Jdi na obsah Jdi na menu
 


Usnesení ze 8. veřejného zasedání zastupitelstva obce

28. 12. 2011

Usnesení z 8.veřejného zasedání zastupitelstva obce Loučim konaného dne 21.12.2011

Usnesení č. 57
Zastupitelstvo obce Loučim schvaluje následující program osmého zasedání:
1) Zahájení
2) Kontrola usnesení
3) Kontrola plnění rozpočtu a jeho úprava k 30.11.2011
4) Projednání záměru směny části pozemku č.564 v k.ú. Loučim o výměře 4.398 m2 za pozemky p.č.570/1, 570/7, 775/2, 775/3, 775/4 5) Projednání návrhu rozpočtu obce na rok 2012 6) Projednání rozpočtového výhledu na roky 2013 a 2014
7) Návrh finančního příspěvku pro Svaz neslyšících a nedoslýchavých
8) Projednání změny zplnomocnění starosty s prováděním rozpočtových změn
9) Různé
10) Diskuse
11) Usnesení, závěr

Usnesení č. 58
Zastupitelstvo obce Loučim schvaluje plnění rozpočtu ke dni 30.11.2011 a zároveň schvaluje rozpočtovou změnu č.7, kterou se přesouvají některé položky v rámci rozpočtu, ale nemění se celková výše rozpočtu. Daňové příjmy 1.267 tis Kč tj. 89% plánu Nedaňové příjmy 500 tis. Kč 89% Přijaté transfery 335 tis. Kč 98% Výdaje 2.501 tis. Kč 90%

Usnesení č. 59
Zastupitelstvo obce Loučim schvaluje směnu obecního pozemku p.č. 564/2 o výměře 4.398 m2 za pozemky p.č. 570/1, 570/7, 775/2, 775/3, 775/4 v celkové výměře 4.397 m2. Všechny pozemky jsou v k.ú. Loučim.

Usnesení č. 60
Zastupitelstvo obce Loučim schvaluje rozpočet na rok 2012. Daňové příjmy 1.350.000,- Kč Přijaté transfery 535.000,- Kč Nedaňové příjmy 285.000,- Kč Výdaje 1.690.000,- Kč. Rozpočet je přebytkový 480.000,- Kč.

Usnesení č. 61
Zastupitelstvo obce Loučim schvaluje rozpočtový výhled na roky 2013 a 2014.

Usnesení č. 62
Zastupitelstvo obce Loučim schvaluje příspěvek poradenskému centru Svazu neslyšících a nedoslýchavých v Domažlicích ve výši 500,- Kč

Usnesení č. 63
Zastupitelstvo obce Loučim schvaluje změnu čl. 21 směrnice pro oběh účetních dokladů, který upravuje kompetence starosty a účetní obce ke změnám rozpočtu.

Starostka:………………………………… Jana Dirriglová

Ověřovatelé:  Milan Jung Zdeněk Huspek

Vyvěšeno dne 28.12.2011

Sejmuto dne 19.1.2012


 

Komentáře

Přidat komentář

Přehled komentářů

Zatím nebyl vložen žádný komentář