Jdi na obsah Jdi na menu
 


Usnesení ze 7.veřejného zasedání zastupitelstva obce Loučim konaného dne 26.2.2016

29. 2. 2016

Usnesení ze 7.veřejného zasedání zastupitelstva obce Loučim konaného dne 26.2.2016

 

Usnesení č. 72

Zastupitelstvo obce Loučim schvaluje následující program sedmého zasedání:

 1. Zahájení
 2. Kontrola usnesení
 3. Zpráva finančního výboru
 4. Projednání smlouvy s OSA
 5. Projednání obecně závazné vyhlášky o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů
 6. Projednání podání žádosti do Programu rozvoje venkova PK
 7. Projednání pořízení územního plánu obce
 8. Projednání smlouvy o pečovatelské službě
 9. Projednání soupisu pozemků obce v rámci KPÚ
 10. Informace Obecního úřadu Loučim
 11. Diskuse
 12. Usnesení a závěr

Usnesení č. 73

Zastupitelstvo obce Loučim schvaluje uzavření licenční smlouvy o veřejném provozování s Ochranným svazem autorským.

Usnesení č. 74

Zastupitelstvo obce Loučim schvaluje obecně závaznou vyhlášku č. 1/2016 o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů.

Usnesení č. 76

Zastupitelstvo obce Loučim schvaluje smlouvu s městem Kdyně o obstarání pečovatelské služby na rok 2016.

Usnesení č. 77

Zastupitelstvo obce Loučim schvaluje pořízení územního plánu.

Usnesení č. 78

Zastupitelstvo obce  Loučim schvaluje návrh pozemků obce v rámci komplexní pozemkové úpravy v obci Loučim.

Usnesení č. 79

Zastupitelstvo obce  Loučim schvaluje nákup zahradní techniky pro údržbu zeleně v obci.

 

 

Starostka:…………………………………

                                   Jana Dirriglová

 

 

Ověřovatelé:   ……………………………               ………………………………..

                               Milan Zimmermann                                       Josef Šváb

 

Úřední deska OÚ Loučim:                                        Elektronická úřední deska OÚ Loučim:

 

 

Vyvěšeno dne  ……………………….                     Vyvěšeno dne  ……………………….

 

 

Sejmuto dne …………………………                     Sejmuto dne …………………………