Jdi na obsah Jdi na menu
 


Zápis ze dne 19.12.2010 (č. 2)

2. 1. 2011

Usnesení z 2.veřejného zasedání zastupitelstva obce Loučim konaného dne 19.12.2010


Usnesení č. 14
Zastupitelstvo obce Loučim schvaluje následující program druhého zasedání:
1) Zahájení
2) Kontrola usnesení
3) Investiční záměry na rok 2011
4) Návrh inventarizační komise
5) Návrh rozpočtového provizoria
6) Aktuality k žádosti o pozemkovou úpravu
7) Zplnomocnění starosty s prováděním rozpočtových změn
8) Smlouva o uzavření budoucí smlouvy o zřízení věcného břemene mezi obcí Loučim a ČEZ
9) Různé
10) Diskuse
11) Usnesení, závěr
12) Příkaz starosty k inventarizaci
13) Kontrola plnění rozpočtu k 30.11.2010 a úprava rozpočtu dle předpokládaného vývoje k 31.12.2010

Usnesení č. 15
Zastupitelstvo obce Loučim schvaluje podmínky rozpočtového provizoria, t.zn. budou čerpány výdaje na zabezpečení chodu obce a nepřekročí 1/12 skutečností roku 2010. Nebudou zahájeny žádné nové investiční akce, příjmy a výdaje v době rozpočtového provizoria jsou příjmy a výdaje schváleného rozpočtu.

Usnesení č. 16
Zastupitelstvo obce Loučim schvaluje plnění rozpočtu k 30.11.2010 a úpravu rozpočtu dle předpokládaného vývoje k 31.12.2010

Usnesení č. 17 Zastupitelstvo obce Loučim schvaluje uzavření smlouvy o věcném břemenu s firmou ČEZ Distribuce

Starostka:………………………………… Jana Dirriglová

Ověřovatelé: ……………………………   Josef Šváb Karel Halada