konat průvod obcí za doprovodu chodské muziky ke kostelu. Od 10.00 hodin bude následovat mše svatá.

Účast na pouti v letošním jubilejním roce přislíbil také plzeňský biskup Tomáš Holub.

Po skončení mše bude pro všechny účastníky připravené občerstvení v klášterní zahradě.

Na pouť budou vypraveny autobusy s dopravou zdarma, které pro účastníky z Kdyňska odjíždějí:

 • 8.00 Loučim                     (autobusová zastávka);
 • 8.10 Pocinovice                (náves u kostela);
 • 8.20 Chodská Lhota          (zastávka u Obecního úřadu);
 • 8.30 Hluboká                   (autobusová zastávka);
 • 8.40 Kdyně                      (u kina);
 • 8.50 Všerub                     (autobusová zastávka).

Vítáni jsou účastníci v chodském kroji.

Pouť se koná ve spolupráci Římskokatolické farnosti Domažlice a Kdyně, Dobrovolným svazkem obcí Kdyňsko, obcí Loučim, Katolickým svazem žen Neukirchen b. Hl. Blut, farností a městysem Neukirchen beim Hl. Blut.

****************************************

Pozvánka na znovuotevření Chaty na Ostrém  

Velký Ostrý

Bavorský Lesní spolek v Lamu společně s novými nájemci chaty srdečně zvou
v sobotu 18.května 2019  všechny příznivce česko-bavorské spolupráce
na zahajovací slavnost v Chatě na Ostrém. 
Od 10 hodin hraje hudba Bavorsko-čeští muzikanti,
Ve 14.00 hodin církevní požehnání místním farářem Abrosem Trummerem.

 Další letní akce:

11. srpna - Bavorsko-česká pouť na Ostrém s hudebním doprovodem Rittsteiger DreiGsang a mší od 11.00 hodin.

 1. září - Bavorsko-české odpoledne s hudebním doprovodem Kolovanky od 12.0 hodin

****************************************

Účast starostky obce na dialogu o přeshraniční spolupráci regionů v Bruselu

Návštěva Evropského parlamentuFoto v budově Evropského parlamentu spolu s poslancem Evropského parlamentu Pavlem Svobodou
(šestý zleva, J. Dirriglová sedmá), Stanislav Antoš první zprava.

Začátkem března se uskutečnil v Bruselu dialog pro vybrané aktéry přeshraniční spolupráce z oblasti  komunální politiky, vysokých škol, svazů a spolků z Bavorska a Čech.

Nejen státy, ale i regiony mají v Evropské unii svoji vlastní instituci -  Evropský výbor regionů, což je poradní instituce, prostřednictvím níž mají regiony, města a obce možnost vyjadřovat se k návrhům právních předpisů EU a docílit tím respektování postojů a potřeb místních a regionálních orgánů.

 Vzhledem ke vzrůstajícímu významu  přibývají různorodé nabídky přeshraniční spolupráce mezi sousedními i více vzdálenými regiony. Příhraniční spolupráce, kterou známe z našeho regionu, zabíhá nejen do oblastní samosprávy, dopravy či cestovního ruchu, ale i do oblasti výzkumu a inovace. Cílem je udržitelný rozvoj tohoto společného prostoru. Příhraniční oblasti v sobě nesou velký potenciál pro spolupráci a Evropská komise podporuje tuto kooperaci různými fondy a finančními programy. Také na tuto otázku byl zaměřen dialog, který se uskutečnil ve dnech 4 - 5. 3 v Bruselu.

 Akci organizovala Nadace Hanns-Seidel, jejímž posláním je vzdělávání a služba veřejnosti v duchu demokracie, míru a rozvoje. Nadace Hans-Seidl setkání iniciovala a také plně financovala.

 K několika pozvaným hostům z regionu Plzeňského kraje a bavorské Horní Falce z oblasti státní správy a samosprávy, z oblasti akademické i neziskové, kteří dostali příležitost  k účasti na tomto  dialogu, patřila také starostka Jana Dirriglová jako zástupce malých obcí a dále pak místostarosta města Domažlice Stanislav Antoš jako zástupce měst.

Záměrem setkání  byl dialog o možnostech přeshraniční spolupráce v celém spektru napříč různými úrovněmi veřejného života od komunální úrovně, přes sféru svazů,  vysokých škol, policie až po nevyšší články Evropské unie a zároveň propojení koncových uživatelů evropských dotací s tvůrci evropských programů a fondů.

Velmi zajímavé bylo také téma společného výzkumu a inovací - na tomto poli se  EU snaží o synergii výzkumu a o diskusi s veřejností, která se týká především etické stránky a dalšího využití výsledků výzkumu v praxi.

