Jdi na obsah Jdi na menu
 


Usnesení ze 6. veřejného zasedání OÚ

24. 9. 2011

 

Usnesení z 6.veřejného zasedání zastupitelstva obce Loučim konaného dne 15.9.2011
 
 
 

Usnesení č. 36

 
Zastupitelstvo obce Loučim schvaluje následující program šestého zasedání:
 
 
1)                  Zahájení
2)                  Kontrola usnesení
3)                  Kontrola plnění rozpočtu a jeho úprava
4)                  Projednání smlouvy na realizaci projektové dokumentace ke stavebnímu povolení na vodovod
5)                  Změna smluvní dohody o finančním příspěvku na činnost mládeže TJ Sokol Pocinovice
6)                  Projednání dodavatele na realizaci obručí kolem požární nádrže
7)                  Projednání směny a prodeje pozemku p.č. 773/2 v k.ú. Loučim
8)                  Projednání prodeje pozemku p.č. 729/22 v k.ú. Loučim
9)                  Projednání záměru na prodej části pozemku č.564 v k.ú. Loučim
10)              Projednání smluv s dodavateli na projekt Obnova poutního místa
11)              Projednání dohody o zapůjčení stanu
12)              Projednání záměru směny části pozemku p.č. 570/1 v k.ú. Loučim
13)              Projednání nákupu atrakce na dětské hřiště
14)              Informace OÚ
15)              Diskuse
16)              Usnesení, závěr

 

Usnesení č. 37
 

Zastupitelstvo obce Loučim schvaluje uzavření smlouvy na zhotovení projektové dokumentace a vyřízení stavebního povolení pro akci Loučim vodovod s firmou VAK Klatovy na celkovou částku 131.760,- Kč včetně DPH

 

Usnesení č. 38
 

Zastupitelstvo obce Loučim schvaluje příspěvek Tělocvičné jednotě Sokol Pocinovice ve výši 1.000,- Kč na činnost.

 

Usnesení č. 39
 

Zastupitelstvo obce Loučim schvaluje uzavření smlouvy na terénní úpravy okolo požární nádrže s p. Švábem na 27.500,- Kč

 

Usnesení č. 40
 

Zastupitelstvo obce Loučim schvaluje směnu části pozemku p.č. 773/2 o výměře 17 m2 ve vlastnictví obce Loučim za pozemek p.č. 992 o výměře 17 m2 ve vlastnictví fyz. osob a zároveň schvaluje prodej části pozemku p.č. 773/2 o výměře 33 m2 ve vlastnictví obce Loučim. Všechny pozemky se nacházejí v k.ú. Loučim. Pozemek bude prodán za cenu 50,- Kč za 1 m2.

 

Usnesení č. 41
 

Zastupitelstvo obce Loučim schvaluje prodej pozemku p.č. 729/22 o výměře 62 m2 v k.ú. Loučim. Pozemek bude prodán za cenu 50,- Kč za 1 m2.
 
 

Usnesení č. 42
 

Zastupitelstvo obce Loučim schvaluje vyvěšení záměru obce prodat část pozemku p.č. 564 v k.ú Loučim.

 

Usnesení č. 43
 

Zastupitelstvo obce Loučim schvaluje vyvěšení záměru obce směnit část pozemku p.č. 564 v k.ú Loučim ve vlastnictví obce, za část pozemku 570/1 ve vlastnictví fyzické osoby.

 

Usnesení č. 44
 

Zastupitelstvo obce Loučim schvaluje uzavření smluv souvisejících s projektem „Obnova poutního místa“:

 

Usnesení č. 45
 

Zastupitelstvo obce Loučim schvaluje uzavření smlouvy na stavbu stanu s obcí Zahořany

 

Usnesení č. 46
 

Zastupitelstvo obce Loučim schvaluje zakoupení atrakce na dětské hřiště v celkové výši nákladů cca. 60.000,- Kč

 

Usnesení č. 47
 

Zastupitelstvo obce Loučim schvaluje plnění rozpočtu k 31.8.2011 a schvaluje rozpočtovou změnu č.4, kterou se mění rozpočet na straně příjmů o 92.000,- Kč a na straně výdajů o 92.000,- Kč. Dále schvaluje rozpočtovou změnu č.5, kterou se mění rozpočet na straně výdajů o

464.000,- Kč -          Projekt obnova poutního místa
40.000,- Kč    -          Atrakce na dětské hřiště
7.500,- Kč      -          Terénní úpravy kolem požární nádrže
50.000,- Kč    -          Projekt vodovodu
 
 
 
Starostka:…………………………………
                                   Jana Dirriglová
 
Ověřovatelé:    ……………………………                       ………………………………..
                                     Zdeněk Huspek                                                  Karel Halada
 
 
Úřední deska OÚ Loučim:
 
            Vyvěšeno dne: 16.9.2001
 
            Sejmuto dne: 2.10.2011
 
 
Elektronická úřední deska OÚ Loučim:
 
            Vyvěšeno dne: 16.9.2001
 
            Sejmuto dne: 92.10.2011


 

 

Komentáře

Přidat komentář

Přehled komentářů

Zatím nebyl vložen žádný komentář