Jdi na obsah Jdi na menu
 


Usnesení ze 4. veřejného zasedání zastupitelstva obce

5. 5. 2011

Usnesení ze 4.veřejného zasedání zastupitelstva obce Loučim konaného dne 28.4.2011

Usnesení č. 24
Zastupitelstvo obce Loučim schvaluje následující program čtvrtého zasedání:
1) Zahájení
2) Kontrola usnesení
3) Kontrola plnění rozpočtu a jeho úprava
4) Zpráva finančního výboru o provedené kontrole
5) Projednání změn v záměru rekonstrukce komunikace č. 773 v k.ú. Loučim
6) Projednání záměru opravy 2.NP budovy OÚ Loučim
7) Oznámení o zahájení komplexní pozemkové úpravy v k.ú. Loučim
8) Různé
9) Diskuse
10) Usnesení, závěr
11) Projednání zakoupení a instalace radaru na měření rychlosti

Usnesení č. 25
Zastupitelstvo obce Loučim schvaluje vyvěšení záměru obce směnit část obecního pozemku 731/1 za část pozemku 22/1, který je ve vlastnictví pana Matějky a paní Matějkové. Rozloha směňovaných pozemků je cca 50-70m2.

Usnesení č. 26
Zastupitelstvo obce Loučim schvaluje uzavření smlouvy s Plzeňským krajem na poskytnutí účelové dotace a zároveň schvaluje uzavřít smlouvu na opravu 2. NP budovy obecního úřadu se stavební firmou Švarc Domažlice s celkovou výší nákladů do 550.000,-Kč

Usnesení č. 27
Zastupitelstvo obce Loučim souhlasí se zakoupením radaru na měření rychlosti

Usnesení č. 28
Zastupitelstvo obce Loučim schvaluje plnění rozpočtu a jeho úpravu ke dni 31.3.2011. Daňové příjmy 352 tis Kč tj. 26% plánu Nedaňové příjmy 14 tis. Kč 5% Výdaje 291 tis. Kč 17% Úprava rozpočtu na straně příjmů o 490.000,- Kč a na straně výdajů o 430.000,- Kč

Starostka:………………………………… Jana Dirriglová

Ověřovatelé:  …………………………….. Milan Zimmermann, Karel Halada

Vyvěšeno: 5.5.2011

Sejmuto: 23.5.2011

 

Komentáře

Přidat komentář

Přehled komentářů

Zatím nebyl vložen žádný komentář