Jdi na obsah Jdi na menu
 


 
Žádost o dotaci na opravu budovy obecního úřadu Loučim
 
Zdůvodnění záměru
 
Časový harmonogram záměru
 
 

Ve čtvrtek 22. 11.2007 podala místostarostka paní Dirriglová žádost
o dotaci z Programu obnovy venkova u platební agentury SZIF České Budějovice na projekt: Stavební úpravy přízemí budovy OÚ Louči
za účelem získání prostor pro volnočasové aktivity.

Rozhodnutí o přidělení či nepřidělení dotace bude následovat za 90 dní.

 

Zdůvodnění záměru

 

V obci Loučim nemají děti a mládež vhodné prostory ke sportovnímu a kulturnímu vyžití. Investiční záměr řeší stavební úpravy přízemí budovy OÚ Loučim, které bude po opravě sloužit především ke sportovnímu využití jako tělocvična a pro kulturní vyžití dětí a mládeže v obci včetně příslušného sociálního zařízení. V budově obecního úřadu tak vznikne multifunkční zařízení, kromě tělocvičny a kluboven se v budově bude nacházet obecní úřad, zasedací místnost, knihovna s veřejným internetem a malá prodejna potravin.  Rekonstruované místnosti budou využívat místní občané pro své volnočasové aktivity a spolky pro pořádání svých akcí. Takové zařízení by v případě nerealizace projektu v obci chybělo a výrazně by se tím snížila kvalita života místních obyvatel.  Současný stav tělocvičny a ostatních prostor včetně sociálního zařízení je ve zcela nevyhovujícím stavu. Stavební úpravy budou obsahovat celkovou rekonstrukci sociálního zařízení, rekonstrukci klubovny a tělocvičny. Vzhledem k nevyhovujícímu stavu topení (dožilá akumulační kamna) objektu bude objekt napojen na obecní rozvod plynu.

 

Časový harmonogram záměru

 

-         V průběhu října a listopadu 2007 byla připravena žádost o poskytnutí dotace z Programu rozvoje venkova ČR 2007 – 2013, která byla v listopadu 2007 předána na RO SZIF v Českých Budějovicích. Stavební úpravy objektu budou probíhat v období duben 2008 – listopad 2008. Stavební úpravy budou zahrnovat vybourání stávajících příček na WC, odsekání stávajících dožilých obkladů a dlažeb, vybourání a demontáž stávajících rozvodů odpadní kanalizace a rozvodů vody. V prostoru sociálního zařízení budou provedeny nové dělící příčky včetně instalace nových rozvodů kanalizačních odpadů, rozvodů teplé a studené vody, nových obkladů a dlažeb. Zároveň se osadí nové zařizovací předměty. V klubovnách bude provedeno okopání stávajících omítek do výše 1 m a provedena nová sanační omítka, položeno linoleum a provedeno vymalování místnosti. Sanační omítka je nutná i na dvou stranách tělocvičny, tělocvična bude také vymalována. V celém přízemí budou vyměněny stávající dožilá špaletová okna za nová v plastovém provedení. Vzhledem k nevyhovujícímu stavu vytápění objektu (dožilá akumulační kamna) bude navrženo připojení objektu na místní rozvody plynu. Na stávající STL přípojku bude napojen nový domovní plynovod, osazen plynový kotel a provedeny rozvody ústředního topení po objektu. Bude provedena kompletní rekonstrukce elektroinstalace včetně revize. V poslední etapě projektu budou vybaveny klubovny potřebným nábytkem (židle, stoly, skříně, regály).