Jdi na obsah Jdi na menu
 


Příjmy:

 

příjmy daňové  plán skutečnost plnění v %
DPPO 190 150 78
DPFO 80 78 97
DPH 230 157 68
DPFO - ZČ 170 117 69
Daň z nemovitosti 40 36 91
Poplatek za uložení odpadu  350 240 69
Popelné 38 38 100
Poplatek ze psa 2,1 2,1 100
Neinv. transfery ze SR 6,9 6,9 100
Neinv. dotace ze SR 15 15 100
Inv. transfery kraj 250 250 100
Celkem 1.392 1.111 79

 

 

příjmy nedaňové   plán  skutečnost  plnění v %
Příjmy z poskytování služeb (les) 230 350 
151
Pitná voda   40  
 28
  71
Pronájem pošta
    7 
   5,4   75
Prodej pozemků    17
   6,2   36 
 Úrok z bank účtu      2    2.4
123
Pohřebnictví      2  
   1,3
  68
Využívání odpadu-plasty 
     5
   2,1   
  41
Pronájem plynu
     7,8 
   7,8
100
Neinv. Dary-650    65 
88
135
Celkem    
1,774
1,609
  91
                                                                       

                                                                      

Výdaje                                                                                                                                    
                                                  

Výdaje
 Plán  skutečnost %plnění  
Pěstební činnost *
 106  111 104
Údržba komunikací                              
  20   10
   50
Ostatní zál poz,kom  (úrok +dot.)          256  508 198
Pitná voda( opravy, el.energie, OOV    50 21
41
Sběr a svoz TKO                                   70 53
 75
Poplatek za údržbu plyn. zařízení      
 9,2 9,2
100
Veřejné osvětlení (OOV, opravy, mat  45 23
50
Neinvest.trans.obcím – I.zákl.školy    17,7 17,7
100
Neinv.trans obcím -    zákl.školy        
 6,1 6,1
100
Knihovna( OOV.materiál, opravy)     
 39,8           35,6                       89
Obchod                                                   15 14,3
95
mat.,služby, cest.)  650                           25 100
400
Věcné dary důchodci                               10 4
40
Příspěvek sokol                                      5 5
100
Přípěvek SDH                                       5
5
100
Pečovatelská služba                             25 10
40
Peče o vzhled obce (služby, OOV     
 65 39
60
Svoz neb. Odpadu a plastů                    20 16
80
Úrok z plynofikace                             
 60 41
69
Poplatek za udržování plyn.zařízení   9,3 9,3
100
Odměny členů zastupitelstva               135  79
59
       
Činnost místní správy,   z toho:
 347  203  58
Tel.služby                                                 
 20 15
75
Bankovní služby                                       
 15 9
60
Platby zam. v prac. poměru                       50 38
75
VZP a OSSZ                                              17 6
32
Daně  30 27
90
Elektřina                                                     40 25
63
Konzultace, právní služby **
 56 29
70
Opravy a udržování                                  45 12
27
OOV  80 49
61
                                                  
     
Celkem
 1,397                    
 1.345
 96
Splátky úvěrů ***                                          225 169
75
Zůstatek na účtu  k 30.9.2007                      
 357.270.44    
Hotovost v pokladně                                      16.483,50    

     (sazenice , mat. , ostatní os. výdaje)

     **  cestovné,nákup drobného materiálu, programové  

   *** (plyn a schody)