Jdi na obsah Jdi na menu
 


Usnesení z 5.veřejného zasedání zastupitelstva obce Loučim konaného dne 10.9.2015

21. 9. 2015

Usnesení z 5.veřejného zasedání zastupitelstva obce Loučim konaného dne 10.9.2015

 

Usnesení č. 51

Zastupitelstvo obce Loučim schvaluje následující program pátého zasedání:

 

 1. Zahájení
 2. Kontrola usnesení
 3. Kontrola rozpočtu a úprava plnění rozpočtu k 31.8.2015
 4. Smlouva o zřízení věcného břemene s firmou Aitex
 5. Darovací smlouva Centru pro zdravotně postižené
 6. Rozhodnutí o poskytnutí dotace MZE na vodovod II. etapa
 7. Projednání investičního úvěru na spolufinancování vodovodu II. etapa
 8. Zpráva finančního výboru
 9. Projednání soupisu pozemků obce v rámci KPÚ
 10. Informace Obecního úřadu Loučim
 11. Diskuse
 12. Usnesení a závěr

 

Usnesení č. 52

Zastupitelstvo obce Loučim schvaluje plnění rozpočtu ke dni 31.8.2015, zároveň bere na vědomí rozpočtovou změnu č.5, kterou se mění rozpočet na straně příjmů o +17.000,- Kč a  na straně výdajů také o +17.000,-Kč a rozpočtovou změnu č.6, kterou se upravují pouze přesuny mezi položkami bez vlivu na celkovou výši rozpočtu. Zastupitelstvo obce schvaluje změnu rozpočtu na straně příjmů o +2.292.000,- Kč a na straně výdajů o +3.088.000,- Kč. Poslední dvě změny budou součástí rozpočtového opatření č.7 v příštím měsíci.

 

Daňové příjmy           1.149 tis Kč   tj.        66% plánu

            Nedaňové příjmy          373 tis. Kč               80%

            Kapitálové příjmy         115 tis. Kč             100%

            Přijaté transfery               36 tis. Kč              66%

 

            Výdaje                                      2.529 tis. Kč             77%

 

Zůstatek na běžných účtech                 1.653 tis. Kč

Zůstatek na pokladně                            18.854,- Kč

 

Usnesení č. 53

Zastupitelstvo obce Loučim schvaluje smlouvu o zřízení věcného břemene práva umístění a strpění kabelového vedení sítě na částech parcel KN 459/43, 425/11, 425/8, 425/10 a 425/20 v k.ú. Loučim s firmou AITEX s.r.o.

 

Usnesení č. 54

Zastupitelstvo obce Loučim schvaluje poskytnutí příspěvku Centru pro zdravotně postižené v Domažlicích ve výši 1.000,- Kč.

 

Usnesení č. 55

Zastupitelstvo obce Loučim schvaluje uzavření smlouvy s ministerstvem zemědělství o poskytnutí dotace na projekt „Loučim vodovod – II. etapa“  ve výši 2.162.000,-Kč

 

Usnesení č. 56

Zastupitelstvo obce Loučim schvaluje přijetí úvěru od České spořitelny. Úvěr bude ve výši 979.166,- Kč na 4 roky s pevnou úrokovou sazbou na 0,99 %.

 

Usnesení č. 57

Zastupitelstvo obce  Loučim schvaluje návrh pozemků obce v rámci komplexní pozemkové úpravy v obci Loučim.

Starostka:…………………………………

                                   Jana Dirriglová

Ověřovatelé:   ……………………………               ………………………………..

                               Karel Halada                                           Milan Jung

Úřední deska OÚ Loučim:                                        Elektronická úřední deska OÚ Loučim:

Vyvěšeno dne  ……………………….                     Vyvěšeno dne  ……………………….

Sejmuto dne …………………………                     Sejmuto dne …………………………

 

Komentáře

Přidat komentář

Přehled komentářů

Zatím nebyl vložen žádný komentář