V průběhu programu jsme měli možnost diskutovat s  několika  vysoce postavenými zástupci Evropského výboru regionů, Evropské komise a Evropského parlamentu.

Jana Dirriglová

Bavorsko-česká delegace před budovou Evropského parlamentu

Bavorsko-česká delegace před budovou Evropského parlamentu

Foto v budově Bavorského zastoupení při EUFoto v budově Bavorského zastoupení při EU

****************************************

POZVÁNKA NA SETKÁNÍ RODÁKŮ A PŘÁTEL OBCE LIBKOV

 

Máš-li ve svém srdci alespoň jednu krásnou vzpomínku na naší malou vísku,
tak neváhej a přijď si zavzpomínat do Libkova.

Pozvánka na setkání rodáků a přátel obce Libkov, které se koná u příležitosti 640. výročí založení obce
a 100. výročí lípy Svobody

 • Kdy: 25. 5. 2019 
 • Začátek: 16.00 hodin

Program:

 • přivítání starostkou obce a 
 • slavnostní zahájení taneční vystoupení žáků ZŠ Pocinovice
 • vystoupení Národopisného souboru Postřekov
 • vystoupení žen Sokola Loučim
 • Celé slavnostní odpoledne doprovází dechová hudba Libkovanka
 • Občerstvení zajištěno

Srdečně zvou Libkováci

****************************************

Výlet na jižní Moravu

Vydejte se s námi na slunnou jižní Moravu za dobrým vínem, svébytným folklorem, cennými pamětihodnostmi a přírodními krásami.

na třídenní výlet od 4. do 6. října 2019

Program zájezdu:

pátek, 4 října:

 • ráno odjezd z Loučimi do Čejkovic (okr. Hodonín)
 • prohlídka historických Templářských sklepů  s ochutnávkou 4 druhů vín
 • prohlídka firmy Sonnentor (bylinkový ráj koření a čajů)
 • ubytování v hotelu Albor
 • společné celovečerní posezení včetně večeře ve Sklepu u Templářských rytířů

sobota, 5. října:

 • ráno odjezd na celodenní výlet  
 • prohlídka venkovních prostor u zámků Lednice a Valtice
 • návštěva  historického centra Mikulova (možnost výstupu na Zlatý kopeček, prohlídka zámku, individuální oběd)
 • prohlídka  Archeoparku Pavlov
 • zastávka ve  vinařství Veselých - VINOPA, Rakvice - možnost ochutnávky a nákupu vína
 • prohlídka vinařské Svobodné  spolkové republiky Kraví Hora, Bořetice
 • v pozdních odpoledních hodinách příjezd zpět do Čejkovic
 • degustace vín v rodinném sklepě Sýkora,  společné celovečerní posezení ve sklípku

Neděle: 6, října

 • ráno odjezd do Moravského krasu
 • prohlídka Punkevních jeskyní s plavbou po lodi, prohlídka propasti Macocha
 • společný oběd ve Skalním Mlýně
 • odjezd zpět do Loučimi, návrat ve večerních hodinách

 

Cena zájezdu: 4000  Kč.                               

  V ceně zahrnuto:

 • doprava zájezdovým autobusem ČSAD - řidič Václav Květoň, včetně výletů
 • společná svačina při cestě do Čejkovic
 • dvě noci v hotelu včetně snídaní
 • prohlídka Sonnetoru s výkladem
 • vstupné do historických Templářských sklepů včetně ochutnávky 4 druhů vín
 • společné  posezení ve vinárně u Templářských rytířů včetně večeře, zákusku, vína a vody po celý večer
 • vstupné do Archoparku Pavlov
 • prohlídka  Kraví Hory
 • vstupné do Punkevních jeskyní včetně plavby na lodi a  výtahu k Macoše
 • společný oběd  ve Skalním Mlýně
 • společné posezení ve sklípku Sýkora včetně degustace vín, odborného výkladu, prohlídky výrobních prostor, studeného občerstvení formou bufetu, voda, káva a konzumace vína po celý večer

______________________________________________________________________

 Možnost snížené ceny zájezdu za  2 200 Kč - zahrnuje pouze dopravu a ubytování se snídaní bez výše uvedeného doprovodného programu.

Organizátor:  Obecní úřad Loučim

Přihlásit se můžete do 7 .3. 2019  na Obecním úřadu Loučim  osobně, e-mailem na: obec.loucim@tiscali.cz nebo tel.  u starostky - mob. 777617735. Vybírá  se  500 Kč záloha na ubytování.

Změny v programu jsou vyhrazeny!

Neváhejte se přihlásit! Kapacita je omezená!