Jdi na obsah Jdi na menu
 


Usnesení z 10.veřejného zasedání zastupitelstva obce Loučim konaného dne 14.9.2016

25. 9. 2016

Usnesení z 10.veřejného zasedání zastupitelstva obce Loučim konaného dne 14.9.2016

Usnesení č. 94

Zastupitelstvo obce Loučim schvaluje následující program desátého zasedání:

 1. Zahájení
 2. Kontrola usnesení
 3. Zpráva finančního výboru
 4. Kontrola plnění rozpočtu k 31.8.2016 a jeho úprava
 5. Projednání pojistných smluv s Kooperativa
 6. Projednání Plánu financování obnovy vodovodu a kanalizace
 7. Projednání záměru a kupní smlouvy na část pozemku č. 729/1
 8. Projednání projektu Loučim – oprava malé vodní nádrže p.č. 570/7 a přijetí dotace z MZE
 9. Projednání smlouvy na nájem hrobového místa včetně ceny za pronájem
 10. Projednání návrhu zadání územního plánu Loučim
 11. Informace Obecního úřadu Loučim
 12. Diskuse
 13. Usnesení a závěr

Usnesení č. 95

Zastupitelstvo obce Loučim schvaluje plnění rozpočtu ke dni 31.8.2016. Dále schvaluje rozpočtovou změnu č.6, kterou se mění rozpočet na straně příjmů o +476.200 Kč a na straně výdajů o +160.080 Kč.

Daňové příjmy               1.242 tis. Kč           tj.        72 % plánu

            Nedaňové příjmy           1.072 tis. Kč                       93 %

            Kapitálové příjmy               10 tis. Kč                      100%

            Přijaté transfery                407 tis. Kč                       96 %

            Výdaje                                       2.659 tis. Kč                       64,27%

Zůstatek na běžných účtech                 2.339 tis. Kč

Zůstatek na pokladně                        26.405,- Kč

Usnesení č. 96

Zastupitelstvo obce Loučim schvaluje uzavření smlouvy s pojišťovnou Kooperativa a.s. na pojištění obecního majetku. Dále schvaluje uzavření smlouvy na pojištění odpovědnosti zastupitelů za finanční škodu.

Usnesení č. 97

Zastupitelstvo obce Loučim schvaluje plán financování obnovy vodovodů.

Usnesení č. 98

Zastupitelstvo obce Loučim schvaluje prodej části pozemku parc.č. 729/1 o výměře 67 m2 za cenu 50,-Kč/1m2 , kupující hradí zároveň veškeré náklady s tímto spojené.          

Usnesení č. 99

Zastupitelstvo obce Loučim schvaluje pokračování projektu Loučim - oprava malé vodní nádrže p.č. 570/2 a přijetí dotace ministerstva zemědělství na tento projekt ve výši 960.291 Kč.

Usnesení č. 100

Zastupitelstvo obce Loučim souhlasí se zněním vzorové smlouvy na pronájem hrobových míst. Zároveň schvaluje cenu za tento pronájem ve výši:       

Nájemné:                               5 Kč/m2/rok

                                   Služby s nájmem spojené:     13 Kč/m2/rok + 54 Kč/hrob/rok

Starostka:…………………………………

                                   Jana Dirriglová

Ověřovatelé:   ……………………………               ………………………………..

                               Milan Zimmermann                                    Milan Jung

Úřední deska OÚ Loučim:                                        Elektronická úřední deska OÚ Loučim:

Vyvěšeno dne  ……………………….                     Vyvěšeno dne  ……………………….

Sejmuto dne …………………………                     Sejmuto dne …………………………