Jdi na obsah Jdi na menu
 


Usnesení ze 3. veřejného zasedání zastupitelstva obce

5. 2. 2011

Usnesení ze 3. veřejného zasedání zastupitelstva obce Loučim

konaného dne 26.1.2011

 

Návrh usnesení č. 18

Zastupitelstvo obce Loučim schvaluje následující program druhého zasedání:

 

 

1)                  Zahájení

2)                  Kontrola usnesení

3)                  Návrh rozpočtu na rok 2011

4)                  Výsledky inventarizace k 31.12. 2010

5)                  Návrh jednacího řádu

6)                  Různé

7)                  Diskuse

8)                  Usnesení, závěr

9)                  Smlouva o pečovatelské službě

10)              Žádost p. Matějky

 

výsledek hlasování:       pro  6   proti  0    zdrželi se  0

usnesení č. 18 bylo schváleno

 

Návrh usnesení č. 19

Zastupitelstvo obce Loučim schvaluje rozpočet na rok 2011 s celkovými příjmy 1.700.000,- Kč a celkovými výdaji 1.675.000,- Kč

 

výsledek hlasování:       pro  6   proti  0    zdrželi se  0

usnesení č. 19 bylo schváleno

                      

Návrh usnesení č. 20

Zastupitelstvo obce Loučim schvaluje provedenou inventarizaci majetku obce k 31.12.2010

 

výsledek hlasování:       pro  6   proti  0    zdrželi se  0

usnesení č. 20 bylo schváleno

 

Návrh usnesení č. 21

Zastupitelstvo obce Loučim schvaluje jednací řád obce a úkoly pro finanční a kontrolní výbor

 

výsledek hlasování:       pro  6   proti  0    zdrželi se  0

usnesení č. 21 bylo schváleno

 

Návrh usnesení č. 22

Zastupitelstvo obce Loučim schvaluje uzavření smlouvy s městem Kdyně o obstarávání pečovatelských služeb

 

výsledek hlasování:       pro  6   proti  0    zdrželi se  0

usnesení č. 22 bylo schváleno

 

Návrh usnesení č. 23

Zastupitelstvo obce Loučim schvaluje odstranění sloupu veřejného osvětlení na parcele č. 25/1 a přemístění tohoto světla.

 

výsledek hlasování:       pro  6   proti  0    zdrželi se  0

usnesení č. 23 bylo schváleno

 

Starostka:…………………………              

Jana Dirriglová

Ověřovatelé:    ……………………………

                                   Milan Jung

             ……………………………

                             Zdeněk Huspek

 

Vyvěšeno: 5.2.2011

Sejmuto: 3.3.2011