Jdi na obsah Jdi na menu
 


Rozpočet pro rok 2010

 
Rozpočet na rok 2010
 
Příjmy:
 
Daňové                                                                                                     
 
Pol
 1111   Daň z příjmu fyzických osob ze závislé činnosti   -      170.000,-Kč
 1113   Daň z příjmů fyzických osob                                           75.000,-Kč   
 1121   Daň z příjmů právnických osob                                     100.000,-Kč
 1122   Daň z příjmů právnických osob za obec                         50.000,-Kč 
 1211   DPH                                                                                410.000,-Kč         
 1511   Daň z nemovitosti                                                            80.000,-Kč          
 1341   Poplatek ze psů                                                                  2.200,-Kč          
 1333   Poplatky za ukládání odpadu                                       320.000,-Kč,
 1337   Poplatek na likvidaci kom. odpadu                               40.000,-Kč        
                                                                                                           
 
Celkem   daňové příjmy                                           1,247.200,-Kč                                                                                                              
 
 
Přijaté transfery
   4112 Neinvestiční dotace z KR                                                  79.800,-Kč
    4113 Neinvestiční transfery ze státních fondů                        718.000,-Kč 
 
 Celkem                                                                                        797.800,-Kč
 
Nedaňové příjmy:                                                                                            
Odv.      Pol.
1032      2111 Lesní hospodářství                                              170.000,-Kč
1032      2131   Příjem z pronájmu pozemků                                     500,-Kč     
 
3725      2324   Poplatek za likvidaci plastů                                    6.000,-Kč             
 
6310      2141    Úroky                                                                    3.000,-Kč
 3632    2131    Pronájem hrobových míst                                   150.000,-Kč                       
 3639    2131    Příjmy z pronájmu pozemků                                   2.500,-Kč
 3639     2322    Přijatá pojistná plnění                                              5.000,-Kč
 6171    2328    Ostatní příjmy                                                           3.000,-Kč
                                   
 
Celkem nedaňové příjmy                                              420.000,-Kč           
 
 
Celkem příjmy                                                           2,465. 000,-Kč
 
 
 
 
            
 
Výdaje
 
Odv. Pol.
   1031   5021        Lesnictví – OOV                     10.000,-Kč                      
                 5139         Nákup materiálu                      10.000,-Kč
                                   Celkem                                   20.000,-Kč
    1032   5021       Podp. prod. Činn-OOV    10.000,-Kč
               
 
Silnice
2212   5139           Nákup materiálu                      10. 000,-Kč
          5169             Nákup služeb                          40.000,-Kč
 
Ostatní záležitosti pozemních komunikací
 
2219    5021   Ostatní osobní náklady                  20.000,-Kč                
 
             5141   úroky vlastní                                      2.000,-Kč
 
     
 2310    5021   Pitná voda – OOV                            20.000,-Kč                                     
             5154   El.energie                                          13.000,- Kč
             5169   Nákup služeb                                     22.000,-Kč
 3314    5021    Knihovnictví OOV                            5.300,-Kč
 3319    5021   Kultura – OOV                                   1.700,- Kč
              5169   Nákup služeb                                       8.000,-Kč
              5175    Pohoštění                                            7.000,-Kč
 3399      5164   Věcné dary                                         13.000,-Kč
 3419      5229   Ostatní transfery – Sokol                     5.000,-Kč
 3543      5229   Pomoc zdravotně postiž.                      1.000,-Kč
 
3631      5021   - Veřejné osvětlení – OOV                   8.000,-Kč
              5154       Elektrická energie                           30.000,-Kč
              5169       Nákup služeb                                     7.000,-Kč
 
3632      5021      Pohřebnictví                                      25.000,-Kč
3633       5141     Plynofikace – úroky vlastní               10.000,-Kč
 
3721      5169     Sběr nebezpečných odpadů                 15.000,-Kč
3722      5169      Svoz komunálního odpadu                 85.000,-Kč
3725      5169      Zneškodňování kom. odpadu             15.000,-Kč
 
3745      5169      Veřejná zeleň                                     50.000,-Kč
5512      5229      Požární ochrana – SDH                      10.000,-Kč
 
6112      5023      Odměny členů zast.                           160.000,-Kč
              5032      VZP                                                      15.000,-Kč
              5173       cestovné                                               13.000,-Kč
 
 
           
 
6171     5021   - Činnost místní správy – OOV                90.000,-Kč
             5031      OSSZ                                                      15.000,-Kč
             5032     VZP                                                         10.000,-Kč
             5136     Knihy                                                       10.000,-Kč
             5137     DHDM                                                     10.000,-Kč
             5139     Nákup materiálu                                       25.000,-Kč
             5153      Plyn                                                         30.000,- Kč
             5154       Elektřina                                                 40.000,-Kč
             5161       Služby pošt                                                3.000,-Kč
             5162        Služby telekomunikací                           35.000,-Kč
             5166        Konzultační a právní služby                     5.000,-Kč
             5167         Školení                                                     8.000,-Kč
             5169        Nákup služeb ostatní                               45.000,-Kč
             5171         Opravy a udržování                                60.000,-Kč
             5173         Cestovné                                                 2.000,-Kč
            
6310    5163        Služby peněžních ústavů                          12.000,-Kč
 6320   5163        Pojištění                                                      5.000,-Kč
 6399    5362       Platby daní státnímu rozpočtu                  50.000,-Kč
 6402     5263      Finanční vypořádání                                    5.000,_Kč
 
4351     5321      Pečovatelská služba                                     4.000,-Kč
3311     5321      Předškolní zařízení                                     15.000,-Kč
3117     5321      První stupeň ZŠ                                           25.000,-Kč                        
  
 
  
 
 
Celkem                                                                 1,140 . 000,- Kč                          
 
 
                                                                          
 
3633     8124   Splátka úvěru na plyn                                    220.000,-Kč
2219     8124            „             na schodiště                              25.000,-Kč
 
 
Celkem                                                                       245.000,-Kč                                     
 
 
Celkem                                                                    1,385.000,-Kč
 
 
 Rozpočet přebytkový                                1.080.000 ,-Kč